Petrovay György Katolikus Általános Iskola

2019. június
H
K
SZ
CS
P
SZ
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
2019. június 19. szerda,
Gyárfás napja van

Egri Főegyházmegye
tehetség.hu


tehetség.hu

nka.hu
Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda
5065 Nagykörű Rákóczi út 22-24.
Tel: 56/494-011; fax:56/543-028     E-mail: petrovaykataltisk@gmail.comHÍREK, ESEMÉNYEK, AKTUÁLISSZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

ISKOLAI ESEMÉNYEK - JÚNIUS

2019. június 9. (vasárnap) 10.30
Templom - Első áldozás

2019. június 10. (hétfő)
Pünkösd hétfő - Tanítási szünet

2019. június 12. (szerda) Projektnap - Táskát NEM kell hozni
12.45-re jöjjenek a gyermekekért

2019. június 15. (szombat) 9.00
Ballagás az iskola tornatermében

2019. június 16. (vasárnap) 10.30
Tanévzáró szentmise és bizonyítványosztás
Megjelenés ünneplő ruhában!

Teremtésvédelem a Petrovayban

Az Egri Főegyházmegye oktatási intézményei minden év márciusában a teremtett világ védelmének fontosságára hívják fel a figyelmet. Iskolánkban március 25-én hétfőn reggel a hétindító gondolatok már erre hívták fel a figyelmet. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe. Jézus fogantatásának az ünnepe. Isten méltó helyet készített Szűz Mária szíve alatt Fiának, Hiszen megóvta őt az áteredő bűntől, alkalmassá tette a arra, hogy a Megváltót befogadja.
Nekünk is helyet kell készíteni Isten ajándékai számára, meg kell a szívünket tisztítani, hogy alkalmasak legyünk a kegyelem befogadására.
A természet maga is a tavaszi napsugarak erejétől ébred fel, válik alkalmassá a termővé válásra. A mi feladatunk az, hogy ne akadályozzuk meg a természet Isten alkotta rendjét működésében azzal, hogy elborítjuk szeméttel a környezetünket,
A teremtett világ védelme érdekében több héten át dolgoztunk közösen.
Technika órákon újra felhasználtuk a kidobásra szánt műanyag flakonokat, wc gurigákat. Tanulóink igen kreatívan használták ezeket a tárgyakat. Készült tavasz tündér, virág, ügyességi játék, ritmus hangszer, mobil tartó. A ceruzahegyezéskor keletkezett forgácsot ügyes kezek művészeti alkotásokká alakították át Az elkészült alkotásokból kiállítást rendeztünk a Művelődési házban.
Március 23-án bekapcsolódtunk a Te szedd! akcióba, Szolnok és Nagykörű között az útmentén szedtük a szemetet.
Március 25-én osztályonként indultunk a faluba, hogy megtisztítsuk utcáinkat, árkainkat az eldobált szeméttől. A strand és az erdő sem maradhatott ki a takarításból, itt szedtük a legtöbb hulladékot.
Óvodásaink a templom környékén szorgoskodtak, megszépítve a Keresztút stációit is.
Ezek a napok felhívták figyelmünket a Teremtőtől kapott feladatunkra, óvjuk, védelmezzük a földünket, hogy a világ végezetéig hirdethessék Isten dicséretét!


1556045131.jpg1556045423.jpg

SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA - LELKINAP

Tisztelt Szülők!

2019. április 5.-én (pénteken) az iskolában Nagyböjti lelkinap lesz.
A program 8:00-kor kezdődik az iskolában.

A lelki napunk vendége: Chavvakula Lourduraju, aki a templomban misézik.
Szeretettel és tisztelettel várjuk a misére a kedves szülőket is!

A tanulóknak a megjelenés kötelező, tanítás nélküli munkanapnak számít (a gyermekeknek nem kell táskát hozniuk).

1554193719.jpg

CSERESZNYEVIRÁG KATOLIKUS ÓVODA BEIRATKOZÁS 2019/20 nevelési évre

Beíratás időpontja: 2019. május 02.- május 20-ig.

Beíratás helye: Cseresznyevirág Katolikus Óvoda, Nagykörű Május 1 út 7.

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
 a szülő és a gyermek személyazonosságát, és lakcímét igazoló okmányok
 a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 a gyermek TAJ kártyája
 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultsági határozata
 a nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást igazoló okmányok
Értesítés óvodai felvételről 2019. június 21 –i határidővel.

Felhívjuk azon tisztelt szülők figyelmét az óvodai beíratásra, akiknek gyermeke 2019. augusztus 31.-ig betölti a 3. életévét, valamint akiknek gyermeke 2019. augusztus 31.-ig betölti az 5. életévét a jelentkezést tegyék meg, kötelező jelleggel a 2011. CXC. Köznevelési Törvény 8.§ szabályainak értelmében.

A beiratkozás elmulasztása esetén felszólításra kerül sor.
. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet: „(7) A kijelölt óvoda vezetője a megküldött szakértői vélemény vagy a járási hivatal határozata alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be.”


Óvodánk vállalja a NKT. 4. § 25. pontja alapján azoknak az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű, ill. különleges bánásmódot igénylő tanulóknak a nevelését, akik a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos.

Nagy szeretettel várjuk az újonnan beiratkozó óvodásainkat!


Nagyné Baráth Ágnes
igazgató

G. Nagyné Récsányi Zsuzsanna
tagintézmény vezető
1552898696.jpg

SZENT KINGA KATOLIKUS ÓVODA BEIRATKOZÁS 2019/20 nevelési évre

Beíratás időpontja: 2019. április 24. - 2019. május 20.

Beíratás helye: Szent Kinga Katolikus Óvoda, Kőtelek, Zrínyi M u 10-12.

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
. a gyermek születési anyakönyvi kivonata, valamint lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa
. szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája,
. a gyermek TAJ kártyája,
. a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok, a gyermek fejlődésével kapcsolatban keletkezett dokumentumok, szakértői vélemények,
. az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket igazoló dokumentumok,
. a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultsági határozata,
. a nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást igazoló okmányok.

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése alapján a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2016. szeptember 1. előtt születtek. Várjuk továbbá azoknak a gyermekeknek a jelentkezését, akik 2020. február 28.-ig betöltik a 3. életévüket.

A beíratás elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után!
. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet: „(7) A kijelölt óvoda vezetője a megküldött szakértői vélemény vagy a járási hivatal határozata alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be.”
Óvodánk vállalja a NKT. 4. § 25. pontja alapján azoknak az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű, ill. különleges bánásmódot igénylő tanulóknak a nevelését, akik a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos.

Az óvodai felvételről az óvodavezető dönt, és erről írásban értesíti a szülőt. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja, legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap.
Értesítés óvodai felvételről: 2019. június 20.
Az óvodavezető felvételt elutasító határozatával szemben jogorvoslattal lehet élni, melyet a döntést hozó óvoda címére kell egy példányban benyújtani, a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül.
A gyermekek csoportba való beosztása:
. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet: „(11) Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett - az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 28. §-ában meghatározott feltételekkel összhangban - az óvodavezető dönt.”Nagyné Baráth Ágnes
igazgató

Turó Anikó
óvodavezető
1552898469.jpg

Szakmaválasztó

2019. január 23. került sor iskolánk tornatermében a 7.-8. osztályos diákjaink pályaválasztását segítő rendezvényre. Középiskolák érkeztek Szolnokról és egy intézmény Kenderesről. Diákjaink a leggyakrabban ezeket az iskolákba jelentkeznek és nyernek felvételt. A Szakképzési Centrumokból olyan diákok érkeztek az oktatók mellett, akik nálunk fejezték be az általános iskolát. Nagy öröm volt őket látni és a az egykori diáktársak is nagyon megörültek egymásnak.
Minden szakma igyekezett bepillantást adni az ott folytatott tevékenységről. Kipróbálhatták a különböző eszközöket, amelyekkel a faiparban és a hegesztés során használnak. Szimulálták az újjáélesztést és az idegentest nyelése során alkalmazandó műfogást, játék babán gyakorolhatták a csecsemőgondozást. Ügyes kezű fodrász tanulók bemutatták a haj fonások sokféle módját és a sminkelés alapjait is gyakorolhatták. Egy rövid tájékoztatást kaptak a jelentkezési határidőkről és a kollégiumi lehetőségekről is.
Az Ipar Kamara képviselője fontos információkkal szolgált a gyakorlati helyekről, ösztöndíjakról és hiány szakmákról.
Kötetlen beszélgetések folytattak a jelenlévő diákokkal és oktatókkal, amelyek során sok kérdésükre kaphattak szakszerű választ.
A munkavállalásról is szóltak, hogy a középiskola elvégzése után milyen területeken tudnak majd elhelyezkedni. ami most távolinak tűnik, de segíthet a döntésben, hol is folytassák tanulmányai
1551295954.jpg1551295967.jpg1551295979.jpg

Vízkereszt

Vízkeresztet január 6-án ünnepli a katolikus egyház parancsolt ünnepként. Az epifánia („epiphania Domini”, az „Úr megjelenése”) néven is ismert vízkereszt Jézus Krisztus megjelenésének ünnepe. A magyar vízkereszt elnevezés az ilyenkor hagyományosan végzett vízszentelésből eredeztethető.
Alexandriai Szent Kelemen számolt be arról, hogy január 6-án már a gnosztikus Bazilidesz (II. század) követői megünnepelték Jézus keresztségét, mert azt vallották, hogy az ember Jézus a keresztségkor vált Isten Fiává. E napot az egyiptomiak a Nílus vize ünnepeként ismerték, mely szerint e napon merítettek a Nílus vizéből és megszentelték azt. A III. század során az egyházatyák tisztázni akarták az ünnep hittani tartalmát.

A IV. század elejétől kezdődően lett ez a nap liturgikus ünneppé és ennek szokása gyorsan elterjedt előbb keleten, majd nyugaton. A keresztények körében 312–325 között kezdett terjedni mint Krisztus születésének, keresztségének, a kánai menyegzőnek és a Háromkirályok (napkeleti bölcsek) látogatásának ünnepe. Később az ünnep elsődleges témája Keleten Urunk keresztsége (erre emlékeztet a vízszentelés) és Nyugaton a Háromkirályok látogatása lett. A római egyház szertartásai szerint ezen a napon vizet és tömjént szenteltek. A víz megszentelésének, azaz megkeresztelésének szertartásából ered a magyar vízkereszt elnevezés is.

Az ünnep görög neve – epifánia, megjelenés – utal arra, hogy Isten megjelenik dicsőségében. Vízkereszt ünnepe emlékeztet arra, hogy Jézus Krisztusban Isten megjelent, eljött közénk és elhozta nekünk az üdvösséget. Vízkeresztkor Jézus három megjelenésére emlékezünk:
A keleti egyházakban sokáig egyet jelentett a születés és az epifánia ünnepe. Jézus születése által Isten megjelent a világban. A napkeleti bölcsek által a pogányokhoz is eljutott a Megváltó születésének örömhíre.

Jézus megkeresztelkedésekor a Jordán folyónál a mennyei Atya szózata kinyilatkoztatta a szeretett Fiút és a Szentlélek galamb képében alászállt Krisztusra. A teljes Szentháromság kinyilatkoztatta önmagát az emberiség előtt. Ezzel új tartalmat is adott a víz általi keresztség tisztulásának, hogy a Messiás Szentlélekkel fog megkeresztelni.

Jézus első csodájával a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét: „Kinyilatkoztatta dicsőségét, s tanítványai hittek benne” (Jn 2,11). Ebben a csodában Isten megmutatja dicsőségét, hogy az embernek segíteni akar, meg akarja megmenteni és végül meg akarja váltani. Az ember válasza a hit, az Istenbe vetett bizalom.

Vízkeresztkor kezdődik meg a házszentelések időszaka. A házszentelés szertartása során a pap az újonnan megáldott szenteltvízzel meghinti a lakásokat, házakat; valamint megáldja a benne lakókat, dolgozókat. Szokás szerint a házszentelés után az ajtóra fölírják az évszámot és a népi értelmezés szerint a Háromkirályok nevének (Gáspár, Menyhért, Boldizsár) kezdőbetűit: 20 + G + M + B + 17. Más értelmezés szerint a három betű a latin áldásformula kezdőbetűi: Christus Mansionem Benedicat („Krisztus áldja meg e házat”).

Vízkereszt ünnepe megmutatja, hogy Isten minden emberhez eljött. A megváltó Jézus születésével Isten vállalja az emberi életet és később a szenvedést is, hogy ezzel elhozza minden ember számára az üdvösséget, az örök élet reményét. A parancsolt ünnepen nyissuk meg szívünket a megjelenő Istennek, aki megmutatja magát nekünk. Az új esztendő minden napját kísérje Isten segítsége és áldása!
1551296218.jpg1551296230.jpg1551296242.jpg

Karácsonyi koncsert

December 21-én hagyományos karácsonyi koncertet adott az iskola énekkara.
A cudar hideg ellenére megtelt a templom ami feledtette ezt a téli kellemetlenséget.
A hangverseny végén óriási tapsot kapott az énekkar - köszönet érte és bízunk benne, hogy mindenki élménnyel és szeretettel teli szívvel ment haza.
1551295196.jpg1551295210.jpg1551295221.jpg

Pásztorjáték

,Pásztorok, pásztorok örvendezve
Sietnek Jézushoz Betlehembe."
Fejes János plébános úr elmondta, hogy: a karácsonyi ünnepkör tizenkét napig, Jézus születésének emléknapjától vízkeresztig tart. A tizenkét napos ünnepkör a téli napforduló köré rendeződik, a népszokások a fény születését a Kisded világra jöttével kapcsolják össze.
A faluban lévő idősek otthonának lakói mindig nagy szeretettel fogadják az iskolásokat, így volt ez most is, amikor karácsony előtt pár nappal Pásztorjátékukkal örvendeztették meg a lakókat. A műsor alatt egy-két könnycsepp is legördült az arcokon.

Karácsonyt váró délután

2018. december 21. a Művelődési házzal közös programot szerveztünk. Színes és változatos módon szerettük volna a gyerekeinket a Megváltó születésére hangolni.
Először az illatokkal idéztük fel az ünnepi hangulatot, hagyományos mézeskalács sütéssel.
A formák, amelyeket készítünk nem véletlenek. A csillag a három napkeleti bölcs történetét idézi, az angyal figura a pásztoroknak jó hírt hozó, Glóriát éneklő, békességet hirdető angyali sereget jeleníti meg. A fenyő az örök élet reményére utal a baba pedig a születendő isteni kisdedre emlékeztet. Ezekkel a gondolatokkal és jó hangulatban készültek a sütemények és fogytak is el, hiszen el is fogyaszthatták a szorgos munkájuk eredményét.
A testi táplálék után a lelkünket erősítette meg a karácsony titkát felidéző Pásztor játék megtekintése. A bibliai történetet énekkel és jól megtervezett koreográfiával adták elő a gyerekek. Megelevenedtek a több mint 2000 évvel ezelőtti események, amelyek ma is reményt adnak a Krisztus követőknek.
A program befejezéseként a Budapest Voices Társulat két tagja énekelt számunkra ünnepi dallamokat és vidám téli hangulatot varázsolt, a közönség legnagyobb örömére.
Tartalmas és melegséget adó délutánt töltöttünk együtt, és a meleget nemcsak a Művelődési ház kemencéje adta. Ezt a hangulatot vihették magukkal a jelenlévők a családjaikba, az iskolánktól karácsonyi ajándékként.
1551296531.jpg1551296544.jpg

Az internet veszélyeiről előadás


Az előadásra Mészáros János rendőr ezredest kértük fel, aki a téma kiváló ismerője. Elsőként az internet hasznosságát vette számba a tanulókkal . Következtetésként hangsúlyozta, hgy összehasonlíthatatlanul egyszerűbbé váltak dolgok az ügyintézésben, a tanulásban az internet adta lehetőségekkel . Ezt követően a tanulókat érintő veszélyekről beszélt:
• A fotókkal való visszaélésekről
• Adathalászatról
• Internetes agresszióról
• Online zaklatásról
• Chat oldalak veszélyeiről. Legnagyobb hangsúlyt a személyiségi jogok betartásának kereteiről beszélt, mert a tanulók között gyakori az egymásról készített fényképek engedély nélküli megosztása, egymás zaklatása, nem megfelelő, sértő kommentek küldése. Nagyon hasznos volt azt megtudni, hogy egy-egy cselekedetnek melyek a jogi következményei és felhívta a figyelmét a tanulóknak, hogy tudják védeni adataikat. Az előadást követően kérdések-válaszok, megtörtént esetek értékelése következett .Nagyon időszerű és fontos téma volt, amelyről nem lehet eleget beszélni. A tanulók nagy érdeklődéssel követték az előadást és reményeink szerint sok tanulságot vittek magukkal.
1551295447.jpg1551295508.jpg1551295463.jpg

Katasztrófavédelmi előadás

A Kataszrófavédelem két előadója a levegő védelméről tartott előadást a diákoknak. Először a levegő szennyezés káros hatásairól beszéltek. Hangsúlyozták,hogy a szennyezett levegő több mint nyolc hónappal rövidíti meg az emberek életét. A levegő szennyezéséért a lakossági fűtés, a kerti égetés, az épületek fűtésigénye és a járműhasználat is felelős, mondták. .Ezt követően arról beszéltek, hogy mindenki tud tenni azért, hogy tisztább legyen a környezetünk és ,
hogy mindenki felelős azért, hogy egészséges környezetet teremtsen és hagyjon az utódokra. A legnagyobb hangsúlyt a hulladék elhelyezésre összpontosították. A műanyagok és egyéb veszélyes anyagok elégetése ugyanis nagy károkat okozhat.
1. A mérgező anyagok a levegőbe kerülnek, ezzel károsítják az egészséget.
2. A kéményekben lerakódó anyagok következtében az égés során keletkező anyagok,nem kifele, hanem a lakásba távoznak, így halált is okozhatnak . . A szénmonoxid
mérgezések szedik az áldozataikat. Felhívták a figyelmét a gyerekeknek a szén-monoxid-érzékelők alkalmazására.
3. A hulladék elégetésének , a kémények elzáródásának még egy veszélyére figyelmeztették a tanulókat : ezek a tűzesetek, kazánok, kályhák felrobbanása által.


A szakemberek célja az volt, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy ők is felelősek a tiszta levegőért, ahelyett, hogy mindenféle hulladékot elégetnek, gyűjtsék azokat szelektíven.
1551294721.jpg1551294737.jpg

Karnagyok kórusa találkozó

2018. november 9. került sor a nagykörűi templomban a Karnagyok Kórusának a koncertjére.
Nagy érdeklődéssel vártuk a programot, hiszen iskolánkban a közös éneklésnek, az énekkarnak régi hagyománya van. A helyszín választása nem volt véletlen, hiszen csodás akusztikája van az épületnek és az átimádkozott falak különleges hangulatot teremtenek minden alkalommal, ha kórus lép fel. A program elején igazgatónő bemutatta az énekkart és a karvezetőt.
A műsorban népszerű dallamok csendültek fel . A legkedvesebbek: Túl a szivárványon, Csodálatos világ volt. Majd az egyházi zene kincsestárából hallhattunk kórusműveket. amelyek közül Wolf Péter Ave Mária című műve volt emlékezetes, mert ezt közösen a jelenlévő gyerekekkel is elénekelték.
A kórus egy tagja ,minden mű előtt, rövid, érthető, de nagyon tartalmas ismertetőt mondott a felhangzó alkotásokról, így segítve a zene jobb megértését.
A tanulók nagyon nagy örömmel fedezték fel, hogy a szólista milyen fiatal és és milyen csodás hangja van. Bíztatást kaptak arra, érdemes a hangjukat képezni. A koncert után lehetőség volt beszélgetésre a tagokkal, akik maguk is éne-zene tanárok, esetleg karvezetők .
Egy csodás lelket melengető eseményen vehettünk részt, ahol a zene nyelvén, mindenki megértette a neki szóló üzenetet, amire éppen szüksége volt.

1956. október 23-i ünnepség

Iskolánkban hagyomány, hogy minden felsős osztály megemlékezik egy-egy nemzeti ünnepről. Az 1956-ban lejátszódó történelmi eseményekről való méltó megemlékezés, az idén is a 8. osztályosok feladata volt. Műsorukban felidézték annak az időszaknak a legfontosabb történéseit és sok-sok képes-hangos, táncos bejátszással igyekeztek minél közelebb hozni, szemléletesen felidézni a megjelent diákok és vendégek részére az „az1956. október 23-a körüli” hangulatot és eseményeket.
Műsoruk zárásaként piros-fehér-zöld selyem anyagot mozgattak zenére és a végén óriási nemzeti színű zászlót raktak ki belőle. A Szózat elhangzása után a megjelent vendégek és minden osztály képviselőjének kíséretében elhelyeztük a tisztelet koszorúját az iskola falán lévő emlékoszlopnál.
1551294661.jpg1551294680.jpg1551294698.jpg

Október 6.

Október 6. Megemlékezés
Iskolánkban minden évben megemlékezünk az aradi vértanúk emléknapjáról. Hagyományosan a 6. osztály készül ünnepi műsorral, így volt ez ebben az évben is. Tanulóink igyekeztek méltó módon megjeleníteni a régmúlt eseményeit, amelyeket a mai napig nem feledhetünk. Fontosnak tartottuk bemutatni azt is, hogy a tragikus sorsú 13 tábornok áldozata nem volt hiábavaló. Azzal, hogy felidéztük hősies tetteiket, mi is kései utódok átérezhettük kicsiny hazánk iránti szeretetünket és felelősségünket.
1551294608.jpg1551294628.jpg

Kisbefőzés

2018. szeptember 21. iskolánk tanulói a helyi Piacon az önkormányzattal közös program keretében, egy vásári forgatagon vehettek részt. A rendezvény egyik célja volt, hogy az 560 éves Mátyás évforduló kapcsán felidézze a magyar történelem jeles időszakát.
Kézműves foglalkozás keretében népi mesterségeket próbálhattak ki. Bőrből nyakláncot készíthettek, csuhé figurákat alkothattak és agyagból plasztikákat készíthettek. Mázas és zománcos edényeket csodálhattak meg. Kemencében sült a friss és illatos kenyér, amelynek elkészítésével is megismerkedhettek egy helyi pék szakszerű bemutatójában. A bor készítés fortélyaiba is bepillantást nyerhettünk, szőlőt préseltünk és finom mustot kóstoltunk.
Egy gyümölcs faragó mesternő csodás alkotásokat készített a vállalkozó kedvű tanulóinkkal, egy Mátyás királyt ábrázoló dinnyét kaptunk ajándékba az ügyes kezű hölgytől.
A Tihanyi Vándorszínpad előadása koronázta meg a délutánunkat. Mese Mátyás királyról című előadásuk vidám hangulatot teremtett és segített bele képzelni magunkat Mátyás korába. A reneszánsz zene, a jelmezek a színészek hozták közelebb a 15. századot.
Jó hangulatú és tartalmas délutánt tölthettünk el az őszi napsütésben.

1551294541.jpg1551294571.jpg

Szolnok Rendőrkapitányság Megelőzési anyag

Közeleg a vakáció! Ezért néhány nagyon fontos dologra szeretnénk felhívni a diákok és szüleik figyelmét ahhoz, hogy biztonságban teljen a szünidő!
Megelőzési anyag

A 112-es segélyhívószámról

Kedves Gyerekek és Szülők!

Csatolva találjátok az EMMI kérésének megfelelően az ORFK munkatársai által összeállított tájékoztató anyagot a 112-es egységes európai segélyhívószámmal kapcsolatos tudnivalókról:
(Alsó tagozat)
(Felső tagozat)

Felkészülési anyag link

Kedves "Tehetség" pályázatban résztvevő gyerekek!

Itt tölthetitek le (LINK), nézhetitek meg a felkészüléshez szükséges anyagot!

Ági néni

1527671004.jpg

Projektzáró koncert és kiállítás - NTP-KNI-17-0016

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő lebonyolításával az NTP-KNI-17-0016 számú, „Zenei tehetségek sokoldalú fejlesztése a Petrovayban” című pályázat zárásaként intézményünk koncerttel és kiállítással egybekötött projektzáró rendezvényt szervez.

Időpontja: 2018. június 11. (hétfő) 15 óra

Helye: Művelődési Ház, Nagykörű

Program:
15:00 Nagyné Baráth Ágnes beszámolója a pályázat megvalósításáról

15:15 A pályázatban résztvevő gyermekek és az iskola énekkarának bemutatója

16:15 Állófogadás

16:45 Kötetlen beszélgetés, a gyerekek műveiből készült rajzok megtekintése

További információ kérhető a 30/382-3611 telefonszámon és a petrovaykataltisk@gmail.com emailcímen.
1527583517.jpg1527583541.jpg1527583551.jpg

TEGYÜK MÉG SZEBBÉ AZ ISKOLA UDVARÁT! ÜLTESSÜNK EGYÜTT VIRÁGOT ÉS VETEMÉNYEZZÜNK!

A Diákönkormányzat hagyományaihoz híven az idei tanévben is szeretné szebbé varázsolni az iskola környezetét. Egyidejűleg a „MENŐ MENZA” pályázat keretében, a tankertben is együtt szeretnénk veteményezni.
Szülők, gyerekek, tanárok, közös erejével végeznénk a munkát. Kérjük, járuljanak hozzá az akciónkhoz a személyes segítségükön túl némi töves virággal, palántával, veteményezéshez különböző, otthon kimaradt magokkal (borsó, bab …stb.)
Szépítsük meg együtt az iskola udvarát!

VÁRJUK ÖNÖKET SZERETETTEL, GYERMEKÜKKEL KÖZÖSEN
ÁPRILIS 26-ÁN, CSÜTÖRTÖKÖN, 14:00 ÓRÁTÓL AZ ISKOLAUDVARRA.
DÖK
1524638135.jpg1524638164.jpg

SZENT KINGA KATOLIKUS ÓVODA BEIRATKOZÁS 2018/19 nevelési évre

Beíratás időpontja: 2018. április 20 - május 20.
Beíratás helye: Szent Kinga Katolikus Óvoda, Kőtelek, Zrínyi M u 10-12.
Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
. a gyermek születési anyakönyvi kivonata, valamint lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa
. szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája,
. a gyermek TAJ kártyája,
. a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok, a gyermek fejlődésével kapcsolatban keletkezett dokumentumok, szakértői vélemények,
. az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket igazoló dokumentumok,
. a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultsági határozata,
. a nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást igazoló okmányok.

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése alapján a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2015. szeptember 1. előtt születtek. Várjuk továbbá azoknak a gyermekeknek a jelentkezését, akik 2019. február 28.-ig betöltik a 3. életévüket.
A beíratás elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után!
. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet: „(7) A kijelölt óvoda vezetője a megküldött szakértői vélemény vagy a járási hivatal határozata alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be.”
Óvodánk vállalja a NKT. 4. § 25. pontja alapján azoknak az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű, ill. különleges bánásmódot igénylő tanulóknak a nevelését, akik a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos.

Az óvodai felvételről az óvodavezető dönt, és erről írásban értesíti a szülőt. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja, legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap.
Értesítés óvodai felvételről: 2018. június 20.
Az óvodavezető felvételt elutasító határozatával szemben jogorvoslattal lehet élni, melyet a döntést hozó óvoda címére kell egy példányban benyújtani, a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül.
A gyermekek csoportba való beosztása:
. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet: „(11) Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett - az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 28. §-ában meghatározott feltételekkel összhangban - az óvodavezető dönt.”

Nagykörű, 2018.03.19.

Nagyné Baráth Ágnes
igazgató

Turó Anikó
tagintézményvezető
1521466176.jpg

CSERESZNYEVIRÁG KATOLIKUS ÓVODA BEIRATKOZÁS 2018/19 nevelési évre

Beíratás időpontja: 2018. április 23.- május 18-ig.
Beíratás helye: Cseresznyevirág Katolikus Óvoda, Nagykörű Május 1 út 7.
Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
 a szülő és a gyermek személyazonosságát, és lakcímét igazoló okmányok
 a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 a gyermek TAJ kártyája
 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultsági határozata
 a nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást igazoló okmányok
Értesítés óvodai felvételről 2018. június 16 –i határidővel.

Felhívjuk azon tisztelt szülők figyelmét az óvodai beíratásra, akiknek gyermeke 2018. augusztus 31.-ig betölti a 3. életévét, valamint akiknek gyermeke 2018. augusztus 31.-ig betölti az 5. életévét a jelentkezést tegyék meg, kötelező jelleggel a 2011. CXC. Köznevelési Törvény 8.§ szabályainak értelmében. A beiratkozás elmulasztása esetén felszólításra kerül sor.

Nagykörű, 2018.03.19.

Nagyné Baráth Ágnes
igazgató

G. Nagyné Récsányi Zsuzsanna
tagintézményvezető
1521466111.jpg

Pecasuli

A Tisza tavi Sporthorgász nonprofit kft szervezésében ebben a tanévben, iskolánkban is elindult a Pecasuli. A kft munkatársai kerestek meg minket, részt vennénk- e, egy ilyen programban? Mi örömmel mondtunk igent. Októbertől heti egy órában kezdtük a munkát. A tanfolyam keretében a gyerekek megismerkednek az élővizek halaival, életmódjukkal, biológiájukkal. Ehhez a kft biztosította a szükséges tananyagot. Részt vesznek a gyerekek gyakorlati oktatáson, ahol megtanulják a szerelékezést, horgot kötni, csalizni stb. Az ehhez szükséges anyagokat is a kft biztosította. Nem sokat ér az elmélet a gyakorlat nélkül. Tavasszal élőben is letesztelhetjük a tanultakat. Részt fogunk venni egy horgászaton. Ezeken kívül februárban a kft jóvoltából Budapestre látogatunk a Fehova kiállításra! Remélem, ezek a tartalmas programok hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyerekek jogkövető, a természetet tisztelő igazi sporthorgászokká váljanak!
Rácz László
szakkör vezetője

Farsang 2018.

„Itt a farsang áll a bál”- szólt az ismert gyerekdal iskolánkban január 26-án kora délután, jelezve, hogy kezdetét veszi a mulatság.
Nagyné Baráth Ágnes főigazgató asszony rövid köszöntőjében elmondta, hogy ősidők óta a világ számos pontján hangos, vidám, maskarás felvonulással űzik el a telet.
Közös énekléssel vette kezdetét a program. Ezután két bátor egyéni jelmezes mutatkozott be, őket követte egy ügyes egyéni táncprodukció. Az osztályok csoportos bemutatkozásával folytatódott a vidámság. Az 1. osztály a 12 hónap színes táncát mutatta be, és még az sem szegte kedvüket, hogy csak kilencen voltak. A 2. osztály táncos lábú kéményseprőkként csalt mosolyt az arcunkra. A 3. osztály egy nem éppen álmos pizsamapartit jelenített meg. A 4. osztály nagyon komoly előadással készült: a zongora billentyűit keltették életre. Az 5. osztály elrepített minket a történelem kezdetére, egy izgalmas és vicces mamutvadászatot mutattak be. A 6. osztály a sport világába varázsolt minket, hiszen vérpezsdítő zenére fociztak a fiúk, a lányok pedig pom-pom lányokként szurkoltak nekik. A 7. osztály igazi buli hangulatot teremtett, bemutatva, hogy milyen jó mozgásúak, és mennyire érzik a ritmust.
A zsűri ezután elvonult tanácskozni, a gyerekek pedig elfogyaszthatták az ízletes fánkot, amelyet Marsiné Erzsike biztosított számukra. Az eredményhirdetés után következett a tombolahúzás, ahol még egyszeri felelés alóli felmentést is lehetett nyerni. Egy rövid teremrendezés következett, majd kezdetét vette a diszkó. A büfé folyamatosan működött, így nem maradt éhen senki.
Köszönjük az osztályfőnökök és osztályok felkészülését, a szülők támogatását és a nagylelkű tombola felajánlásokat. Külön köszönet a Diákönkormányzatnak, Valuska Judit tanárnőnek és a 8. osztálynak a szervezésért.
Zsigmond Marianna

Adventi lelki nap

Adventi lelki nap Nagykörűben
Immár hatodik alkalommal készültünk az iskolában közösen karácsony ünnepére, utat készítve Jézusnak ebben az adventben is. Hagyomány már az is, hogy vendégeket hívunk erre a napra. Az idén messziről érkeztek, hiszen Pócspetriből két Vianney Testvér, Ajakról két Kamilliánus Nővér, Nyíregyházáról két Segítő Nővér, két elkötelezett fiatal lány és egy négygyermekes családanya indult el, hajnalok hajnalán hozzánk. Ekkor még nem tudták sem ők, sem mi, hogy már ezzel elkezdődött a lelki napunk. Isten jelet adott nekik és nekünk is. Néhány kilométerrel a cél előtt 2 kerekük kapott defektet. Az út, amelyen közlekedtek, bizony az evangélium szavait idézte fel, egyenetlen, kátyus, göröngyös, olyan amilyenről Keresztelő Szent János is beszélt. Nekik ez kerékcseréket jelentett, nekünk az iskolában pedig az adventi lelkület erősítését, hiszen VÁRTUNK, VÁRTUNK. Felismerhettük, hogy ahol a jó Isten valami nagyon jót akar adni, oda az ördög is beteszi a lábát. Módosítva a programot, szentmisével kezdtünk, ahol nemet mondtunk a csüggedésre, a kisértésre, és igent a valódi várakozásra, Jézusra. Nem sokkal ezek után megérkeztek a segítőink, akik hatalmas lendülettel, lelkesedéssel folytatták a megkezdett lelki töltekezést.
Öt helyszínen erősítettek bennünket. Minden állomáson emlékeztető ajándékokat kaptak a gyerekek, amelyet gondos kezek, már hetek óta készítettek Nyíregyházán. A céljuk az volt, hogy ne felejtsék el az üzenetet, amelyet az Isten át akart adni nekünk ezen a délelőttön. Talán így lehetne összefoglalni röviden, mi volt a jó hír, amit hallottunk.
Isten számára fontos vagy!
Más szemmel nézz a másikra!
Érdemes várni az Igazira!
Istennek csodás terve van veled!
Nincsenek nyelvi akadályok Isten számára!
A Kamilliánus Nővérek énekkel, tánccal dicsérték az Urat. A nap végén közös nagy tánccal zártuk ezt a tartalmas együttlétet, a napot, amelybe örömmel kapcsolódtunk be mindnyájan. Tanulóink később lelkesen keresték a térképen a Fülöp-szigeteket és Braziliát, hiszen ilyen messziről indultak a nővérek.
Köszönet minden résztvevőnek, segítőnek. Magdi nővérnek a szervezést, előkészítést. Éva nővérnek a készséges lelkületét. Marife és Lucia nővérnek a mosolyát és hangját. Lukács Krisztinek az idejét, ráhagyatkozását a Gondviselőre. Aliznak és Briginek a bátorságát. István atyának a hatalmas lendületet és hitelességet. Attilának az alázatát, derűjét.
Isten tegye teljessé bennünk a megkezdett jót, és adjon bátor fiatalokat, akik követik a vendégeink papi, szerzetesi, édesanyai hivatását!Zsigmond Marianna
1520360732.jpg1520360747.jpg1520360758.jpg

Pásztorjáték

,,Pásztorok, pásztorok örvendezve
Sietnek Jézushoz Betlehembe."
Fejes János plébános úr elmondta, hogy: a karácsonyi ünnepkör tizenkét napig, Jézus születésének emléknapjától vízkeresztig tart. A tizenkét napos ünnepkör a téli napforduló köré rendeződik, a népszokások a fény születését a Kisded világra jöttével kapcsolják össze.
A faluban lévő idősek otthonának lakói mindig nagy szeretettel fogadják az iskolásokat, így volt ez most is, amikor karácsony előtt pár nappal Pásztorjátékukkal örvendeztették meg a lakókat. A műsor alatt egy-két könnycsepp is legördült az arcokon, de jobb kedvűek, életvidámabbak lettek a hálás szépkorúak.
Kifejezetten magyar népszokás a betlehemezés, ami végigvezet majdnem az egész karácsonyi tizenketteden. A karácsonyfa megjelenése előtt is megemlékeztek Krisztus születéséről valamilyen termőág feldíszítésével. Ez lehetett tüskés ág, boróka, fenyőág, tüskebürök, kökényág stb. A magyarság ősi hagyományában a termőág legközelebbi rokona az életfa.
A betlehemezés többször előfordul a karácsonyi tizenkét napos, a születéstől vízkeresztig tartó ünnepkörben. Jézus, a Jó Pásztor első híveit a pásztorok közül toborozta, hiszen a Kisded születésének helyszínén a természeti adottságok ezt tették lehetővé. Így karácsony táján a pásztorokra a szokottnál is nagyobb feladatok hárultak, különösen a bajelhárítást, az egyszerű nép gondolkodását, hitét, a Kisded fogadását illetően.
Az idősek otthonában a törődés az egyik legfontosabb irányelv. A nyugdíjas szépkorúak nem érezhetik magukat elhanyagoltnak. Gondozóik folyamatosan figyelik és kiszolgálják igényeiket. A magányosság, kiszolgáltatottság elkerülése, nyugodt, harmonikus feltételek mellett lehet talán a fő cél, amikor idősotthonba költözés mellett dönt valaki. Ez nem feltétlenül jelenti az önállóság feladását, sokkal inkább a hátralévő idő lehetőség szerint önállóságunk megőrzése mellett, családias hangulatban, szakképzett ápolók felügyelete melletti eltöltését jelenti. Az idősek otthona segít abban, hogy megszűnjenek a napi gondok, megadattasson a békés öregkor.


1520360477.jpg1520360488.jpg1520360501.jpg

Továbbtanuláshoz kötődő esemény

Továbbtanuláshoz kötődő esemény
A továbbtanulást megsegítő szándékkal hirdette meg a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Rózsa Imre Középiskolája és Kollégiuma, Újszász az „Összetett Katonai és rendészeti Versenyét”. Az iskola célja a katonai és a rendészeti pálya iránti érdeklődés felkeltése.
A 8. osztályos tanulók nyitottan és érdeklődéssel fogadták az iskola felhívását és az osztályfőnökükkel együtt úgy döntöttek, hogy 2 csapattal beneveznek erre a versenyre.
Az osztály két tanulója ugyan csak nézőként, de így az egész nyolcadik osztály részese lehetett a versenynek, amely 2017. október 19-én csütörtökön került megrendezésre.
A versengés elemei voltak: 1) légpuskalövészet 2) akadálypálya teljesítése egy szakaszon katonai öltözetben- tűzoltás-sebesültszállítás 3) kerékpárral kapcsolatos közlekedési ismeretek 4) Váltófutás gumigéppuskával 5) totó
A verseny ideje alatt a katonaság, rendőrség, tűzoltóság interaktív bemutatókkal igyekezett még közelebb hozni a gyerekekhez ezen szakmák szépségét, különlegességét és ismereteit.
Iskolánk tanulói lelkesen, becsülettel nagy erőbedobással helyt álltak életük első, ilyen különleges megmérettetésen. Mindkét csapat a középmezőnyben végzett. De számukra nem az elért eredmény volt a fontos, hanem az esemény nyújtotta élmény és a továbbtanulásuk előtt a minél szélesebb tájékozódási lehetőség.

Valuska Judit 8.osztályos osztályfőnök

Énekkari fellépés

Iskolánk énekkara október végén, Boconádon a katolikus iskola lelki napján, Pélyen a település ünnepi búcsúi miséjét követően adott örömteli, nagysikerű koncertet a helyi katolikus templomban. Mindkét szereplést lázas felkészülés, a műsorban szereplő dalok szövegének tanulása, az énekek és zenei kíséret összhangjának gyakorlása előzte meg.
A lelki napon az iskola tanulói, tanárai fogadtak, majd láttak vendégül bennünket. Ezt követően a helyi plébános vezetésével átmentünk a templomba, ahol felkészültünk a koncertre. A köszöntő és bemutatkozás után megszólaltak a szebbnél szebb énekek, amit a hallgatók őszinte tapssal köszöntek meg. A műsor végén jóleső érzés volt a hallani a helyi plébánostól azt a gondolatot, hogy az itt hallott műsort nagyon sok előkészítő munka, szorgalom, gyakorlás előzhette meg. Gratulált a gyerekeknek.
Vasárnap Pélyre mentünk, itt ekkor tartották a búcsút. Megtisztelő volt számunkra az, hogy az ünnepi mise után léphettünk fel a zsúfolásig megtelt templomban. Itt is szívélyes fogadtatásban részesültünk. Megnéztük a Törőcsik Mária Emlékmúzeumot, majd átvonultunk a templomba felkészülni, beénekelni, technikai próbát tartani. A mise után a köszöntő következett, majd kezdetét vette a koncert. Az elhangzott dalokat a közönség lelkes tapssal fogadta. Jóleső érzés volt látni, ahogyan hallgatták a gyermekeink átélt énekét, szólóját. Örültünk mi is, hogy részesei lehettünk ennek a búcsúi ünnepnek. A koncert után ebéd, finom süti várta a gyerekeket. Megköszönve a szívélyes vendéglátást búcsút vettünk, majd „szél hozott, szél visz el” integetéssel elindultunk hazafelé.
A műsort betanította és közreműködött: Nagyné Baráth Ágnes, Fejes János, Surányi István.

Surányi István

1956. október 23-i ünnepség az iskolában

Iskolánkban hagyomány, hogy minden felsős osztály megemlékezik egy-egy nemzeti ünnepről. Az 1956-ban lejátszódó történelmi eseményekről való méltó megemlékezés, az idén a 8. osztályosok feladata volt. Műsorukban felidézték annak az időszaknak a legfontosabb történéseit és sok-sok képes-hangos bejátszással igyekeztek minél közelebb hozni, szemléletesen felidézni a megjelent diákok és vendégek részére az „az1956. október 23-a körüli” hangulatot és eseményeket.
Műsoruk zárásaként piros-fehér-zöld selyem anyagot mozgattak zenére és a végén óriási nemzeti színű zászlót raktak ki belőle. A Szózat elhangzása után a megjelent vendégek és minden osztály képviselőjének kíséretében elhelyeztük a tisztelet koszorúját az iskola falán lévő emlékoszlopnál.
1520359423.jpg1520359433.jpg1520359443.jpg

Október 6.

Október 6. Megemlékezés
Iskolánkban minden évben megemlékezünk az aradi vértanúk emléknapjáról. Hagyományosan a 6. osztály készül ünnepi műsorral, így volt ez ebben az évben is. Tanulóink igyekeztek méltó módon megjeleníteni a 168 évvel ezelőtti szomorú napok eseményeit, amelyeket a mai napig nem feledhetünk. Fontosnak tartottuk bemutatni azt is, hogy a tragikus sorsú 13 tábornok áldozata nem volt hiábavaló. Azzal, hogy felidéztük hősies tetteiket, mi is kései utódok átérezhettük kicsiny hazánk iránti szeretetünket és felelősségünket. Köszönet a 6. osztálynak és Surányi István tanár úrnak a szép műsorért.
Zsigmond Marianna
1520359031.jpg1520359043.jpg1520359055.jpg

Kisbefőzés

A Nagy befőzés napja 2017. október 7- én szombaton került megrendezésre, amely a községünk egyik kiemelt turisztikai rendezvénye. Ezen a napon az iskola diákjai és szülei is saját programot szerveznek, amelynek a címe: Kisbefőzés. A cím jól kifejezi a nap hangulatát, minden a téli tartósításról, a szüretről, a betakarításról szól, amely a közösségi együttlétet, szórakozást, mulatságot és munkát jelentett régen és ma egyaránt. A nap szlogenje: „Sütés, főzés, füstölés, savanyítás, préselés. Minden, ami egy kiskonyhában történik, hogy tele legyen a kamrája”
A gyermekek és szüleik előzetes feladatokat kaptak:- fel kellett készülni a tartósítási módszerekből, verset kellett írni, össze kellett gyűjteni minél több féle termést, meg kellett tanulni egy verset és egy népdalcsokrot, kínáló falatokat, süteményeket sütni, savanyúságokat, madárijesztőt készíteni.
Szombaton reggel már 8 órától lázas készülődés kezdődött a piactéren, ahol a csoportok saját standjaikat készítették és díszítették, a szülők el kezdték főzni az ebédet, felkerült a KISBEFŐZÉS felírat, megszólalt a hangulatteremtő zene.
A standokra az ősz termései kerültek: gyümölcsök, zöldségfélék, gabonafélék igen ízléses kivitelben. A szülők finom süteményeket, befőtteket, savanyúságokat hoztak és elkészítették a madárijesztő bábokat, a madárijesztő szépségversenyre.
Nagyon jó volt látni a különböző korosztályok együttműködését, a gyermekek és szüleik lelkesedését a feladatok megoldása során. A gyermekeket pihenésként Galagonya bohóc szórakoztatta. A látogatók szavazatokat adhattak le a madárijesztőkre. Ebéd előtt táncházat tartottunk, amelybe a gyerekek és a szülők is bekapcsolódtak és egy igazi szüreti mulatság hangulata alakult ki.
A program zárásaként megebédeltünk, a szülők finom pincepaprikást főztek, amelyhez a közösen készített „KISBEFŐZÉS SAVANYÚSÁGÁT” a csalamádét fogyasztottunk.

A rendezvény képeit megnézhetjük az iskola Facebook oldalán, illetve a következő linken elolvashatjuk a versíró versenye készül igazán nagyszerű alkotásokat!

Versek >>

1520358430.jpg1520358453.jpg1520358465.jpg

Pályaválasztás 2018.

Kedves Szülők!Kedves Gyerekek!

A 8. osztályos tanulók pályaválasztásának segítése érdekében iskolánk honlapján megtalálhatóak az Egri Főegyházmegye tíz középiskolájának beiskolázási felhívásai.
IDE KATTINTS

E-ellenőrző

Tisztelt Szülő!

Iskolánkban elérhetővé vált az E-ellenőrző.

A felületet elérheti az alábbi linken:
petrovaykataltisk.ekreta.hu
Az oldal használatával kapcsolatban hasznos információkat talál a felhasználói kézikönyben.
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=2424861

FELHÍVÁS-"Emlék-Kép-Más program"

Kedves Szülők!
Kedves Gyerekek!

Iskolánk részt vesz az EFOP-3.3.3.-VEKOP-16-2016-00001 „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” című pályázatban a kistérségünk településeivel (Besenyszög, Kőtelek, Tiszasüly, Szászberek) együttműködve.

A program két részből áll:
1. "Közösségeink kultúrája-Kultúránk közösségei" utazó kiállítás, amely a saját településünk közösségét mutatja be.
2. Emlék-Kép-Más program, amely helyi gyűjtésre buzdít mindenkit. KÉRJÜK TEHÁT, HOGY A MÉG FELLELHETŐ ÉRTÉKES FOTÓKAT, DOKUMENTUMOKAT, LEVELEKET, KÉPESLAPOKAT HOZZÁTOK BE AZ ISKOLÁBA, azokat digitalizáljuk és egy adatbázist hozunk létre, amely a település múltjának feldolgozás során hasznosítható lesz és esetleg folyamatosan bővíthető. A jövő helytörténeti kutatóinak megőrizzük ezeket a tárgyakat.

A cél, hogy erősítsük a kötődést a szülőfalunkhoz, a helyi közösségekhez.

A résztvevők jutalomban részesülnek majd.
A legjobb gyűjtők önkéntes zsűri értékelése alapján kiránduláson vehetnek részt.

Izgalmas keresgélést, jó gyűjtőmunkát kívánok nektek!
Nézzétek meg az alábbi kisfilmet is, amely remélem elég kedvcsináló lesz számotokra!
https://www.youtube.com/watch?v=VJUBJDt7Wek#action=share
1515094051.jpg

Téli szünet

A téli szünet 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. december 22.
(péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3. (szerda).
1513585892.jpg

Karácsonyi koncert

2017. december 22 – én
18 órai kezdettel
a Petrovay György Katolikus Általános Iskola énekkara és tanári kara, Fejes János - atya közreműködésével
KARÁCSONYI KONCERTET
ad a Nagykörűi Római Katolikus Templomban,
melyre szeretettel meghívjuk.
1513585880.jpg

Adventi Gálaműsor

Szeretettel meghívjuk Önöket
a Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola hagyományos

Adventi Gálaműsorára

2017. december 18-án 14 órai kezdettel.

Az ünnepi műsoron fellépnek az Alapfokú Művészeti Iskola néptáncos növendékei.

Műsoruk címe: Betlehemi csillag!Áldott Ünnepeket kívánnak
a Művészeti Iskola oktatói és diákjai!
1513585851.jpg

Új év kezdődött a Petrovayban

Új év kezdődött a Petrovayban.
Június 15-én azt gondoltuk mindannyian, hogy VÉGTELEN vakáció veszi kezdetét. A naptár lapjai azonban gyorsan augusztust mutattak és sárgulni kezdő levelek a búcsúzó fecskék jelezték, itt a szeptember, kezdődik a tanév.
Szeptember 4-én immár 6. alkalommal csendült fel a Veni Sancte dallama. A Szent lelket hívtuk segítségül, akitől bölcsességet és kitartást kértünk az előttünk álló feladatainkhoz. A munka pedig nem kevés.
Minden osztályfőnök megtartotta az első szülői értekezletet, ahol ismertette az év eseményeit, kihívásait, bízva abban, hogy aktív támogatókra találunk, hiszen a gyermekek fejlődése és előrehaladása tudásban és lelkiekben közös cél és feladat.
A legfiatalabbak szinte hihetetlen gyorsasággal beilleszkedtek az iskolai életbe. Szeptember 11-én pedagógusaink és az egyházközség közös lelki napon vehetett részt. Kovács József Jászapáti káplán és iskola lelkész tartott biztató előadást, erősítve mindannyiunkat a hit megélésében.
Szeptember 18-án 50 fővel Kecskemétre kirándultunk, a Mercedes gyárba tettünk látogatást. Lenyűgözve csodáltuk meg a XXI. század robot technikáját.
Szeptember 15-én Dr. Kádár Annamária pszichológus, tréner tartott előadást a személyiség típusokról. Sajnos kevesen tudtak eljönni, erre az előadásra, pedig mindenki magára ismerhetett a sok személyesen megélt élményekkel fűszerezett, magas színvonalú előadásban.
Szeptember 27-én a művelődési ház által szervezett Mesemondó versenyen vettek részt a tanítványaink. A tartalmas délutánt nagy izgalom és lelkesedés jellemezte.
Másnap az iskolában a próza után a zenei tehetségek kaptak lehetőséget a bemutatkozásra, az immár hagyományos Népdaléneklő versenyen. Büszkék lehetünk a csengő hangú gyerekekre, akiknek volt bátorságuk kiállni és megmutatni mire is képesek.
Köszönet a felkészítőknek munkájáért mindkét versenyen. Vágóné Horváth Máriának és Surányi István tanár úrnak a szervezésért.
Szeptember 29-én hagyományteremtő céllal rendeztük meg a Magneficat Katolikus Iskolák Kórustalálkozóját. Besenyszögről, Jászapátiról és Kőtelekről érkeztek a kórusok. Tartalmas szép nap volt. Tiszta gyermekhangok dicsérték Istenanyját, minden zenei műfajban.
A zenei bemutatók után sétát tettek a faluban, a helyi gyerekek Balogh Győzőné Irénke néni vezetésével csuhé virágokat készítettek. 12.00 órakor Úrangyala imádságot végeztünk el. Lipták Péter az egyházközség világi elnökétől kaptunk kedves lelki útravalót. Finom ebéddel zártunk.
Köszönjük a Műv-háznak a szíves vendéglátást.
A munka pedig folytatódik és bízunk benne továbbra is ilyen dolgosan.
Zsigmond Marianna

1509544093.jpg1509544109.jpg1509544119.jpg

Hittan tábor – Eger

Már másodjára vehetünk részt az egri ének-hittan táborban. Az aktív ministránsok, az énekkari tagok, Fejes János atya és tanáraink kapták meg a lehetőséget, hogy itt lehessenek.
Iskolánk öt éve katolikus, énekkar pedig már évtizedek óta működik intézményünkben. A templomban minden évben legalább kétszer szoktunk koncertet adni. Most éppen a búcsúi koncertre készülünk.
Napunk többnyire énekkari próbákból, éneklésből állt, de azért más programjaink is voltak bőven. Meglátogattuk Eger nevezetességei közül néhányat. Voltunk a pincerendszerben, a csillagvizsgálóban, jót fürödtünk a helyi strandon, jót játszottunk az Érsekkertben, nagyon szerettünk a Dobó téren és környékén sétálni, fogócskázni, fagyizni. Másodjára vagyunk itt, de még mindig találtunk bőven Egerben felfedeznivalót, és még mindig nem néztünk meg mindent. A szállásunk a Szent József kollégiumban volt, abban a részben, ahol a mi csapatunk kényelmesen elfért. Nagyon szerettünk itt lenni, azért is, mert nem kellett sokat gyalogolni, minden nevezettesség és program a közelben volt.
Rendszeres napi program volt a reggeli torna, a reggeli mise és esti imádkozás.
Minden gyereknek kellett vezetni egy tábori naplót, hogy később is emlékezzen arra, hogy milyen szép dolgok történtek vele, és akár több év múlva is emlékezzen ezekre a napokra.
Nagyon kedves vendéglátásban volt részünk! Köszönet azoknak, akik lehetővé tették nekünk ezeket a napokat! Reméljük, még máskor is jöhetünk ebbe a szép városba!
Barát Adél táborozó

Hittan tábor – Eger

Lelkemtől lelkemig

Iskolánk énekkaros diákjai és ministránsai, pályázati pénzből jutottak el ismét Egerbe, a zenés hittan táborba.
Itt a feladatunk egyrészt az, hogy felkészüljünk a nyár végén tartandó búcsúi hangversenyünkre a nagykörűi templomban, másrészt minél jobban megismerjük Eger nevezetességeit.
Első nap az énekkari próba után végigmentünk az Eger városa alatt húzódó pincerendszeren, ami nagy élmény volt.
Másnap a varázstoronyban rengeteg fizikai eszközzel ismerkedtünk meg játékos módon. Még a csillagos égboltot is láttuk a planetáriumi vetítésen, bejártuk a világegyetem számunkra látható és nem látható részét. Fantasztikus képet kaptunk a múltunkról és a jövőnkről. A periszkóposan működő távcsővel pedig megfigyeltük Eger belvárosát.
Délután csúszdáztunk és fürödtünk a strandon. Persze énekkari próbáink is voltak. Este az Érsekkertben hatalmasat fociztunk. Harmadnap, mint mindig a reggeli zenés tornával kezdtük a napot, majd a reggeli mise után egész délelőtt énekkari próba volt.
A harmadik napon, a Szent István Rádió műsorkészítését is bemutatták nekünk töviről-hegyire, majd riportot készítettek velünk a „Határtalanul” program erdélyi kirándulásáról. Nagyon tetszett a stúdió és a fantasztikus felszerelés. Késő délután az énekkari gyakorlás után Arany János: Fülemüle című előadását néztük meg az Agria Nyári Játékok gyerekszínházában a Dobó István Gimnázium udvarán.
Este vetélkedőn mérték össze tudásukat csapataink ügyességi, stratégiai, activity és vicces feladatokkal. Rengeteget nevettünk. A vetélkedő másnap is folytatódott a csapatok produkcióinak bemutatásával.
A tábornak köszönhetően a teljes műsor összeállt. A szólisták és az egész énekkar egy kis otthoni finomítás után készen áll a búcsúi templomi koncertünkre. Énekünket erősíti Fejes János atya gitáron, Surányi István tanár úr zongorán, és az egész produkciót összetartja Nagyné Baráth Ágnes igazgató néni, aki vezényel.
Köszönjük a kísérő tanáraink, és egy lelkes szülő Editke vigyázó figyelmét, ők szintén aktívan énekelnek velünk.
Sajnos gyorsan elérkezett az utolsó nap reggele. A torna, a mise és a reggeli után összecsomagoltunk, majd megtartottuk az utolsó énekkari próbánkat.
Ebéd után sajnos fel kellett szállnunk arra a buszra, amely elindult velünk hazafelé. Viszlát, Eger, reméljük jövőre is találkozunk veled!
Túri Bence, Túri Panna táborozók

1509541046.jpg1509541060.jpg1509541071.jpg

MAGNIFICAT KÓRUSTALÁLKOZÓ 2017.

A Petrovay György Katolikus Általános Iskola
azEFOP-1.3.5-16-2016-00635 számú, Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével a Petrovay György Katolikus Általános iskolában című pályázatának keretében
MAGNIFICAT katolikus iskolák kórustalálkozójátrendezi meg, melyre szeretettel meghívja az Önök intézményét is.
A találkozó időpontja: 2017. szeptember 29.
Helyszíne: Művelődési Ház, Nagykörű
Program:
900-915 Vendégek köszöntése, közös ének (Magasztalja lelkem az én Uramat)
915-930 A Magnificat imádság születésének története
930-1100 A kórusok bemutatkozása
Közben: szünet
1100-től Séta a faluban idegenvezetéssel
Esős idő esetén: kézműves foglalkozás és quiz játék
1200-től Úr angyala imádság és közös ének a Templomban
Dal címe: Wolf Péter – Ave Maria
1230-tól Ebéd
1400-tól A program zárása

Szent Ágoston mondása szerint: „Aki szépen énekel, kétszeresen imádkozik”, e gondolat jegyében szervezzük meg a kórustalálkozót.
Célunk, hogy Kisboldogasszony havában közösen dicsérjük Isten Anyját, Máriát, a kórusok által elhangzó, remélhetőleg minél több és különböző zenei stílusú énekkel.
1506323857.jpg

Hulladékgyűjtés 2017.

ÁRAINK (/kg):
PET palack 10 Ft
Vas 40 Ft
Papír 15 Ft
Alumínium 240 Ft
Sárgaréz 600 Ft
Vörösréz (tiszta) 1000 Ft
Sörös doboz 170 Ft
Akkumlátor 180 Ft

Helyszín: NAGYKÖRŰ, Rákóczi út, az asztalosüzem udvara

Időpont:
2017. szept. 30. (szombat) 9.00-18.00
2017. okt. 1. (vasárnap) 9.00-14.00

Használt autógumikat és hűtőszekrényt nem veszünk át!

1506323508.jpg

TANSZERLISTA 2017/18 tanév

A 2017/18 tanév tanszerlistái elérhetőek az alábbi linken:
http://www.petrovaykataltisk.hu/dok/Tanszerlista_2017_2018.pdf
1503316949.jpg

TANKÖNYVOSZTÁS

A tankönyvosztás ideje:

2017. augusztus 23. (szerda)
2017. augusztus 25. (péntek)
2017. augusztus 29. (kedd)
Mindhárom nap 8-tól 14 óráig

Duró-Fehér Beatrix, tk. felelős
1502268987.jpg

Helytörténeti családi vetélkedő

A Petrovay Gy. Katolikus Általános Iskola és a nagykörűi Plébánia szeretettel meghívja Önt és kedves családját 2017. július 21-én 18 órakor kezdődő helytörténeti családi vetélkedőre, melynek helyszíne a TEMPLOMKERT.
Téma: Nagykörű és az egyház története

Mindenkit szeretettel várunk!

A program az EFOP-1.3.5-16-2016-00635 pályázat keretében valósul meg.
1500445738.jpg

Hagyományőrző nap - A nagykörűi Búcsú napja

2017. július 23.- vasárnap

A Petrovay Gy. Katolikus Általános Iskola és a nagykörűi Plébánia szeretettel meghívja Önöket hagyományőrző napjára, melynek helyszíne a TEMPLOMKERT.
Programok:
9 óra – Búcsúi Nagy mise körmenettel
10.30 – Régi idők búcsúja – kézműves és helyi termékek vására
Cirkuszi játszótér
Sárkánykészítés
Lufihajtogatás
Népi mesterségek – fazekas, kovács, fafaragó
Óriáscsúszda
Közben :
12 óra – „Jó ebédhez szól a dal”
13 óra – Közös ebéd
18 óra – Imperfectum koncert

Mindenkit szeretettel
várunk!


A program az EFOP-1.3.5-16-2016-00635 pályázat keretében valósul meg.
1500313158.jpg1500313209.jpg1500313313.jpg

Búcsúi Koncert

Szeretettel meghívjuk
a Petrovay György Katolikus
Általános Iskola énekkarának
2017. július 22-én (szombaton)
19:00 órakor
kezdődő Búcsúi koncertjére.

A műsor tartalma:
- egyházi dalok, spirituálék
- musical részletek
- ifjúsági énekek
- kórusművek, népszerű dallamok

Az énekeket, dalokat betanították és közreműködnek: Nagyné Baráth Ágnes igazgató, Surányi István zenetanár és Fejes János plébános gitáron.

Helye: Római Katolikus Templom, Nagykörű

Mindenkit szeretettel várunk!
1500312954.jpg

Tanévzáró és Ballagás

2017. június 17-én tartottuk meg az ünnepélyes tanévzárónkat, és a nyolcadik osztályosok ballagását. A tanulók gyönyörűen feldíszítették iskolánkat, a termeket, a folyosókat, a bejáratot. Így vártuk a vendégeket és a búcsúzó nyolcadikosokat.
A hetedik osztályosok tarisznyával, egy szál virággal és útravaló gondolatokkal engedték útjukra a végzős diákokat.
A nyolcadikosok a ballagási dalokat énekelve teremről teremre járva vettek búcsút attól az épülettől, amely nyolc éven át második otthonuk volt. Elköszöntek iskolatársaiktól, pedagógusaiktól is.
Az ünnepség az udvaron folytatódott.
A nyolcadikosok két verssel fejezték ki meghatódottságukat, majd összegezték a nyolc év történéseit. Ezután a hetedikesek búcsúztak tőlük verssel, beszéddel, tartalmas idézetekkel, majd a végzősök eskütételére és közös énekére került sor.
Nemcsak a nagy diákok, hanem az első osztályosok is nagyon örültek a vakációnak. Erről egy verset mondtak, majd Nemes Nagy Ágnes: Tavaszi felhők című megzenésített versét adták elő az énekkarral. Szólót énekelt Molnár Lili.
Nagyné Baráth Ágnes főigazgató asszony tanévértékelő beszédében számot adott az év fontosabb eseményeiről, eredményeiről, majd oklevelekkel jutalmazta a kiválóan teljesítő tanulókat.
Búcsúzó diákjaink a ballagási ünnepség lezárásaként léggömböket engedtek fel. Ezek a lufik a gyerekek vágyait, kívánságait jelképezték.
A 2016/17-es tanév ezzel lezárult. Mindenkinek jó pihenést kívánunk!!!

Baloghné Kollár Judit
1499771725.jpg

2017.06.15-én megtartottuk a Katolikus Templomban tanévzáró szentmisénket. A gyerekek nagyon aktívan bekapcsolódtak a szentmisébe. Örömmel vették át a meghirdetett versenyek eredményeiért járó díjakat. Fegyelmezettel és figyelemmel hallgatták a követ

Kedves kollégák és diákok!

Azt hiszem, a legkedveltebb iskolai ünnep egy normálisan fejlődő diák számára mindenképpen a tanévzáró ünnepség. Emlékszem, mennyire vártam ilyenkor arra, hogy az igazgató néni végre kimondja, amit ilyenkor szokás, és hogy milyen fergeteges öröm fogadta mindig azt a bizonyos mondatot. Ígérem, ezúttal már nem kell sokat várni rá. Ági nénitől hamarosan hallhatjátok!

Kedves Atya!
Köszönjük a támogatást és együttműködést. A gyóntatásokat, az első áldozók felkészítését és a szent misék levezetését. Mind alkalommal tanultunk valamit, mely által értékesebb emberekké válhattunk.
Kedves Kollégáim!
Mindenkinek megköszönöm ebben a tanévben nyújtott kitartó és áldozatos munkáját, mely olykor nagy türelmet és önuralmat kívánt meg tőlünk. A mögöttünk lévő tanévre visszagondolva először a hálaadás szava kell, hogy elhangozzék. Köszönjük meg a napi munkához kapott erőt, kitartást, a nehézségekben is megtapasztalt támogatást és bátorítást. Köszönöm tanárainknak, munkatársaimnak azt, hogy hűségesen végezték szolgálatukat, köszönöm türelmüket, odaszánásukat
Azt szeretnénk, hogy katolikus iskolánkban továbbra is a szolgálat legyen jelen, a mostani divatos szolgáltatás szemlélettel szemben.

Kedves gyerekek!
Kívánom, hogy tartalmasan, vidám hangulatban teljék nyári szünet, vigyázzatok magatokra, egymásra, hogy szeptemberben mindannyian együtt köszönthessük az új tanévet! Még néhány napot aludnotok kell, hogy halljátok Ági nénitől azokat a bűvös elbocsájtó szép szavakat, illetve hogy kezetekbe fogjátok az egész éves munkátokért járó bizonyítványotokat. De ne izguljatok, gyorsan elszalad ez a pár nap, ahogy az egész tanév év is nagyon gyorsan elrepült.

Kedves nyolcadikosak!
Én kaptam azt a megtisztelő feladatot, hogy így magunk között, kistemplomunkban búcsúzóul néhány szót szóljak hozzátok. Bízom benne, hogy a jövőben is találkozunk még itt,ezen a helyen, de hiába is nehéz kimondanunk, általános iskolásként ez az utolsó alkalom, hogy tanévzáró ünnepségünk alkalmából együtt lehetünk.
Búcsúzóul Egy meseszerű történetet mondok. Egy asszony azt álmodta, hogy a piacon betért egy teljesen új üzletbe, és legnagyobb meglepetésére Istent találta a pult mögött.
– Mit árulsz itt? – kérdezte.
– Mindent, amit a szíved kíván – válaszolta Isten.
Alig mervén hinni a saját fülének, az asszony elhatározta, hogy a lehető legjobb dolgot fogja kérni, amit emberi lény csak kívánhat.
– Lelki békét, szeretetet és boldogságot, szilárd hitet, erős jellemet, türelmet és empátiát, alázatot, bölcsességet és félelemtől való szabadságot akarok – mondta, majd kis idő múlva még hozzátette – nemcsak magamnak, hanem minden embernek a földön.
Isten mosolygott:
– Kedvesem, azt hiszem félreértettél – mondta.
– Mi nem gyümölcsöt árulunk itt. Csak magokat.
Mi is 8 éve igyekeztünk, hogy ezeket a bizonyos magokat gyümölccsé érleljük bennetek.
A ballagás az első olyan életforduló, ami után más közösségbe kerülsz. Remélem, hogy az itt töltött idő alatt sikerült a jellemed alapjait úgy alakítani, hogy erős egyéniséggé válva ne sodródj a tömeggel. Legyél büszke, hogy tartást kaptál, és tudod, hogy életed minden pillanatában élvezed a Gondviselés kegyelmét.
Attól még nem igazi „Petrovays” valaki, hogy ide jár. Igazi „Petrovays” az, aki abból él és azzal él, amit ez az iskola ad, aki számára vonatkozási pont, meghatározó életalakító közösség az, amiben a napjait tölti.
Nem igaz az, ami mindenhonnan hallatszik, hogy átlagemberekre van szükség. Nem igaz, hogy együtt kell úszni a céltalanok, tartásnélküliek áradatával. Pisztráng életmódot kell vállalnotok! A pisztráng ragaszkodik a legtisztább vizekhez, és az ár ellen úszik.
Szavahihetően, felelősségtudattal, elkötelezetten kell jelen lennetek az emberek között.
Követelményeket elsősorban önmagatokkal szemben állítsatok. Ne szégyelljétek, amit magatokkal visztek, hanem vállaljátok bátran akkor is, ha tapasztaljátok, hogy eldurvult a világ.
Jó utat gyerekek és szerencsés megérkezést!

Mári Noémi
tagintézmény-vezető
1499771580.jpg
Határtalanul

Petrovay György Katolikus Általános Iskola, AMI, Óvoda és Szent Gellért Katolikus Általános Iskola tagintézménye

HATÁRTALANUL pályázati program

HATÁRTALANUL 2017. "Nagyjaink nyomában"
HAT-17-01-2017-00118 sz. pályázat
VIDEO
KÉPEK
Facebook link


HATÁRTALANUL 2016. "Ezer éves múltunk történelmi emlékei és természeti Kincsei Erdélyben"
HAT-16-01-0726 sz. pályázat
VIDEO
KÉPEK
Facebook link


HATÁRTALANUL 2015. "ERDÉLY NÉPMŰVÉSZETE"
HAT-15-05-0703 sz. pályázat
VIDEO
KÉPEK
Facebook link
Útinapló 2015

Határtalanul
Copyright © Petrovay György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda 2019 | web:KataPorta.net