Petrovay György Katolikus Általános Iskola

2019. február
H
K
SZ
CS
P
SZ
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
2019. február 23. szombat,
Alfréd napja van

Egri Főegyházmegye
tehetség.hu


tehetség.hu

nka.hu
Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda
5065 Nagykörű Rákóczi út 22-24.
Tel: 56/494-011; fax:56/543-028     E-mail: petrovaykataltisk@gmail.comHÍREK, ESEMÉNYEK, AKTUÁLISSzolnok Rendőrkapitányság Megelőzési anyag

Közeleg a vakáció! Ezért néhány nagyon fontos dologra szeretnénk felhívni a diákok és szüleik figyelmét ahhoz, hogy biztonságban teljen a szünidő!
Megelőzési anyag

A 112-es segélyhívószámról

Kedves Gyerekek és Szülők!

Csatolva találjátok az EMMI kérésének megfelelően az ORFK munkatársai által összeállított tájékoztató anyagot a 112-es egységes európai segélyhívószámmal kapcsolatos tudnivalókról:
(Alsó tagozat)
(Felső tagozat)

Felkészülési anyag link

Kedves "Tehetség" pályázatban résztvevő gyerekek!

Itt tölthetitek le (LINK), nézhetitek meg a felkészüléshez szükséges anyagot!

Ági néni

1527671004.jpg

Projektzáró koncert és kiállítás - NTP-KNI-17-0016

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő lebonyolításával az NTP-KNI-17-0016 számú, „Zenei tehetségek sokoldalú fejlesztése a Petrovayban” című pályázat zárásaként intézményünk koncerttel és kiállítással egybekötött projektzáró rendezvényt szervez.

Időpontja: 2018. június 11. (hétfő) 15 óra

Helye: Művelődési Ház, Nagykörű

Program:
15:00 Nagyné Baráth Ágnes beszámolója a pályázat megvalósításáról

15:15 A pályázatban résztvevő gyermekek és az iskola énekkarának bemutatója

16:15 Állófogadás

16:45 Kötetlen beszélgetés, a gyerekek műveiből készült rajzok megtekintése

További információ kérhető a 30/382-3611 telefonszámon és a petrovaykataltisk@gmail.com emailcímen.
1527583517.jpg1527583541.jpg1527583551.jpg

TEGYÜK MÉG SZEBBÉ AZ ISKOLA UDVARÁT! ÜLTESSÜNK EGYÜTT VIRÁGOT ÉS VETEMÉNYEZZÜNK!

A Diákönkormányzat hagyományaihoz híven az idei tanévben is szeretné szebbé varázsolni az iskola környezetét. Egyidejűleg a „MENŐ MENZA” pályázat keretében, a tankertben is együtt szeretnénk veteményezni.
Szülők, gyerekek, tanárok, közös erejével végeznénk a munkát. Kérjük, járuljanak hozzá az akciónkhoz a személyes segítségükön túl némi töves virággal, palántával, veteményezéshez különböző, otthon kimaradt magokkal (borsó, bab …stb.)
Szépítsük meg együtt az iskola udvarát!

VÁRJUK ÖNÖKET SZERETETTEL, GYERMEKÜKKEL KÖZÖSEN
ÁPRILIS 26-ÁN, CSÜTÖRTÖKÖN, 14:00 ÓRÁTÓL AZ ISKOLAUDVARRA.
DÖK
1524638135.jpg1524638164.jpg

SZENT KINGA KATOLIKUS ÓVODA BEIRATKOZÁS 2018/19 nevelési évre

Beíratás időpontja: 2018. április 20 - május 20.
Beíratás helye: Szent Kinga Katolikus Óvoda, Kőtelek, Zrínyi M u 10-12.
Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
. a gyermek születési anyakönyvi kivonata, valamint lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa
. szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája,
. a gyermek TAJ kártyája,
. a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok, a gyermek fejlődésével kapcsolatban keletkezett dokumentumok, szakértői vélemények,
. az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket igazoló dokumentumok,
. a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultsági határozata,
. a nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást igazoló okmányok.

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése alapján a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2015. szeptember 1. előtt születtek. Várjuk továbbá azoknak a gyermekeknek a jelentkezését, akik 2019. február 28.-ig betöltik a 3. életévüket.
A beíratás elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után!
. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet: „(7) A kijelölt óvoda vezetője a megküldött szakértői vélemény vagy a járási hivatal határozata alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be.”
Óvodánk vállalja a NKT. 4. § 25. pontja alapján azoknak az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű, ill. különleges bánásmódot igénylő tanulóknak a nevelését, akik a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos.

Az óvodai felvételről az óvodavezető dönt, és erről írásban értesíti a szülőt. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja, legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap.
Értesítés óvodai felvételről: 2018. június 20.
Az óvodavezető felvételt elutasító határozatával szemben jogorvoslattal lehet élni, melyet a döntést hozó óvoda címére kell egy példányban benyújtani, a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül.
A gyermekek csoportba való beosztása:
. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet: „(11) Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett - az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 28. §-ában meghatározott feltételekkel összhangban - az óvodavezető dönt.”

Nagykörű, 2018.03.19.

Nagyné Baráth Ágnes
igazgató

Turó Anikó
tagintézményvezető
1521466176.jpg

CSERESZNYEVIRÁG KATOLIKUS ÓVODA BEIRATKOZÁS 2018/19 nevelési évre

Beíratás időpontja: 2018. április 23.- május 18-ig.
Beíratás helye: Cseresznyevirág Katolikus Óvoda, Nagykörű Május 1 út 7.
Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
 a szülő és a gyermek személyazonosságát, és lakcímét igazoló okmányok
 a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 a gyermek TAJ kártyája
 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultsági határozata
 a nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást igazoló okmányok
Értesítés óvodai felvételről 2018. június 16 –i határidővel.

Felhívjuk azon tisztelt szülők figyelmét az óvodai beíratásra, akiknek gyermeke 2018. augusztus 31.-ig betölti a 3. életévét, valamint akiknek gyermeke 2018. augusztus 31.-ig betölti az 5. életévét a jelentkezést tegyék meg, kötelező jelleggel a 2011. CXC. Köznevelési Törvény 8.§ szabályainak értelmében. A beiratkozás elmulasztása esetén felszólításra kerül sor.

Nagykörű, 2018.03.19.

Nagyné Baráth Ágnes
igazgató

G. Nagyné Récsányi Zsuzsanna
tagintézményvezető
1521466111.jpg

Pecasuli

A Tisza tavi Sporthorgász nonprofit kft szervezésében ebben a tanévben, iskolánkban is elindult a Pecasuli. A kft munkatársai kerestek meg minket, részt vennénk- e, egy ilyen programban? Mi örömmel mondtunk igent. Októbertől heti egy órában kezdtük a munkát. A tanfolyam keretében a gyerekek megismerkednek az élővizek halaival, életmódjukkal, biológiájukkal. Ehhez a kft biztosította a szükséges tananyagot. Részt vesznek a gyerekek gyakorlati oktatáson, ahol megtanulják a szerelékezést, horgot kötni, csalizni stb. Az ehhez szükséges anyagokat is a kft biztosította. Nem sokat ér az elmélet a gyakorlat nélkül. Tavasszal élőben is letesztelhetjük a tanultakat. Részt fogunk venni egy horgászaton. Ezeken kívül februárban a kft jóvoltából Budapestre látogatunk a Fehova kiállításra! Remélem, ezek a tartalmas programok hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyerekek jogkövető, a természetet tisztelő igazi sporthorgászokká váljanak!
Rácz László
szakkör vezetője

Farsang 2018.

„Itt a farsang áll a bál”- szólt az ismert gyerekdal iskolánkban január 26-án kora délután, jelezve, hogy kezdetét veszi a mulatság.
Nagyné Baráth Ágnes főigazgató asszony rövid köszöntőjében elmondta, hogy ősidők óta a világ számos pontján hangos, vidám, maskarás felvonulással űzik el a telet.
Közös énekléssel vette kezdetét a program. Ezután két bátor egyéni jelmezes mutatkozott be, őket követte egy ügyes egyéni táncprodukció. Az osztályok csoportos bemutatkozásával folytatódott a vidámság. Az 1. osztály a 12 hónap színes táncát mutatta be, és még az sem szegte kedvüket, hogy csak kilencen voltak. A 2. osztály táncos lábú kéményseprőkként csalt mosolyt az arcunkra. A 3. osztály egy nem éppen álmos pizsamapartit jelenített meg. A 4. osztály nagyon komoly előadással készült: a zongora billentyűit keltették életre. Az 5. osztály elrepített minket a történelem kezdetére, egy izgalmas és vicces mamutvadászatot mutattak be. A 6. osztály a sport világába varázsolt minket, hiszen vérpezsdítő zenére fociztak a fiúk, a lányok pedig pom-pom lányokként szurkoltak nekik. A 7. osztály igazi buli hangulatot teremtett, bemutatva, hogy milyen jó mozgásúak, és mennyire érzik a ritmust.
A zsűri ezután elvonult tanácskozni, a gyerekek pedig elfogyaszthatták az ízletes fánkot, amelyet Marsiné Erzsike biztosított számukra. Az eredményhirdetés után következett a tombolahúzás, ahol még egyszeri felelés alóli felmentést is lehetett nyerni. Egy rövid teremrendezés következett, majd kezdetét vette a diszkó. A büfé folyamatosan működött, így nem maradt éhen senki.
Köszönjük az osztályfőnökök és osztályok felkészülését, a szülők támogatását és a nagylelkű tombola felajánlásokat. Külön köszönet a Diákönkormányzatnak, Valuska Judit tanárnőnek és a 8. osztálynak a szervezésért.
Zsigmond Marianna

Adventi lelki nap

Adventi lelki nap Nagykörűben
Immár hatodik alkalommal készültünk az iskolában közösen karácsony ünnepére, utat készítve Jézusnak ebben az adventben is. Hagyomány már az is, hogy vendégeket hívunk erre a napra. Az idén messziről érkeztek, hiszen Pócspetriből két Vianney Testvér, Ajakról két Kamilliánus Nővér, Nyíregyházáról két Segítő Nővér, két elkötelezett fiatal lány és egy négygyermekes családanya indult el, hajnalok hajnalán hozzánk. Ekkor még nem tudták sem ők, sem mi, hogy már ezzel elkezdődött a lelki napunk. Isten jelet adott nekik és nekünk is. Néhány kilométerrel a cél előtt 2 kerekük kapott defektet. Az út, amelyen közlekedtek, bizony az evangélium szavait idézte fel, egyenetlen, kátyus, göröngyös, olyan amilyenről Keresztelő Szent János is beszélt. Nekik ez kerékcseréket jelentett, nekünk az iskolában pedig az adventi lelkület erősítését, hiszen VÁRTUNK, VÁRTUNK. Felismerhettük, hogy ahol a jó Isten valami nagyon jót akar adni, oda az ördög is beteszi a lábát. Módosítva a programot, szentmisével kezdtünk, ahol nemet mondtunk a csüggedésre, a kisértésre, és igent a valódi várakozásra, Jézusra. Nem sokkal ezek után megérkeztek a segítőink, akik hatalmas lendülettel, lelkesedéssel folytatták a megkezdett lelki töltekezést.
Öt helyszínen erősítettek bennünket. Minden állomáson emlékeztető ajándékokat kaptak a gyerekek, amelyet gondos kezek, már hetek óta készítettek Nyíregyházán. A céljuk az volt, hogy ne felejtsék el az üzenetet, amelyet az Isten át akart adni nekünk ezen a délelőttön. Talán így lehetne összefoglalni röviden, mi volt a jó hír, amit hallottunk.
Isten számára fontos vagy!
Más szemmel nézz a másikra!
Érdemes várni az Igazira!
Istennek csodás terve van veled!
Nincsenek nyelvi akadályok Isten számára!
A Kamilliánus Nővérek énekkel, tánccal dicsérték az Urat. A nap végén közös nagy tánccal zártuk ezt a tartalmas együttlétet, a napot, amelybe örömmel kapcsolódtunk be mindnyájan. Tanulóink később lelkesen keresték a térképen a Fülöp-szigeteket és Braziliát, hiszen ilyen messziről indultak a nővérek.
Köszönet minden résztvevőnek, segítőnek. Magdi nővérnek a szervezést, előkészítést. Éva nővérnek a készséges lelkületét. Marife és Lucia nővérnek a mosolyát és hangját. Lukács Krisztinek az idejét, ráhagyatkozását a Gondviselőre. Aliznak és Briginek a bátorságát. István atyának a hatalmas lendületet és hitelességet. Attilának az alázatát, derűjét.
Isten tegye teljessé bennünk a megkezdett jót, és adjon bátor fiatalokat, akik követik a vendégeink papi, szerzetesi, édesanyai hivatását!Zsigmond Marianna
1520360732.jpg1520360747.jpg1520360758.jpg

Pásztorjáték

,,Pásztorok, pásztorok örvendezve
Sietnek Jézushoz Betlehembe."
Fejes János plébános úr elmondta, hogy: a karácsonyi ünnepkör tizenkét napig, Jézus születésének emléknapjától vízkeresztig tart. A tizenkét napos ünnepkör a téli napforduló köré rendeződik, a népszokások a fény születését a Kisded világra jöttével kapcsolják össze.
A faluban lévő idősek otthonának lakói mindig nagy szeretettel fogadják az iskolásokat, így volt ez most is, amikor karácsony előtt pár nappal Pásztorjátékukkal örvendeztették meg a lakókat. A műsor alatt egy-két könnycsepp is legördült az arcokon, de jobb kedvűek, életvidámabbak lettek a hálás szépkorúak.
Kifejezetten magyar népszokás a betlehemezés, ami végigvezet majdnem az egész karácsonyi tizenketteden. A karácsonyfa megjelenése előtt is megemlékeztek Krisztus születéséről valamilyen termőág feldíszítésével. Ez lehetett tüskés ág, boróka, fenyőág, tüskebürök, kökényág stb. A magyarság ősi hagyományában a termőág legközelebbi rokona az életfa.
A betlehemezés többször előfordul a karácsonyi tizenkét napos, a születéstől vízkeresztig tartó ünnepkörben. Jézus, a Jó Pásztor első híveit a pásztorok közül toborozta, hiszen a Kisded születésének helyszínén a természeti adottságok ezt tették lehetővé. Így karácsony táján a pásztorokra a szokottnál is nagyobb feladatok hárultak, különösen a bajelhárítást, az egyszerű nép gondolkodását, hitét, a Kisded fogadását illetően.
Az idősek otthonában a törődés az egyik legfontosabb irányelv. A nyugdíjas szépkorúak nem érezhetik magukat elhanyagoltnak. Gondozóik folyamatosan figyelik és kiszolgálják igényeiket. A magányosság, kiszolgáltatottság elkerülése, nyugodt, harmonikus feltételek mellett lehet talán a fő cél, amikor idősotthonba költözés mellett dönt valaki. Ez nem feltétlenül jelenti az önállóság feladását, sokkal inkább a hátralévő idő lehetőség szerint önállóságunk megőrzése mellett, családias hangulatban, szakképzett ápolók felügyelete melletti eltöltését jelenti. Az idősek otthona segít abban, hogy megszűnjenek a napi gondok, megadattasson a békés öregkor.


1520360477.jpg1520360488.jpg1520360501.jpg

Továbbtanuláshoz kötődő esemény

Továbbtanuláshoz kötődő esemény
A továbbtanulást megsegítő szándékkal hirdette meg a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Rózsa Imre Középiskolája és Kollégiuma, Újszász az „Összetett Katonai és rendészeti Versenyét”. Az iskola célja a katonai és a rendészeti pálya iránti érdeklődés felkeltése.
A 8. osztályos tanulók nyitottan és érdeklődéssel fogadták az iskola felhívását és az osztályfőnökükkel együtt úgy döntöttek, hogy 2 csapattal beneveznek erre a versenyre.
Az osztály két tanulója ugyan csak nézőként, de így az egész nyolcadik osztály részese lehetett a versenynek, amely 2017. október 19-én csütörtökön került megrendezésre.
A versengés elemei voltak: 1) légpuskalövészet 2) akadálypálya teljesítése egy szakaszon katonai öltözetben- tűzoltás-sebesültszállítás 3) kerékpárral kapcsolatos közlekedési ismeretek 4) Váltófutás gumigéppuskával 5) totó
A verseny ideje alatt a katonaság, rendőrség, tűzoltóság interaktív bemutatókkal igyekezett még közelebb hozni a gyerekekhez ezen szakmák szépségét, különlegességét és ismereteit.
Iskolánk tanulói lelkesen, becsülettel nagy erőbedobással helyt álltak életük első, ilyen különleges megmérettetésen. Mindkét csapat a középmezőnyben végzett. De számukra nem az elért eredmény volt a fontos, hanem az esemény nyújtotta élmény és a továbbtanulásuk előtt a minél szélesebb tájékozódási lehetőség.

Valuska Judit 8.osztályos osztályfőnök

Énekkari fellépés

Iskolánk énekkara október végén, Boconádon a katolikus iskola lelki napján, Pélyen a település ünnepi búcsúi miséjét követően adott örömteli, nagysikerű koncertet a helyi katolikus templomban. Mindkét szereplést lázas felkészülés, a műsorban szereplő dalok szövegének tanulása, az énekek és zenei kíséret összhangjának gyakorlása előzte meg.
A lelki napon az iskola tanulói, tanárai fogadtak, majd láttak vendégül bennünket. Ezt követően a helyi plébános vezetésével átmentünk a templomba, ahol felkészültünk a koncertre. A köszöntő és bemutatkozás után megszólaltak a szebbnél szebb énekek, amit a hallgatók őszinte tapssal köszöntek meg. A műsor végén jóleső érzés volt a hallani a helyi plébánostól azt a gondolatot, hogy az itt hallott műsort nagyon sok előkészítő munka, szorgalom, gyakorlás előzhette meg. Gratulált a gyerekeknek.
Vasárnap Pélyre mentünk, itt ekkor tartották a búcsút. Megtisztelő volt számunkra az, hogy az ünnepi mise után léphettünk fel a zsúfolásig megtelt templomban. Itt is szívélyes fogadtatásban részesültünk. Megnéztük a Törőcsik Mária Emlékmúzeumot, majd átvonultunk a templomba felkészülni, beénekelni, technikai próbát tartani. A mise után a köszöntő következett, majd kezdetét vette a koncert. Az elhangzott dalokat a közönség lelkes tapssal fogadta. Jóleső érzés volt látni, ahogyan hallgatták a gyermekeink átélt énekét, szólóját. Örültünk mi is, hogy részesei lehettünk ennek a búcsúi ünnepnek. A koncert után ebéd, finom süti várta a gyerekeket. Megköszönve a szívélyes vendéglátást búcsút vettünk, majd „szél hozott, szél visz el” integetéssel elindultunk hazafelé.
A műsort betanította és közreműködött: Nagyné Baráth Ágnes, Fejes János, Surányi István.

Surányi István

1956. október 23-i ünnepség az iskolában

Iskolánkban hagyomány, hogy minden felsős osztály megemlékezik egy-egy nemzeti ünnepről. Az 1956-ban lejátszódó történelmi eseményekről való méltó megemlékezés, az idén a 8. osztályosok feladata volt. Műsorukban felidézték annak az időszaknak a legfontosabb történéseit és sok-sok képes-hangos bejátszással igyekeztek minél közelebb hozni, szemléletesen felidézni a megjelent diákok és vendégek részére az „az1956. október 23-a körüli” hangulatot és eseményeket.
Műsoruk zárásaként piros-fehér-zöld selyem anyagot mozgattak zenére és a végén óriási nemzeti színű zászlót raktak ki belőle. A Szózat elhangzása után a megjelent vendégek és minden osztály képviselőjének kíséretében elhelyeztük a tisztelet koszorúját az iskola falán lévő emlékoszlopnál.
1520359423.jpg1520359433.jpg1520359443.jpg

Október 6.

Október 6. Megemlékezés
Iskolánkban minden évben megemlékezünk az aradi vértanúk emléknapjáról. Hagyományosan a 6. osztály készül ünnepi műsorral, így volt ez ebben az évben is. Tanulóink igyekeztek méltó módon megjeleníteni a 168 évvel ezelőtti szomorú napok eseményeit, amelyeket a mai napig nem feledhetünk. Fontosnak tartottuk bemutatni azt is, hogy a tragikus sorsú 13 tábornok áldozata nem volt hiábavaló. Azzal, hogy felidéztük hősies tetteiket, mi is kései utódok átérezhettük kicsiny hazánk iránti szeretetünket és felelősségünket. Köszönet a 6. osztálynak és Surányi István tanár úrnak a szép műsorért.
Zsigmond Marianna
1520359031.jpg1520359043.jpg1520359055.jpg

Kisbefőzés

A Nagy befőzés napja 2017. október 7- én szombaton került megrendezésre, amely a községünk egyik kiemelt turisztikai rendezvénye. Ezen a napon az iskola diákjai és szülei is saját programot szerveznek, amelynek a címe: Kisbefőzés. A cím jól kifejezi a nap hangulatát, minden a téli tartósításról, a szüretről, a betakarításról szól, amely a közösségi együttlétet, szórakozást, mulatságot és munkát jelentett régen és ma egyaránt. A nap szlogenje: „Sütés, főzés, füstölés, savanyítás, préselés. Minden, ami egy kiskonyhában történik, hogy tele legyen a kamrája”
A gyermekek és szüleik előzetes feladatokat kaptak:- fel kellett készülni a tartósítási módszerekből, verset kellett írni, össze kellett gyűjteni minél több féle termést, meg kellett tanulni egy verset és egy népdalcsokrot, kínáló falatokat, süteményeket sütni, savanyúságokat, madárijesztőt készíteni.
Szombaton reggel már 8 órától lázas készülődés kezdődött a piactéren, ahol a csoportok saját standjaikat készítették és díszítették, a szülők el kezdték főzni az ebédet, felkerült a KISBEFŐZÉS felírat, megszólalt a hangulatteremtő zene.
A standokra az ősz termései kerültek: gyümölcsök, zöldségfélék, gabonafélék igen ízléses kivitelben. A szülők finom süteményeket, befőtteket, savanyúságokat hoztak és elkészítették a madárijesztő bábokat, a madárijesztő szépségversenyre.
Nagyon jó volt látni a különböző korosztályok együttműködését, a gyermekek és szüleik lelkesedését a feladatok megoldása során. A gyermekeket pihenésként Galagonya bohóc szórakoztatta. A látogatók szavazatokat adhattak le a madárijesztőkre. Ebéd előtt táncházat tartottunk, amelybe a gyerekek és a szülők is bekapcsolódtak és egy igazi szüreti mulatság hangulata alakult ki.
A program zárásaként megebédeltünk, a szülők finom pincepaprikást főztek, amelyhez a közösen készített „KISBEFŐZÉS SAVANYÚSÁGÁT” a csalamádét fogyasztottunk.

A rendezvény képeit megnézhetjük az iskola Facebook oldalán, illetve a következő linken elolvashatjuk a versíró versenye készül igazán nagyszerű alkotásokat!

Versek >>

1520358430.jpg1520358453.jpg1520358465.jpg

Pályaválasztás 2018.

Kedves Szülők!Kedves Gyerekek!

A 8. osztályos tanulók pályaválasztásának segítése érdekében iskolánk honlapján megtalálhatóak az Egri Főegyházmegye tíz középiskolájának beiskolázási felhívásai.
IDE KATTINTS

E-ellenőrző

Tisztelt Szülő!

Iskolánkban elérhetővé vált az E-ellenőrző.

A felületet elérheti az alábbi linken:
petrovaykataltisk.ekreta.hu
Az oldal használatával kapcsolatban hasznos információkat talál a felhasználói kézikönyben.
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=2424861

FELHÍVÁS-"Emlék-Kép-Más program"

Kedves Szülők!
Kedves Gyerekek!

Iskolánk részt vesz az EFOP-3.3.3.-VEKOP-16-2016-00001 „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” című pályázatban a kistérségünk településeivel (Besenyszög, Kőtelek, Tiszasüly, Szászberek) együttműködve.

A program két részből áll:
1. "Közösségeink kultúrája-Kultúránk közösségei" utazó kiállítás, amely a saját településünk közösségét mutatja be.
2. Emlék-Kép-Más program, amely helyi gyűjtésre buzdít mindenkit. KÉRJÜK TEHÁT, HOGY A MÉG FELLELHETŐ ÉRTÉKES FOTÓKAT, DOKUMENTUMOKAT, LEVELEKET, KÉPESLAPOKAT HOZZÁTOK BE AZ ISKOLÁBA, azokat digitalizáljuk és egy adatbázist hozunk létre, amely a település múltjának feldolgozás során hasznosítható lesz és esetleg folyamatosan bővíthető. A jövő helytörténeti kutatóinak megőrizzük ezeket a tárgyakat.

A cél, hogy erősítsük a kötődést a szülőfalunkhoz, a helyi közösségekhez.

A résztvevők jutalomban részesülnek majd.
A legjobb gyűjtők önkéntes zsűri értékelése alapján kiránduláson vehetnek részt.

Izgalmas keresgélést, jó gyűjtőmunkát kívánok nektek!
Nézzétek meg az alábbi kisfilmet is, amely remélem elég kedvcsináló lesz számotokra!
https://www.youtube.com/watch?v=VJUBJDt7Wek#action=share
1515094051.jpg

Téli szünet

A téli szünet 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. december 22.
(péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3. (szerda).
1513585892.jpg

Karácsonyi koncert

2017. december 22 – én
18 órai kezdettel
a Petrovay György Katolikus Általános Iskola énekkara és tanári kara, Fejes János - atya közreműködésével
KARÁCSONYI KONCERTET
ad a Nagykörűi Római Katolikus Templomban,
melyre szeretettel meghívjuk.
1513585880.jpg

Adventi Gálaműsor

Szeretettel meghívjuk Önöket
a Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola hagyományos

Adventi Gálaműsorára

2017. december 18-án 14 órai kezdettel.

Az ünnepi műsoron fellépnek az Alapfokú Művészeti Iskola néptáncos növendékei.

Műsoruk címe: Betlehemi csillag!Áldott Ünnepeket kívánnak
a Művészeti Iskola oktatói és diákjai!
1513585851.jpg

Új év kezdődött a Petrovayban

Új év kezdődött a Petrovayban.
Június 15-én azt gondoltuk mindannyian, hogy VÉGTELEN vakáció veszi kezdetét. A naptár lapjai azonban gyorsan augusztust mutattak és sárgulni kezdő levelek a búcsúzó fecskék jelezték, itt a szeptember, kezdődik a tanév.
Szeptember 4-én immár 6. alkalommal csendült fel a Veni Sancte dallama. A Szent lelket hívtuk segítségül, akitől bölcsességet és kitartást kértünk az előttünk álló feladatainkhoz. A munka pedig nem kevés.
Minden osztályfőnök megtartotta az első szülői értekezletet, ahol ismertette az év eseményeit, kihívásait, bízva abban, hogy aktív támogatókra találunk, hiszen a gyermekek fejlődése és előrehaladása tudásban és lelkiekben közös cél és feladat.
A legfiatalabbak szinte hihetetlen gyorsasággal beilleszkedtek az iskolai életbe. Szeptember 11-én pedagógusaink és az egyházközség közös lelki napon vehetett részt. Kovács József Jászapáti káplán és iskola lelkész tartott biztató előadást, erősítve mindannyiunkat a hit megélésében.
Szeptember 18-án 50 fővel Kecskemétre kirándultunk, a Mercedes gyárba tettünk látogatást. Lenyűgözve csodáltuk meg a XXI. század robot technikáját.
Szeptember 15-én Dr. Kádár Annamária pszichológus, tréner tartott előadást a személyiség típusokról. Sajnos kevesen tudtak eljönni, erre az előadásra, pedig mindenki magára ismerhetett a sok személyesen megélt élményekkel fűszerezett, magas színvonalú előadásban.
Szeptember 27-én a művelődési ház által szervezett Mesemondó versenyen vettek részt a tanítványaink. A tartalmas délutánt nagy izgalom és lelkesedés jellemezte.
Másnap az iskolában a próza után a zenei tehetségek kaptak lehetőséget a bemutatkozásra, az immár hagyományos Népdaléneklő versenyen. Büszkék lehetünk a csengő hangú gyerekekre, akiknek volt bátorságuk kiállni és megmutatni mire is képesek.
Köszönet a felkészítőknek munkájáért mindkét versenyen. Vágóné Horváth Máriának és Surányi István tanár úrnak a szervezésért.
Szeptember 29-én hagyományteremtő céllal rendeztük meg a Magneficat Katolikus Iskolák Kórustalálkozóját. Besenyszögről, Jászapátiról és Kőtelekről érkeztek a kórusok. Tartalmas szép nap volt. Tiszta gyermekhangok dicsérték Istenanyját, minden zenei műfajban.
A zenei bemutatók után sétát tettek a faluban, a helyi gyerekek Balogh Győzőné Irénke néni vezetésével csuhé virágokat készítettek. 12.00 órakor Úrangyala imádságot végeztünk el. Lipták Péter az egyházközség világi elnökétől kaptunk kedves lelki útravalót. Finom ebéddel zártunk.
Köszönjük a Műv-háznak a szíves vendéglátást.
A munka pedig folytatódik és bízunk benne továbbra is ilyen dolgosan.
Zsigmond Marianna

1509544093.jpg1509544109.jpg1509544119.jpg

Hittan tábor – Eger

Már másodjára vehetünk részt az egri ének-hittan táborban. Az aktív ministránsok, az énekkari tagok, Fejes János atya és tanáraink kapták meg a lehetőséget, hogy itt lehessenek.
Iskolánk öt éve katolikus, énekkar pedig már évtizedek óta működik intézményünkben. A templomban minden évben legalább kétszer szoktunk koncertet adni. Most éppen a búcsúi koncertre készülünk.
Napunk többnyire énekkari próbákból, éneklésből állt, de azért más programjaink is voltak bőven. Meglátogattuk Eger nevezetességei közül néhányat. Voltunk a pincerendszerben, a csillagvizsgálóban, jót fürödtünk a helyi strandon, jót játszottunk az Érsekkertben, nagyon szerettünk a Dobó téren és környékén sétálni, fogócskázni, fagyizni. Másodjára vagyunk itt, de még mindig találtunk bőven Egerben felfedeznivalót, és még mindig nem néztünk meg mindent. A szállásunk a Szent József kollégiumban volt, abban a részben, ahol a mi csapatunk kényelmesen elfért. Nagyon szerettünk itt lenni, azért is, mert nem kellett sokat gyalogolni, minden nevezettesség és program a közelben volt.
Rendszeres napi program volt a reggeli torna, a reggeli mise és esti imádkozás.
Minden gyereknek kellett vezetni egy tábori naplót, hogy később is emlékezzen arra, hogy milyen szép dolgok történtek vele, és akár több év múlva is emlékezzen ezekre a napokra.
Nagyon kedves vendéglátásban volt részünk! Köszönet azoknak, akik lehetővé tették nekünk ezeket a napokat! Reméljük, még máskor is jöhetünk ebbe a szép városba!
Barát Adél táborozó

Hittan tábor – Eger

Lelkemtől lelkemig

Iskolánk énekkaros diákjai és ministránsai, pályázati pénzből jutottak el ismét Egerbe, a zenés hittan táborba.
Itt a feladatunk egyrészt az, hogy felkészüljünk a nyár végén tartandó búcsúi hangversenyünkre a nagykörűi templomban, másrészt minél jobban megismerjük Eger nevezetességeit.
Első nap az énekkari próba után végigmentünk az Eger városa alatt húzódó pincerendszeren, ami nagy élmény volt.
Másnap a varázstoronyban rengeteg fizikai eszközzel ismerkedtünk meg játékos módon. Még a csillagos égboltot is láttuk a planetáriumi vetítésen, bejártuk a világegyetem számunkra látható és nem látható részét. Fantasztikus képet kaptunk a múltunkról és a jövőnkről. A periszkóposan működő távcsővel pedig megfigyeltük Eger belvárosát.
Délután csúszdáztunk és fürödtünk a strandon. Persze énekkari próbáink is voltak. Este az Érsekkertben hatalmasat fociztunk. Harmadnap, mint mindig a reggeli zenés tornával kezdtük a napot, majd a reggeli mise után egész délelőtt énekkari próba volt.
A harmadik napon, a Szent István Rádió műsorkészítését is bemutatták nekünk töviről-hegyire, majd riportot készítettek velünk a „Határtalanul” program erdélyi kirándulásáról. Nagyon tetszett a stúdió és a fantasztikus felszerelés. Késő délután az énekkari gyakorlás után Arany János: Fülemüle című előadását néztük meg az Agria Nyári Játékok gyerekszínházában a Dobó István Gimnázium udvarán.
Este vetélkedőn mérték össze tudásukat csapataink ügyességi, stratégiai, activity és vicces feladatokkal. Rengeteget nevettünk. A vetélkedő másnap is folytatódott a csapatok produkcióinak bemutatásával.
A tábornak köszönhetően a teljes műsor összeállt. A szólisták és az egész énekkar egy kis otthoni finomítás után készen áll a búcsúi templomi koncertünkre. Énekünket erősíti Fejes János atya gitáron, Surányi István tanár úr zongorán, és az egész produkciót összetartja Nagyné Baráth Ágnes igazgató néni, aki vezényel.
Köszönjük a kísérő tanáraink, és egy lelkes szülő Editke vigyázó figyelmét, ők szintén aktívan énekelnek velünk.
Sajnos gyorsan elérkezett az utolsó nap reggele. A torna, a mise és a reggeli után összecsomagoltunk, majd megtartottuk az utolsó énekkari próbánkat.
Ebéd után sajnos fel kellett szállnunk arra a buszra, amely elindult velünk hazafelé. Viszlát, Eger, reméljük jövőre is találkozunk veled!
Túri Bence, Túri Panna táborozók

1509541046.jpg1509541060.jpg1509541071.jpg

MAGNIFICAT KÓRUSTALÁLKOZÓ 2017.

A Petrovay György Katolikus Általános Iskola
azEFOP-1.3.5-16-2016-00635 számú, Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével a Petrovay György Katolikus Általános iskolában című pályázatának keretében
MAGNIFICAT katolikus iskolák kórustalálkozójátrendezi meg, melyre szeretettel meghívja az Önök intézményét is.
A találkozó időpontja: 2017. szeptember 29.
Helyszíne: Művelődési Ház, Nagykörű
Program:
900-915 Vendégek köszöntése, közös ének (Magasztalja lelkem az én Uramat)
915-930 A Magnificat imádság születésének története
930-1100 A kórusok bemutatkozása
Közben: szünet
1100-től Séta a faluban idegenvezetéssel
Esős idő esetén: kézműves foglalkozás és quiz játék
1200-től Úr angyala imádság és közös ének a Templomban
Dal címe: Wolf Péter – Ave Maria
1230-tól Ebéd
1400-tól A program zárása

Szent Ágoston mondása szerint: „Aki szépen énekel, kétszeresen imádkozik”, e gondolat jegyében szervezzük meg a kórustalálkozót.
Célunk, hogy Kisboldogasszony havában közösen dicsérjük Isten Anyját, Máriát, a kórusok által elhangzó, remélhetőleg minél több és különböző zenei stílusú énekkel.
1506323857.jpg

Hulladékgyűjtés 2017.

ÁRAINK (/kg):
PET palack 10 Ft
Vas 40 Ft
Papír 15 Ft
Alumínium 240 Ft
Sárgaréz 600 Ft
Vörösréz (tiszta) 1000 Ft
Sörös doboz 170 Ft
Akkumlátor 180 Ft

Helyszín: NAGYKÖRŰ, Rákóczi út, az asztalosüzem udvara

Időpont:
2017. szept. 30. (szombat) 9.00-18.00
2017. okt. 1. (vasárnap) 9.00-14.00

Használt autógumikat és hűtőszekrényt nem veszünk át!

1506323508.jpg

TANSZERLISTA 2017/18 tanév

A 2017/18 tanév tanszerlistái elérhetőek az alábbi linken:
http://www.petrovaykataltisk.hu/dok/Tanszerlista_2017_2018.pdf
1503316949.jpg

TANKÖNYVOSZTÁS

A tankönyvosztás ideje:

2017. augusztus 23. (szerda)
2017. augusztus 25. (péntek)
2017. augusztus 29. (kedd)
Mindhárom nap 8-tól 14 óráig

Duró-Fehér Beatrix, tk. felelős
1502268987.jpg

Helytörténeti családi vetélkedő

A Petrovay Gy. Katolikus Általános Iskola és a nagykörűi Plébánia szeretettel meghívja Önt és kedves családját 2017. július 21-én 18 órakor kezdődő helytörténeti családi vetélkedőre, melynek helyszíne a TEMPLOMKERT.
Téma: Nagykörű és az egyház története

Mindenkit szeretettel várunk!

A program az EFOP-1.3.5-16-2016-00635 pályázat keretében valósul meg.
1500445738.jpg

Hagyományőrző nap - A nagykörűi Búcsú napja

2017. július 23.- vasárnap

A Petrovay Gy. Katolikus Általános Iskola és a nagykörűi Plébánia szeretettel meghívja Önöket hagyományőrző napjára, melynek helyszíne a TEMPLOMKERT.
Programok:
9 óra – Búcsúi Nagy mise körmenettel
10.30 – Régi idők búcsúja – kézműves és helyi termékek vására
Cirkuszi játszótér
Sárkánykészítés
Lufihajtogatás
Népi mesterségek – fazekas, kovács, fafaragó
Óriáscsúszda
Közben :
12 óra – „Jó ebédhez szól a dal”
13 óra – Közös ebéd
18 óra – Imperfectum koncert

Mindenkit szeretettel
várunk!


A program az EFOP-1.3.5-16-2016-00635 pályázat keretében valósul meg.
1500313158.jpg1500313209.jpg1500313313.jpg

Búcsúi Koncert

Szeretettel meghívjuk
a Petrovay György Katolikus
Általános Iskola énekkarának
2017. július 22-én (szombaton)
19:00 órakor
kezdődő Búcsúi koncertjére.

A műsor tartalma:
- egyházi dalok, spirituálék
- musical részletek
- ifjúsági énekek
- kórusművek, népszerű dallamok

Az énekeket, dalokat betanították és közreműködnek: Nagyné Baráth Ágnes igazgató, Surányi István zenetanár és Fejes János plébános gitáron.

Helye: Római Katolikus Templom, Nagykörű

Mindenkit szeretettel várunk!
1500312954.jpg

Tanévzáró és Ballagás

2017. június 17-én tartottuk meg az ünnepélyes tanévzárónkat, és a nyolcadik osztályosok ballagását. A tanulók gyönyörűen feldíszítették iskolánkat, a termeket, a folyosókat, a bejáratot. Így vártuk a vendégeket és a búcsúzó nyolcadikosokat.
A hetedik osztályosok tarisznyával, egy szál virággal és útravaló gondolatokkal engedték útjukra a végzős diákokat.
A nyolcadikosok a ballagási dalokat énekelve teremről teremre járva vettek búcsút attól az épülettől, amely nyolc éven át második otthonuk volt. Elköszöntek iskolatársaiktól, pedagógusaiktól is.
Az ünnepség az udvaron folytatódott.
A nyolcadikosok két verssel fejezték ki meghatódottságukat, majd összegezték a nyolc év történéseit. Ezután a hetedikesek búcsúztak tőlük verssel, beszéddel, tartalmas idézetekkel, majd a végzősök eskütételére és közös énekére került sor.
Nemcsak a nagy diákok, hanem az első osztályosok is nagyon örültek a vakációnak. Erről egy verset mondtak, majd Nemes Nagy Ágnes: Tavaszi felhők című megzenésített versét adták elő az énekkarral. Szólót énekelt Molnár Lili.
Nagyné Baráth Ágnes főigazgató asszony tanévértékelő beszédében számot adott az év fontosabb eseményeiről, eredményeiről, majd oklevelekkel jutalmazta a kiválóan teljesítő tanulókat.
Búcsúzó diákjaink a ballagási ünnepség lezárásaként léggömböket engedtek fel. Ezek a lufik a gyerekek vágyait, kívánságait jelképezték.
A 2016/17-es tanév ezzel lezárult. Mindenkinek jó pihenést kívánunk!!!

Baloghné Kollár Judit
1499771725.jpg

2017.06.15-én megtartottuk a Katolikus Templomban tanévzáró szentmisénket. A gyerekek nagyon aktívan bekapcsolódtak a szentmisébe. Örömmel vették át a meghirdetett versenyek eredményeiért járó díjakat. Fegyelmezettel és figyelemmel hallgatták a követ

Kedves kollégák és diákok!

Azt hiszem, a legkedveltebb iskolai ünnep egy normálisan fejlődő diák számára mindenképpen a tanévzáró ünnepség. Emlékszem, mennyire vártam ilyenkor arra, hogy az igazgató néni végre kimondja, amit ilyenkor szokás, és hogy milyen fergeteges öröm fogadta mindig azt a bizonyos mondatot. Ígérem, ezúttal már nem kell sokat várni rá. Ági nénitől hamarosan hallhatjátok!

Kedves Atya!
Köszönjük a támogatást és együttműködést. A gyóntatásokat, az első áldozók felkészítését és a szent misék levezetését. Mind alkalommal tanultunk valamit, mely által értékesebb emberekké válhattunk.
Kedves Kollégáim!
Mindenkinek megköszönöm ebben a tanévben nyújtott kitartó és áldozatos munkáját, mely olykor nagy türelmet és önuralmat kívánt meg tőlünk. A mögöttünk lévő tanévre visszagondolva először a hálaadás szava kell, hogy elhangozzék. Köszönjük meg a napi munkához kapott erőt, kitartást, a nehézségekben is megtapasztalt támogatást és bátorítást. Köszönöm tanárainknak, munkatársaimnak azt, hogy hűségesen végezték szolgálatukat, köszönöm türelmüket, odaszánásukat
Azt szeretnénk, hogy katolikus iskolánkban továbbra is a szolgálat legyen jelen, a mostani divatos szolgáltatás szemlélettel szemben.

Kedves gyerekek!
Kívánom, hogy tartalmasan, vidám hangulatban teljék nyári szünet, vigyázzatok magatokra, egymásra, hogy szeptemberben mindannyian együtt köszönthessük az új tanévet! Még néhány napot aludnotok kell, hogy halljátok Ági nénitől azokat a bűvös elbocsájtó szép szavakat, illetve hogy kezetekbe fogjátok az egész éves munkátokért járó bizonyítványotokat. De ne izguljatok, gyorsan elszalad ez a pár nap, ahogy az egész tanév év is nagyon gyorsan elrepült.

Kedves nyolcadikosak!
Én kaptam azt a megtisztelő feladatot, hogy így magunk között, kistemplomunkban búcsúzóul néhány szót szóljak hozzátok. Bízom benne, hogy a jövőben is találkozunk még itt,ezen a helyen, de hiába is nehéz kimondanunk, általános iskolásként ez az utolsó alkalom, hogy tanévzáró ünnepségünk alkalmából együtt lehetünk.
Búcsúzóul Egy meseszerű történetet mondok. Egy asszony azt álmodta, hogy a piacon betért egy teljesen új üzletbe, és legnagyobb meglepetésére Istent találta a pult mögött.
– Mit árulsz itt? – kérdezte.
– Mindent, amit a szíved kíván – válaszolta Isten.
Alig mervén hinni a saját fülének, az asszony elhatározta, hogy a lehető legjobb dolgot fogja kérni, amit emberi lény csak kívánhat.
– Lelki békét, szeretetet és boldogságot, szilárd hitet, erős jellemet, türelmet és empátiát, alázatot, bölcsességet és félelemtől való szabadságot akarok – mondta, majd kis idő múlva még hozzátette – nemcsak magamnak, hanem minden embernek a földön.
Isten mosolygott:
– Kedvesem, azt hiszem félreértettél – mondta.
– Mi nem gyümölcsöt árulunk itt. Csak magokat.
Mi is 8 éve igyekeztünk, hogy ezeket a bizonyos magokat gyümölccsé érleljük bennetek.
A ballagás az első olyan életforduló, ami után más közösségbe kerülsz. Remélem, hogy az itt töltött idő alatt sikerült a jellemed alapjait úgy alakítani, hogy erős egyéniséggé válva ne sodródj a tömeggel. Legyél büszke, hogy tartást kaptál, és tudod, hogy életed minden pillanatában élvezed a Gondviselés kegyelmét.
Attól még nem igazi „Petrovays” valaki, hogy ide jár. Igazi „Petrovays” az, aki abból él és azzal él, amit ez az iskola ad, aki számára vonatkozási pont, meghatározó életalakító közösség az, amiben a napjait tölti.
Nem igaz az, ami mindenhonnan hallatszik, hogy átlagemberekre van szükség. Nem igaz, hogy együtt kell úszni a céltalanok, tartásnélküliek áradatával. Pisztráng életmódot kell vállalnotok! A pisztráng ragaszkodik a legtisztább vizekhez, és az ár ellen úszik.
Szavahihetően, felelősségtudattal, elkötelezetten kell jelen lennetek az emberek között.
Követelményeket elsősorban önmagatokkal szemben állítsatok. Ne szégyelljétek, amit magatokkal visztek, hanem vállaljátok bátran akkor is, ha tapasztaljátok, hogy eldurvult a világ.
Jó utat gyerekek és szerencsés megérkezést!

Mári Noémi
tagintézmény-vezető
1499771580.jpg

Te Deum a Petrovayban

A 2016-2017-es tanév utolsó tanítási napján iskolánk tanulói és pedagógusai a templomban gyűltek össze, hogy hálát adjanak az elmúlt 10 hónap ajándékaiért. Az év első napján a Szentlelket hívtuk segítségül, az első szavunk az Istené volt, most a befejező gondolatainkat is Isten elé vittük. A gyerekek ünneplőben érkeztek erre az alkalomra a búcsúzó 8. osztály az első padokban foglalt helyét, hiszen ők utoljára voltak velünk a szentmisén. A diákjaink látták el a liturgikus szolgálatot. Nagy örömünkre van 5 állandó ministránsunk, is. Mári Noémi tagintézmény-vezető kedves szavakkal idézte fel a tanév örömeit, feladatait, megköszönve mindenki munkáját. Végül a ballagókhoz szólt egy rövid, de tanúságos történettel, amely egy csoda boltról szólt, ahol az értékes tulajdonságok magvait árulták. Kiemelte, hogy az iskola is csak magocskákat tudott adni az elmúlt 8 évben, most a fiatalokon a sor, hogy gyümölcsöt teremjen. Emlékeztetőül minden búcsúzó kapott egy kis batyut, benne magokkal. Az egyetemes könyörgéseket végzőseink olvasták fel, ahol kifejezték köszöneteiket mindenkinek, aki segítette őket eljutni az életüknek ehhez a forduló pontjához. A szentmise végén jutalmak átadására került sor. Vágóné Mara értékelte a Művelődési házzal közös olvasás vetélkedő legjobbjait, majd a szépíró verseny jutalmait adta át Nagyné Baráth Ágnes igazgató nő. A legbuzgóbb ministránsokat is dicséretben és ajándékban részesítettük, bíztatva a többieket a példájuk követésére.
Köszönjük Fejes János atyának az egész éves szolgálatát és töretlen hitét abban, hogy érdemes folytatni a megkezdett munkát, bízva abban, hogy Isten teszi teljessé a bennünk megkezdett jót!
Zsigmond Marianna
1499771169.jpg1499771180.jpg1499771192.jpg

Szépíró verseny

A SZÉPÍRÓ VERSENY az utolsó tanítási héten került megrendezésre, melyen az alsó tagozatos gyermekek vettek részt. Immáron hagyománnyá vált iskolánkban ez a program, ahol bemutathatják a tanulók a szép betűalakítás és a tetszetős íráskép tudományát. A zsűri minden osztályból három helyezettet választott ki. Az első helyezettek aranytollat, a második helyezettek ezüsttollat, a harmadik helyezettek pedig bronztollat kaptak. A díjakat oklevelek kíséretében a tanévzáró szentmisén vehették át a győztesek.
1. osztály: I. Nagy Szabolcs
II. Molnár Lili Kata
III. Majzik Bence
2. osztály: I. Szabó Amanda
II. Ócsai Flóra
III. Szabó Szilvia
3. osztály: I. Marsi Milán
II. Sipos Dorina
III. Lázók Csilla
4. osztály: I. Farkas Laura
II. Kohajda Benjámin
III. Fodor László
Gratulálunk nekik!

Surányi Jánosné
1499770938.jpg

Gyárlátogatás a Mercedes-Benz Gyárban

Óriási lehetőségben volt része iskolánk tanulóinak. Vezetőink a nyolcadik osztály számára gyárlátogatási lehetőséget szereztek a kecskeméti Mercedes-Benz Gyárba. Sokat kellett várnunk, hogy engedélyt kapjunk a belépésre. A gyárlátogatás nagyon szigorú szabályok mellett, csakis előre egyeztetett időpontban és szervezett csoportok számára lehetséges. A program reggel 12:00-tól kezdődött és 14:30-kor fejeződött be. A belépéskor szigorú ellenőrzésen mentünk keresztül. Az autógyár-komplexumot szakszerű idegenvezetés mellett és a gyár biztonsági szolgálatának kíséretével járhattuk csak végig. A látogatás és az előtte lévő rövid előadás alkalmával több igazi érdekességet is megtudhatunk a világ egyik legelismertebb autómárkájáról és sok-sok éves sikereinek titkairól is. Döbbenetes, hogy az üzem felépítéséhez másfél millió köbméternyi talajt kellett megmozgatni, és 82 ezer négyzetméternyi aszfalt utat, illetve 38 ezer négyzetméternyi zúzott köves utat építeni. Elképesztő, hogy a kecskeméti gyárba eddig beépített 35 ezer tonna acélból öt Eiffel-tornyot lehetett volna emelni. A gyár területén másfél millió négyzetmétert füvesíttek. A komplexumnak saját óvodája, bölcsődéje, étterme, illetve vasúti hálózata van. Az egész rendszer megközelítőleg 2400 millió forintból épült. A beruházást a legutolsó pillanatig titokban tartották. Nagyon tetszett a gyerekeknek, hogy minden részfolyamatot bemutattak a karosszéria préselésétől, egészen a gyártósorról való lekerülésig. Fantasztikus volt látni az óriási robotokat, minden lépés lenyűgözött bennünket. Voltak pillanatok, amikor egy tudományos-fantasztikus filmben éreztem magam, valahol a 25. században. Önműködő, önvezérlő robotok dolgoztak, érzékelve, védve a dolgozókat és a látogatókat. Az elmúlt évek folyamatos kapacitásbővítésének köszönhetően a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. közel 4.000 munkavállaló számára biztosít munkahelyet, 2012 óta több mint 500.000 darab autó gördült le a gyártósorról. A Mercedes honosította meg a duális képzést hazánkban. A 2011 óta sikeresen működő program hosszú távon kínál kiváló, versenyképes ismereteket a szakközépiskolától egészen a főiskoláig, ezáltal biztos karrierlehetőséget. A duális szakképzésre és a duális főiskolai képzésre is sokszoros túljelentkezés van, ami szintén annak bizonyítéka, hogy a régió egyik legvonzóbb munkaadójának tartják a kecskeméti gyárat. A Mercedes-Benz konglomerátum kiemelt figyelmet fordít a régió fejlődésére, valamint a jövő generációjának, és a hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportoknak az oktatására, illetve sport, kultúra és szociális ügyek fejlesztésére. A gyerekek elvarázsolva érezték magukat, csodálattal, érdeklődéssel figyelték a munkafolyamatokat. A német technológia és precizitás ötvözete lenyűgözte a látogatókat. A Mercedes-Benz Gyár megtekintését bátran javaslom mindenkinek, aki szeretne látni egy 21. századi csodát!

Veres Zsolt
1499770673.jpg1499770701.jpg

Képzőművészeti vizsga

A képzőművészeti záróvizsgák az utolsó képzőművészeti órák ideje alatt zajlottak. A rendelkezésre álló idő az óra időtartama volt. A feladatok a korosztályokhoz mérten voltak igazítva.
A témák a következők voltak:
A rajz vizsga időpontja 2017. június 12.
1-2. osztály
téma: „A kedvenc állatom” (lehet mitológiai, vagy kitalált figura is)
technika: Tetszőleges (lehet pasztell, színes ceruza, zsírkréta, filc stb.)
3-4. osztály
téma: „Kiegészítős feladat” (a megadott séma alapján az ábra másik felét kell kipótolni)
technika: Tetszőleges (lehet pasztell, színes ceruza, zsírkréta, filc stb.)
5-6. osztály
téma: „Betűszerkesztés” (a megadott méretek alapján egy talpas antikva betű szerkesztése)
technika: Tetszőleges (lehet ceruza, filc stb.)
7-8. osztály
téma: „Iniciálé készítés” (a megadott méretek alapján egy talpas antikva betű szerkesztése és belőle iniciálé készítése)
technika: Tetszőleges (lehet pasztell, színes ceruza, zsírkréta, filc stb.)
A vizsga időtartama alatt a szabadon választott technika engedélyezett volt. A feladatsor összeállításánál ügyeltem a kreativitás kiaknázására, és arra is, hogy lehetőség szerint a kevésbé kreatív, vagy gyengébb tanulók is a képességeikhez mérten meg tudják oldani a feladatokat. A tanév során hasonló feladatok előfordultak már.
Az 1-2. osztály kiválóan teljesítette a vizsgakövetelményeket, kreatív megoldások születtek, mind az anyaghasználat, mind pedig a témaválasztás terén. Ebbe a csoportba sok motiválható, a képzőművészetre fogékony tanuló jár.
A 3-4. osztály a kiegészítős feladat során némelyik esetben akadályba ütközött. Itt közel nem egyforma képességű tanulók járnak egy csoportba. Ez a feladattípus jó megfigyelőképességet, türelmet és precizitást igényel. Egyes tanulóknál valamelyik képesség hiánya rontotta a feladatmegoldás minőségét.
Az 5-6. osztály esetében is hasonló volt a helyzet, mint a 3-4. osztálynál. A gyengébb képességű tanulók kevésbé precízen oldották meg a feladatot. Némelyiküknél a vonalzóhasználat is gondot okozott. A betűszerkesztési feladat esetében a pontatlanság további hibákat okoz, ami majd az egész feladat megoldására rányomja a bélyegét.
A 7-8. osztálynál szintén betűszerkesztés volt a feladat csak a kész betűt iniciálévá kellett alakítani. Az ő esetükben az idő rövidsége okozott gondot egyes tanulóknál, de többé-kevésbé befejezték a feladatot. A gyengébb képességű tanulóknál a szerkesztési rész nehézséggel járt, de idővel ők is leküzdötték az akadályt. Kreatív megoldásokban nem volt hiány, ötletes munkák születtek. Ez a csoport a képzőművészet iránt fogékony, érdeklődő, könnyen motiválható, így nem meglepő a sok eredményes munka.
Török Tamás

Informatika verseny


Ebben az évben is megrendeztük a hagyományos informatika versenyünket. Kiválóan felszerelt teremben, gyors gépekkel dolgozhattak a gyerekek. Játékos, tréfás, elgondolkodtató feladatok összeállítására törekedtem. Osztályonként párokat alakítottunk ki, majd a csoportok lelkesen hozzákezdtek a témakörök megoldásához. Ez első probléma egy csapatra jellemző szimbólum megtervezése volt, a diákok nagy figyelmet fordítottak a rajzokra, hiszen tudják, egy szimbólumnak, egy márkajelzésnek óriási promóciós, akár történelmi jelentősége is lehet. A következő feladatban programozási ismereteikről tettek tanúbizonyságot a gyerekek, egy kicsi teknőst kellett irányítani algoritmusok segítségével. A harmadik lépésben a számítógép, illetve az egyik legfontosabb hardver elem, az alaplap részeit kellett megnevezni. Ezután a jövő számítógépét, vagy robotját kellett megtervezni. Rendkívül érdekes, ötletes munkákat kaptam. A tervezés után tréfás önéletrajzot kellett készíteni Word program segítségével, képekkel megtűzdelve, precízen megformázva. Végül az Excel táblázatkezelő programban matematikai, statisztikai problémát oldottak meg a gyerekek, a megoldásokat szép diagramok segítségével tették szemléletessé a tanulók. A versenyt egy érdekes szimulációs játékkal zártuk, melynek az eredményét beszámítottuk a vetélkedőbe. A diákok nagyon élvezték a feladatokat. Örültem, hogy gyorsan, precízen, kreatívan dolgoztak. Mindenki sikerélményekkel gazdagodva tért haza. Jövőre még színesebbé, érdekesebbé próbálom tenni az informatikai kompetíciót. Remélem sikerül kiterjeszteni a vetélkedő határait, más iskolák tanulóit is szeretném bevonni a versenybe. Minden résztvevőnek nagyon köszönöm az aktív munkáját!
Veres Zsolt

Határtalanul

HAT-16-01 sz. pályázat keretében a Petrovay Gy. Kat. Ált Iskola, AMI és Óvoda nagykörűi és kőtelki tagintézményének 27 tanulója a Határtalan program keretében 5 napos kirándulást tett Erdélyben megismerve természeti kincseit (Tordai hasadék, Békás szoros, Királyhágó, Gyimesi-havasok) és a történelmi városok (Nagyvárad, Csíkszereda, Csíksomlyó, Gyimesbükk, Korond, Parajd, Bözödújfalu, Farkaslaka, Marosvásárhely, Kolozsvár) nevezetességeit.
Különös hangulatot adott a kirándulásnak, hogy több programot Kőtelek testvérfalujának Hármasfalu és Makfalva diákjaival közösen szerveztünk.

1499770246.jpg

Sportesemény az iskolánkban

Iskolánkban évek óta hagyomány, hogy a tanév vége felé sportnapot rendezünk. Az idei spotnapunkat 2017. május 23-án, a változatosság kedvéért a focipályára szerveztük. Eredeti terveink szerint több korosztályt, szülőket, nagyszülőket szerettünk volna megszólítani és elcsábítani egy kis játékos mozgásra. Hagyományosan lett volna futóverseny, sportjátékok osztályok között, sor- és váltóversenyek és újdonságként szerettük volna kipróbálni a floorballt, egy golyósjátékot és egy sajátságosan értelmezett, vicces „cseresznyeszedést”.
Ahogy a tavalyi évben jól bevált, minden osztály szabadtűzön, bográcsban készítette volna el az ebédjét a szülők bevonásával. A nap programjába szerepelt egy élsportoló élménybeszámolója és a „Matiné” együttes koncertje.
Sajnos az időjárás közbe szólt. Az egész éjszakai esőzést követően a sportpálya nem volt alkalmas a rendezvény megtartására. A gyerekek rendkívül csalódottak voltak, de az égiek ellen nem tudtuk felvenni a versenyt! Ebben ők nyertek!
De...!!! Mi mégsem adtuk fel olyan könnyen! A közös bemelegítést megtartottuk a tornateremben, a felsősök kedvéért kétszer is. A testnevelő kollégámmal együtt összeállítottunk egy akadálypályát és a testnevelés órákon minden osztálynak többször is teljesítenie kellett. A sportolóval való találkozást nem mondtuk le. Két olimpikonnal találkozhattak a gyerekek. 10 órától az alsósok, 11 órától a felsősök Juhász Adrián és Simon Béla képes élménybeszámolóját élvezhették, akik a Riói olimpián férfi kormányos nélküli kettes evezésben a kilencedik helyen végeztek. Juhász Adrián személye különleges abban is, hogy szülei jó néhány éve Nagykörűben élnek illetve 1 éve egy Csataszögi tanyán.
A félig sportosra sikerült napunkat egy jó hangulatú, vidám koncert zárta, a „Matiné” együttes segítségével.
Az elmaradt spotprogramjainkat és a közös bográcsozást, terveink szerint az utolsó héten szeretnék bepótolni! Természetesen számítunk majd a szülők, nagyszülők részvételére, segítségére!
Valuska Judit
1498553807.jpg1498553818.jpg1498553827.jpg

Művészeti vetélkedő

X. Komplex Művészeti Vetélkedő
Az idén tizedik alkalommal került megrendezésre a Komplex Művészeti vetélkedő a Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola szervezésében. Az alkotók az előre megadott témában, három különböző alkotói műfajban, ezeken belül a képzőművészek három, a fogalmazók egy korcsoportban mérhették össze a tehetségüket, tudásukat. A nevezhető korcsoportok: I. 3-4. osztály (3 fő), II. 5-6. osztály (3 fő), III. 7-8. osztály (3 fő) volt.
A Petrovay György Katolikus Általános, Alapfokú Művészeti Iskolából az I. és a II. korcsoportban neveztünk tanulókat. A III. korcsoport tanulói sajnos a közelgő vizsgáik miatt nem tudtak részt venni a versenyen. A vetélkedő műfaji kategóriái a rajzolás, festés és a szobrászat, dombormű voltak. A művészeti vetélkedő témája idén „A fa ezer arca” volt. A témában vártak alkotásokat, amelyekhez előzetes inspiráló gondolatokat is mellékeltek a pályázati kiírásban. Az alkotás folyamán előre elkészített vázlatokat, terveket lehetett használni. A szervezők rajzlapot, rajztáblát és agyagot biztosítottak a résztvevőknek, a többi eszközt a résztvevőnek kellett magával hoznia. A megnyitó után az alkotókat több osztályterembe szétosztották kategóriák szerint, az alkotás alatt a felkészítőtanárok nem lehettek bent. Mialatt folyt az alkotómunka a felkészítőtanárokról is gondoskodtak, különböző programokon, konzultáción lehetett részt venni. Az alkotómunka 10.00-13.00-ig tartott, majd ebédszünet következett. 13.00-tól az eredményhirdetés kezdetéig különböző városi túrákon lehetett részt venni, amely érintette a Szolnoki Művésztelepet, a Damjanich János Múzeumot, a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtárat és a Sorkatona Múzeumot.

Idegenvezetés a művésztelepen.
Mi a művésztelepre látogattunk el, ahol idegenvezetést is kaptunk. Megismerhettük a Szolnoki Művésztelep múltját, jelenét, és a jövőbeli elképzeléseit. Időközben találkozhattunk egy-két alkotóval is, és megtekinthettünk egy szobrász és egy festő műtermet is.


Látogatás a művésztelepen.

Szabó György szobrászművész műtermében.
A túra után zajlott az eredményhirdetés, ahol kategóriánként, egyes esetekben nem csak első három, hanem több, illetve megosztott- és különdíj is gazdára talált.
Izgalmas pillanatok, kezdődik az eredményhirdetés.


A versenyen az ország legjobb művészeti iskolái és általános iskolái mérették meg magukat. Úgy érzem, hogy a tanulóink ilyen erős mezőnyben is jól teljesítettek. Helyezést ugyan nem hoztunk haza, de kiváló alkotások születtek. A versenyen készült alkotásokból kiállítás nyílt, és a facebookon is megtekinthetők.1498553101.jpg1498553119.jpg1498553130.jpg

Óvodai látogatás

A nagycsoportos óvodások, iskolába való beíratása, és a már beíratott gyerekek iskolai látogatása után, alsós munkaközösségünk látogatott el az óvodába.
Az ősszel iskolába lépő gyerekeket egy foglalkozáson figyelhettük meg, a megszokott helyükön, az óvó nénik oltalmazó szárnyaik alatt. A bemutatkozás után a tavaszról, és az időjárásról beszélgettek. Megfigyeltük beszédkészségüket, kiejtésüket, beszédkedvüket és társaikkal való kapcsolatukat.
Bemutattak mozgással kísért népi gyermekdalt, majd virágokat készítettek nekünk, kedves meglepetésnek.
Az óvoda- iskola átmenet megsegítése érdekében, munkaközösségünknek ez a látogatás volt a koronája, éves munkánk lezárásaként.
Surányi Jánosné
1497203409.jpg1497203434.jpg1497203452.jpg

Virágos május


Immár hagyomány intézményünkben, hogy május hónapban virágültetést szervezünk tanulóink és a kedves szülők bevonásával. Hisszük, hogy a megszépült környezet segít abban, hogy kellemesebben teljenek az itt töltött órák.
Első lépésként a virágok helyét készítették elő szorgos kezek, bizony jól jött a felnőttek segítsége ebben a folyamatban. Eközben előkerültek a virágládák is és elkezdődött a színes virágpalánták ültetése. Minden osztály kivette a részét a feladatból, nem kellett nagyon noszogatni senkit. A gyerekek még arra is figyeltek, hogy szemét se rontsa el a lassan kialakuló, szemet gyönyörködtető látványt.
A munkában meg szomjazókat ízletes gyümölcslé és szörp várta.
Az eredmény jó érzéssel töltött el minden résztvevőt és bizakodhatunk abban, hogy jövőre is virágos lesz a május. Köszönjük a szülők támogatását, munkáját és lelkesítő jelenlétét.
Zsigmond Marianna
1497203277.jpg1497203291.jpg1497203327.jpg

Idegen nyelvi mérés

2017. május 17‐én az Oktatási Hivatal előírása alapján iskolánk 6. és 8. évfolyamos tanulói angol nyelvi mérésen vettek részt. A mérés az egész országban, azonos időpontban, azonos körülmények között, azonos feladatokkal zajlott. Az idei volt a harmadik ilyen mérés, a feladatsort minden olyan 6. és 8. osztályos diáknak ki kellett töltenie, aki első idegen nyelvként angolul (vagy németül) tanul. A mérés célja, hogy a felső tagozatos tanulók nyelvtudásáról statisztikai jellegű adatokat biztosítson, tehát képet adjon a nyelvismeret országos szintjéről. Az idegen nyelvi mérés szintmeghatározásai a Közös Európai Referenciakeret (KER) leírásain alapulnak. 6. évfolyamon a mérés az A1 szintnek, 8. évfolyamon a mérés az A2 szintnek felel meg. Az idegen nyelvi mérés tesztfüzetei két részből állnak: olvasott szöveg értését és hallott szöveg értését mérő feladatokból. A feladatok értékelése központilag meghatározott javítókulcs alapján történik. A diákok teljesítményét a két mért készség együttesen határozza meg. Ahhoz, hogy a megfelelő szintet teljesítsék, a maximálisan elérhető pontszám 60%-át kell elérniük. A feladatok megoldása során semmilyen segédeszköz (pl. szótár) nem volt használható.
Boros Éva

Esély órák

JNSZ Megye Esély Szociális Közalapítványa JNSZ Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház jóvoltából alsó tagozatos diákoknak esélyórák megtartására került sor 2017. 05. 04-én. A tanulók „érzékenyítése” 4 tanítási órán keresztül zajlott érdekes és hasznos témákat érintve.
Hallhattak előadást az idős korról. Megtudhatták, hogy az öregedés nem egy betegség, hanem az élethez hozzátartozó biológiai folyamatok összessége, mint az alvás, mozgás, emésztés. Az öregedés elkerülhetetlenül bekövetkezik, annak ütemét és esztétikai megjelenítését lehet megváltoztatni, amiben a gyerekek is sokat tehetnek.
Megismerkedhettek a gyerekek a mozgássérültek életével. Boncolgatták hogyan lesz valaki mozgássérült? A mozgássérült embereknek nehezebb-e megoldani a mindennapi dolgokat, mint az ép embereknek? Nagyon érdekes volt számukra, amikor azokat az eszközöket mutatták be, melyek segítik a mindennapi életüket pl: az öltözködésben, közlekedésben. Tudatosult a gyerekekben, hogy türelem és akarat kell ahhoz, hogy mindent meg tudjanak csinálni a mozgássérült emberek, hiszen nem szeretik kiszolgáltatva érezni magukat.
Volt egy óra arról is, hogy szembesítették a gyerekeket, hogy hogyan ítélnek meg valakit első ránézésre. Hat tanuló képe közül kellett kiválasztaniuk azt a gyermeket, akit szívesen befogadnának az osztályba új osztálytársnak. Ezután a tanulók jellemzéséből ki kellett találni ki kicsoda? Természetesen nagyokat nevettek tévedéseik kapcsán. Az órát izgalmassá tették a kockázatos állítások, (A lányok általában…, A fiúk általában…., Az öreg emberek általában…) melyet a tanulóknak kellett befejezniük. Természetesen nem maradhatott el a mese sem. Tanulságos kis történetet hallhattak a tanulóink A varjú meg a páváról.
A vakok és gyengén látók életét is közelebbről megismerhették a gyerekek. Bemutatták nekik, hogyan kell vezetni egy vak embert, miben és hogyan segít neki a kutyája. Foghattak a kezükben vakok számára készült karórát. Megismerhették a gyerekek a Braille-írást, a kidomborított pontokból álló jeleket az ujjbegyeikkel meg is tapogathatták a foglalkozás során. Nagyon fontos szabály is elhangzott az órán, mely szerint vakvezető kutyát engedély nélkül simogatni nem szabad, hiszen ő dolgozik, amikor a gazdáját vezeti. Különböző konyhai és fürdőszobai eszközök fel és megismerése tette érdekessé a foglalkozást. Az óra végén maradt idő arra is, hogy a gyerekek megismerkedjenek és megsimogassák a Vacak névre hallgató vakvezető kutyával.
Mári Noémi
1498553351.jpg1498553365.jpg1498553379.jpg

Anyák napja

Nagy megtiszteltetés érte a 2. osztályos tanulókat 2017. május 7-én. A vasárnapi mise keretein belül lehetőségük volt a templomban megjelent édesanyákat, nagymamákat felköszönteni anyák napja alkalmából. A színvonalas műsorban közreműködött még: Túri Bence, Baráth Adél és Túri Panna 6. osztályos tanuló is. Túri Panna egy megható köszöntővel üdvözölte a vendégeket. Ezt követték a gyönyörű versek és érzelmes dalok, énekek. Köszönjük az énekkar tagjainak, hogy szép hangjukkal emelték műsor színvonalát. Zárásként jelképes ajándékkal lepték meg a gyerekek a szülőket, nagyszülőket.
Azokat az édesanyákat, akik nem tudtak megjelenni a templomban a második osztályosok meghívták az iskolába is. Izgatottan várták, a hétfői nap folyamán az érkező vendégeket. Május második hetében a többi alsó évfolyamon is méltó módon megünnepelték az anyák napját.
A másodikos tanulók és pedagógusaik nem feledkeztek meg az idősekről sem. Izgatottan készültek az Idősek Otthonába, hogy kellemes perceket nyújtsanak az itt élő embereknek. Az otthon lakói nagyon hálásak voltak az előadott műsorért.
Mári Noémi

1497202865.jpg1497202887.jpg1497202907.jpg

Az első tanítási órán

Április 24-én a már iskolába beíratott nagycsoportos óvodások, ellátogattak az 1. osztályba és részt vettek egy tanítási órán.
A rendhagyó elsős- óvodás óra játékos, mozgásos feladattokkal kezdődött, majd párokban feladatokat oldottak meg. A feladatok az állatokkal voltak kapcsolatosak. Nagy lelkesedéssel és figyelemmel végezték a munkát. A legnagyobb sikere a számlálással megoldandó műveleteknek volt. Ékesen bizonyították iskolaérettségüket, fegyelmezettségükkel, feladattudatukkal „rászolgáltak” az iskolai életre. Az óra után az óvodások kisétáltak az udvarra, kipróbálták az udvari játékokat, majd a néptánc órára is benéztek és egy közös táncot eljártak az iskolásokkal.
Várjuk őket szeretettel szeptemberben.
Surányi Jánosné
1496166361.jpg1496166377.jpg1496166389.jpg

Elsősök beiratkozása

Április 21-én délután megtörtént a beiratkozás iskolánk leendő első osztályába. Szüleikkel kézen fogva érkeztek a csillogó szemű, néha még kicsit megszeppent iskolaérett kisgyermekek. Miután ügyesen elmondták a személyi adataikat, hivatalosan is iskolánk beiratkozott elsős diákjai lettek. Az óvoda részéről G. Nagyné Récsányi Zsuzsanna óvodavezető búcsúzott tőlük, az iskolából a leendő tanító néni: Nagypál Anikó és az igazgatóság fogadta őket. Egy kis ajándékot, és egy emléklapot kaptak, hogy emlékezzenek erre a nagy napra. Belelapozhattak leendő tankönyveikbe, ismerkedhettek azzal az osztállyal, ahová pár hónap múlva járni fognak. Életük egy nagy mérföldkövéhez értek. Szeptember 1-től szeretettel várjuk őket az iskolába. Sok sikert, kitartást és boldog diákéveket kívánunk Nekik!
Nagypál Anikó tanító néni
1496166324.jpg1496166343.jpg

Énekelj a Földért!


Április 22: a Föld napja Ebből az alkalomból csatlakoztunk az Énekelj a Földért című nemzetközi összefogáshoz. Mivel nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyermekeinkből környezettudatos, a teremtett világért felelős emberek váljanak minden lehetőséget megragadunk, hogy az ügy fontosságát megértsék és megérezzék tanulóink. Ezért kapcsolódtunk be a” Jobb veled a világ „alapítvány vezetője, Bagdi Bella által kezdeményezett „Énekelj a Földért „mozgalomba. A feladatunk az volt, hogy megtanuljuk a dalt , azt közösen elénekeljük, amelyről felvételt készítsünk és feltöltsük egy közös oldalra. Minden osztály készült a napra, amikor az egész iskola együttesen énekelte a „Gyújts egy gyertyát a Földért kezdetű dalt, ezzel kifejezve, hogy felelősséget érzünk a jövőért. A folyosón gyülekeztünk és többször elénekeltük a dalt, ennek során átélhettük a filmforgatások hangulatát és nehézségét. A lelkesedés egyre nagyobb volt és a végén büszkeség töltött el mindenkit, hogy egy olyan összefogás részesei lehettünk, amelyhez 27országból, 900 településről, több mint 100 000magyar, 2269 csoport csatlakozott.
A részvételünkért emlék oklevelet kaptunk, amelyben megköszönték, hogy iskolánk is hozzájárult ahhoz, hogy Földünk élhetőbb és fenntarthatóbb legyen. Ne felejtjük, hogy a Földért, a környezetedért minden nap tehetünk valamit. A dal szövege jól kifejezi a mozgalom szándékát.
„Ez a Föld az otthonunk, ez a Föld, ahol lakunk,
……. tőle mindent megkapunk
Múltunk és jövőnk, őrzője a Föld…
„Legyünk a jel, a reménység, kik változást hozunk.”

Az elkészült felvétel megtekinthető: youtube.com Gyújts egy gyertyát a Földért Petrovay Katolikus Általános Iskola
Nagyné Baráth Ágnes
1496214477.jpg
Határtalanul

Petrovay György Katolikus Általános Iskola, AMI, Óvoda és Szent Gellért Katolikus Általános Iskola tagintézménye

HATÁRTALANUL pályázati program

HATÁRTALANUL 2017. "Nagyjaink nyomában"
HAT-17-01-2017-00118 sz. pályázat
VIDEO
KÉPEK
Facebook link


HATÁRTALANUL 2016. "Ezer éves múltunk történelmi emlékei és természeti Kincsei Erdélyben"
HAT-16-01-0726 sz. pályázat
VIDEO
KÉPEK
Facebook link


HATÁRTALANUL 2015. "ERDÉLY NÉPMŰVÉSZETE"
HAT-15-05-0703 sz. pályázat
VIDEO
KÉPEK
Facebook link
Útinapló 2015

Határtalanul
Copyright © Petrovay György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda 2019 | web:KataPorta.net