Petrovay György Katolikus Általános Iskola

2019. június
H
K
SZ
CS
P
SZ
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
2019. június 19. szerda,
Gyárfás napja van

Egri Főegyházmegye
tehetség.hu


tehetség.hu

nka.hu
Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda
5065 Nagykörű Rákóczi út 22-24.
Tel: 56/494-011; fax:56/543-028     E-mail: petrovaykataltisk@gmail.comCseresznyevirág Katolikus Óvoda - Hitéletünk

Hitéletünk

KATOLIKUS ÓVODAKÉP  

Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig. Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit. Az óvodában, miközben az teljesíti a funkcióit (óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő), a gyermekekben megteremtődnek a következő életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés belső pszichikus feltételei.

A katolikus óvoda a katolikus köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, amely kiegészítője a családi nevelésnek.. Óvodánk biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit.

 

Katolikus óvodánk védőszentje: Szent Erzsébet, aki azok közé a szentek közé tartozik, akiknek sugárzása nem csökken, fénye minden kor minden emberének világít.

Óvodánkban a gyermekeket tisztelet, szeretet és elfogadás veszi körül.

Pozitív pedagógiai modellt állítunk a gyermekek elé, hiszen a hitre nevelés nem annyira szavakkal történik, mint inkább személyes példaadással, ahogyan a hétköznapokban viselkedünk és gondolkodunk.

A szülőkkel – elismerve a családi nevelés elsőbbségét – egymást segítő, tartalmában gazdag kapcsolatot működtetünk.

Külön gondot fordítunk környezetünkben népi kultúránk a népi hagyományaink megjelenítésére. Életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelően gondoskodunk sokszínű, változatos tevékenységekről. A gyermekek személyiségének kiteljesedése érdekében a legtöbb időt biztosítjuk a – mással nem helyettesíthető – szabad játékra.

Tevékenységi formáinkban szerepeltetjük néphagyományainkat és szokásaink tovább örökítését. Óvodánk nyitott, a szülők számára biztosítjuk, hogy a számukra szervezett programjaink által betekinthessenek gyermekeik óvodai életébe.

 

2.3. KATOLIKUS PEDAGÓGUSKÉP 

 

Óvodánkban folyó életünkkel mintát, értékrendet tárunk a gyermek elé. Az óvoda minden dolgozója magáénak vallja a keresztény emberi értékeket, és saját életvitele magával hordozza azt.

Alapelveink, a gyermek és óvodakép megvalósításához elengedhetetlennek tartjuk a pedagóguskép megfogalmazását.

Nevelőtestületünk hitvallása szerint fontos, hogy minden óvodapedagógus harmonikus, autonóm személyiséggel rendelkezzen.

 Ennek megfelelően nálunk a jó óvodapedagógus:

 

  • elfogadó, segítő, támogató attitűdje modell értékű
  • megszólítható, tudatos, kezdeményező
  • személyiségvonásaiban megjelenik a gyermekszeretet, gyermekismeret, a különbözőségek megértése és elfogadása
  • tetteiben érezhető a tisztelet, hitelesség, a tapintat és az empátia
  • közvetíti a magyar népi kultúra átörökítésének alapvető értékeit
  • a gyermekek fejlesztéséhez egyéni módszereket alkalmaz, a képességterületekre épülő, egyénre szabott tervezés által tudatosan végezi a differenciálást
  • nevelési tevékenysége tudatos, abban a hagyományőrzés, a családokkal való együttműködés és a természetszeretet meghatározó szerepet játszik
  • a családokkal való együttműködés során érvényesíti az intervenciós gyakorlatot, azaz a segítségnyújtás családhoz illesztett megoldásait
  • nyitott a katolikus hit irányába, képviseli a keresztény értékrendet
Határtalanul

Petrovay György Katolikus Általános Iskola, AMI, Óvoda és Szent Gellért Katolikus Általános Iskola tagintézménye

HATÁRTALANUL pályázati program

HATÁRTALANUL 2017. "Nagyjaink nyomában"
HAT-17-01-2017-00118 sz. pályázat
VIDEO
KÉPEK
Facebook link


HATÁRTALANUL 2016. "Ezer éves múltunk történelmi emlékei és természeti Kincsei Erdélyben"
HAT-16-01-0726 sz. pályázat
VIDEO
KÉPEK
Facebook link


HATÁRTALANUL 2015. "ERDÉLY NÉPMŰVÉSZETE"
HAT-15-05-0703 sz. pályázat
VIDEO
KÉPEK
Facebook link
Útinapló 2015

Határtalanul
Copyright © Petrovay György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda 2019 | web:KataPorta.net