Petrovay György Katolikus Általános Iskola

2018. június
H
K
SZ
CS
P
SZ
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
2018. június 22. péntek,
Paulina napja van

Egri Főegyházmegye
tehetség.hu

Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda
5065 Nagykörű Rákóczi út 22-24.
Tel: 56/494-011; fax:56/543-028     E-mail: petrovaykataltisk@gmail.comSzolnok Rendőrkapitányság Megelőzési anyag

Közeleg a vakáció! Ezért néhány nagyon fontos dologra szeretnénk felhívni a diákok és szüleik figyelmét ahhoz, hogy biztonságban teljen a szünidő!
Megelőzési anyag

A 112-es segélyhívószámról

Kedves Gyerekek és Szülők!

Csatolva találjátok az EMMI kérésének megfelelően az ORFK munkatársai által összeállított tájékoztató anyagot a 112-es egységes európai segélyhívószámmal kapcsolatos tudnivalókról:
(Alsó tagozat)
(Felső tagozat)

Felkészülési anyag link

Kedves "Tehetség" pályázatban résztvevő gyerekek!

Itt tölthetitek le (LINK), nézhetitek meg a felkészüléshez szükséges anyagot!

Ági néni

1527671004.jpg

Projektzáró koncert és kiállítás - NTP-KNI-17-0016

Az NTP-KNI-17-0016 számú, „Zenei tehetségek sokoldalú fejlesztése a Petrovayban” című pályázat zárásaként intézményünk koncerttel és kiállítással egybekötött projektzáró rendezvényt szervez.

Időpontja: 2018. június 11. (hétfő) 15 óra

Helye: Művelődési Ház, Nagykörű

Program:
15:00 Nagyné Baráth Ágnes beszámolója a pályázat megvalósításáról

15:15 A pályázatban résztvevő gyermekek és az iskola énekkarának bemutatója

16:15 Állófogadás

16:45 Kötetlen beszélgetés, a gyerekek műveiből készült rajzok megtekintése

További információ kérhető a 30/382-3611 telefonszámon és a petrovaykataltisk@gmail.com emailcímen.
1527583517.jpg1527583541.jpg1527583551.jpg

TEGYÜK MÉG SZEBBÉ AZ ISKOLA UDVARÁT! ÜLTESSÜNK EGYÜTT VIRÁGOT ÉS VETEMÉNYEZZÜNK!

A Diákönkormányzat hagyományaihoz híven az idei tanévben is szeretné szebbé varázsolni az iskola környezetét. Egyidejűleg a „MENŐ MENZA” pályázat keretében, a tankertben is együtt szeretnénk veteményezni.
Szülők, gyerekek, tanárok, közös erejével végeznénk a munkát. Kérjük, járuljanak hozzá az akciónkhoz a személyes segítségükön túl némi töves virággal, palántával, veteményezéshez különböző, otthon kimaradt magokkal (borsó, bab …stb.)
Szépítsük meg együtt az iskola udvarát!

VÁRJUK ÖNÖKET SZERETETTEL, GYERMEKÜKKEL KÖZÖSEN
ÁPRILIS 26-ÁN, CSÜTÖRTÖKÖN, 14:00 ÓRÁTÓL AZ ISKOLAUDVARRA.
DÖK
1524638135.jpg1524638164.jpg

SZENT KINGA KATOLIKUS ÓVODA BEIRATKOZÁS 2018/19 nevelési évre

Beíratás időpontja: 2018. április 20 - május 20.
Beíratás helye: Szent Kinga Katolikus Óvoda, Kőtelek, Zrínyi M u 10-12.
Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
. a gyermek születési anyakönyvi kivonata, valamint lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa
. szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája,
. a gyermek TAJ kártyája,
. a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok, a gyermek fejlődésével kapcsolatban keletkezett dokumentumok, szakértői vélemények,
. az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket igazoló dokumentumok,
. a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultsági határozata,
. a nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást igazoló okmányok.

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése alapján a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2015. szeptember 1. előtt születtek. Várjuk továbbá azoknak a gyermekeknek a jelentkezését, akik 2019. február 28.-ig betöltik a 3. életévüket.
A beíratás elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után!
. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet: „(7) A kijelölt óvoda vezetője a megküldött szakértői vélemény vagy a járási hivatal határozata alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be.”
Óvodánk vállalja a NKT. 4. § 25. pontja alapján azoknak az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű, ill. különleges bánásmódot igénylő tanulóknak a nevelését, akik a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos.

Az óvodai felvételről az óvodavezető dönt, és erről írásban értesíti a szülőt. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja, legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap.
Értesítés óvodai felvételről: 2018. június 20.
Az óvodavezető felvételt elutasító határozatával szemben jogorvoslattal lehet élni, melyet a döntést hozó óvoda címére kell egy példányban benyújtani, a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül.
A gyermekek csoportba való beosztása:
. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet: „(11) Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett - az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 28. §-ában meghatározott feltételekkel összhangban - az óvodavezető dönt.”

Nagykörű, 2018.03.19.

Nagyné Baráth Ágnes
igazgató

Turó Anikó
tagintézményvezető
1521466176.jpg

CSERESZNYEVIRÁG KATOLIKUS ÓVODA BEIRATKOZÁS 2018/19 nevelési évre

Beíratás időpontja: 2018. április 23.- május 18-ig.
Beíratás helye: Cseresznyevirág Katolikus Óvoda, Nagykörű Május 1 út 7.
Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
 a szülő és a gyermek személyazonosságát, és lakcímét igazoló okmányok
 a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 a gyermek TAJ kártyája
 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultsági határozata
 a nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást igazoló okmányok
Értesítés óvodai felvételről 2018. június 16 –i határidővel.

Felhívjuk azon tisztelt szülők figyelmét az óvodai beíratásra, akiknek gyermeke 2018. augusztus 31.-ig betölti a 3. életévét, valamint akiknek gyermeke 2018. augusztus 31.-ig betölti az 5. életévét a jelentkezést tegyék meg, kötelező jelleggel a 2011. CXC. Köznevelési Törvény 8.§ szabályainak értelmében. A beiratkozás elmulasztása esetén felszólításra kerül sor.

Nagykörű, 2018.03.19.

Nagyné Baráth Ágnes
igazgató

G. Nagyné Récsányi Zsuzsanna
tagintézményvezető
1521466111.jpg

Pecasuli

A Tisza tavi Sporthorgász nonprofit kft szervezésében ebben a tanévben, iskolánkban is elindult a Pecasuli. A kft munkatársai kerestek meg minket, részt vennénk- e, egy ilyen programban? Mi örömmel mondtunk igent. Októbertől heti egy órában kezdtük a munkát. A tanfolyam keretében a gyerekek megismerkednek az élővizek halaival, életmódjukkal, biológiájukkal. Ehhez a kft biztosította a szükséges tananyagot. Részt vesznek a gyerekek gyakorlati oktatáson, ahol megtanulják a szerelékezést, horgot kötni, csalizni stb. Az ehhez szükséges anyagokat is a kft biztosította. Nem sokat ér az elmélet a gyakorlat nélkül. Tavasszal élőben is letesztelhetjük a tanultakat. Részt fogunk venni egy horgászaton. Ezeken kívül februárban a kft jóvoltából Budapestre látogatunk a Fehova kiállításra! Remélem, ezek a tartalmas programok hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyerekek jogkövető, a természetet tisztelő igazi sporthorgászokká váljanak!
Rácz László
szakkör vezetője

Farsang 2018.

„Itt a farsang áll a bál”- szólt az ismert gyerekdal iskolánkban január 26-án kora délután, jelezve, hogy kezdetét veszi a mulatság.
Nagyné Baráth Ágnes főigazgató asszony rövid köszöntőjében elmondta, hogy ősidők óta a világ számos pontján hangos, vidám, maskarás felvonulással űzik el a telet.
Közös énekléssel vette kezdetét a program. Ezután két bátor egyéni jelmezes mutatkozott be, őket követte egy ügyes egyéni táncprodukció. Az osztályok csoportos bemutatkozásával folytatódott a vidámság. Az 1. osztály a 12 hónap színes táncát mutatta be, és még az sem szegte kedvüket, hogy csak kilencen voltak. A 2. osztály táncos lábú kéményseprőkként csalt mosolyt az arcunkra. A 3. osztály egy nem éppen álmos pizsamapartit jelenített meg. A 4. osztály nagyon komoly előadással készült: a zongora billentyűit keltették életre. Az 5. osztály elrepített minket a történelem kezdetére, egy izgalmas és vicces mamutvadászatot mutattak be. A 6. osztály a sport világába varázsolt minket, hiszen vérpezsdítő zenére fociztak a fiúk, a lányok pedig pom-pom lányokként szurkoltak nekik. A 7. osztály igazi buli hangulatot teremtett, bemutatva, hogy milyen jó mozgásúak, és mennyire érzik a ritmust.
A zsűri ezután elvonult tanácskozni, a gyerekek pedig elfogyaszthatták az ízletes fánkot, amelyet Marsiné Erzsike biztosított számukra. Az eredményhirdetés után következett a tombolahúzás, ahol még egyszeri felelés alóli felmentést is lehetett nyerni. Egy rövid teremrendezés következett, majd kezdetét vette a diszkó. A büfé folyamatosan működött, így nem maradt éhen senki.
Köszönjük az osztályfőnökök és osztályok felkészülését, a szülők támogatását és a nagylelkű tombola felajánlásokat. Külön köszönet a Diákönkormányzatnak, Valuska Judit tanárnőnek és a 8. osztálynak a szervezésért.
Zsigmond Marianna

Adventi lelki nap

Adventi lelki nap Nagykörűben
Immár hatodik alkalommal készültünk az iskolában közösen karácsony ünnepére, utat készítve Jézusnak ebben az adventben is. Hagyomány már az is, hogy vendégeket hívunk erre a napra. Az idén messziről érkeztek, hiszen Pócspetriből két Vianney Testvér, Ajakról két Kamilliánus Nővér, Nyíregyházáról két Segítő Nővér, két elkötelezett fiatal lány és egy négygyermekes családanya indult el, hajnalok hajnalán hozzánk. Ekkor még nem tudták sem ők, sem mi, hogy már ezzel elkezdődött a lelki napunk. Isten jelet adott nekik és nekünk is. Néhány kilométerrel a cél előtt 2 kerekük kapott defektet. Az út, amelyen közlekedtek, bizony az evangélium szavait idézte fel, egyenetlen, kátyus, göröngyös, olyan amilyenről Keresztelő Szent János is beszélt. Nekik ez kerékcseréket jelentett, nekünk az iskolában pedig az adventi lelkület erősítését, hiszen VÁRTUNK, VÁRTUNK. Felismerhettük, hogy ahol a jó Isten valami nagyon jót akar adni, oda az ördög is beteszi a lábát. Módosítva a programot, szentmisével kezdtünk, ahol nemet mondtunk a csüggedésre, a kisértésre, és igent a valódi várakozásra, Jézusra. Nem sokkal ezek után megérkeztek a segítőink, akik hatalmas lendülettel, lelkesedéssel folytatták a megkezdett lelki töltekezést.
Öt helyszínen erősítettek bennünket. Minden állomáson emlékeztető ajándékokat kaptak a gyerekek, amelyet gondos kezek, már hetek óta készítettek Nyíregyházán. A céljuk az volt, hogy ne felejtsék el az üzenetet, amelyet az Isten át akart adni nekünk ezen a délelőttön. Talán így lehetne összefoglalni röviden, mi volt a jó hír, amit hallottunk.
Isten számára fontos vagy!
Más szemmel nézz a másikra!
Érdemes várni az Igazira!
Istennek csodás terve van veled!
Nincsenek nyelvi akadályok Isten számára!
A Kamilliánus Nővérek énekkel, tánccal dicsérték az Urat. A nap végén közös nagy tánccal zártuk ezt a tartalmas együttlétet, a napot, amelybe örömmel kapcsolódtunk be mindnyájan. Tanulóink később lelkesen keresték a térképen a Fülöp-szigeteket és Braziliát, hiszen ilyen messziről indultak a nővérek.
Köszönet minden résztvevőnek, segítőnek. Magdi nővérnek a szervezést, előkészítést. Éva nővérnek a készséges lelkületét. Marife és Lucia nővérnek a mosolyát és hangját. Lukács Krisztinek az idejét, ráhagyatkozását a Gondviselőre. Aliznak és Briginek a bátorságát. István atyának a hatalmas lendületet és hitelességet. Attilának az alázatát, derűjét.
Isten tegye teljessé bennünk a megkezdett jót, és adjon bátor fiatalokat, akik követik a vendégeink papi, szerzetesi, édesanyai hivatását!Zsigmond Marianna
1520360732.jpg1520360747.jpg1520360758.jpg

Pásztorjáték

,,Pásztorok, pásztorok örvendezve
Sietnek Jézushoz Betlehembe."
Fejes János plébános úr elmondta, hogy: a karácsonyi ünnepkör tizenkét napig, Jézus születésének emléknapjától vízkeresztig tart. A tizenkét napos ünnepkör a téli napforduló köré rendeződik, a népszokások a fény születését a Kisded világra jöttével kapcsolják össze.
A faluban lévő idősek otthonának lakói mindig nagy szeretettel fogadják az iskolásokat, így volt ez most is, amikor karácsony előtt pár nappal Pásztorjátékukkal örvendeztették meg a lakókat. A műsor alatt egy-két könnycsepp is legördült az arcokon, de jobb kedvűek, életvidámabbak lettek a hálás szépkorúak.
Kifejezetten magyar népszokás a betlehemezés, ami végigvezet majdnem az egész karácsonyi tizenketteden. A karácsonyfa megjelenése előtt is megemlékeztek Krisztus születéséről valamilyen termőág feldíszítésével. Ez lehetett tüskés ág, boróka, fenyőág, tüskebürök, kökényág stb. A magyarság ősi hagyományában a termőág legközelebbi rokona az életfa.
A betlehemezés többször előfordul a karácsonyi tizenkét napos, a születéstől vízkeresztig tartó ünnepkörben. Jézus, a Jó Pásztor első híveit a pásztorok közül toborozta, hiszen a Kisded születésének helyszínén a természeti adottságok ezt tették lehetővé. Így karácsony táján a pásztorokra a szokottnál is nagyobb feladatok hárultak, különösen a bajelhárítást, az egyszerű nép gondolkodását, hitét, a Kisded fogadását illetően.
Az idősek otthonában a törődés az egyik legfontosabb irányelv. A nyugdíjas szépkorúak nem érezhetik magukat elhanyagoltnak. Gondozóik folyamatosan figyelik és kiszolgálják igényeiket. A magányosság, kiszolgáltatottság elkerülése, nyugodt, harmonikus feltételek mellett lehet talán a fő cél, amikor idősotthonba költözés mellett dönt valaki. Ez nem feltétlenül jelenti az önállóság feladását, sokkal inkább a hátralévő idő lehetőség szerint önállóságunk megőrzése mellett, családias hangulatban, szakképzett ápolók felügyelete melletti eltöltését jelenti. Az idősek otthona segít abban, hogy megszűnjenek a napi gondok, megadattasson a békés öregkor.


1520360477.jpg1520360488.jpg1520360501.jpg

Továbbtanuláshoz kötődő esemény

Továbbtanuláshoz kötődő esemény
A továbbtanulást megsegítő szándékkal hirdette meg a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Rózsa Imre Középiskolája és Kollégiuma, Újszász az „Összetett Katonai és rendészeti Versenyét”. Az iskola célja a katonai és a rendészeti pálya iránti érdeklődés felkeltése.
A 8. osztályos tanulók nyitottan és érdeklődéssel fogadták az iskola felhívását és az osztályfőnökükkel együtt úgy döntöttek, hogy 2 csapattal beneveznek erre a versenyre.
Az osztály két tanulója ugyan csak nézőként, de így az egész nyolcadik osztály részese lehetett a versenynek, amely 2017. október 19-én csütörtökön került megrendezésre.
A versengés elemei voltak: 1) légpuskalövészet 2) akadálypálya teljesítése egy szakaszon katonai öltözetben- tűzoltás-sebesültszállítás 3) kerékpárral kapcsolatos közlekedési ismeretek 4) Váltófutás gumigéppuskával 5) totó
A verseny ideje alatt a katonaság, rendőrség, tűzoltóság interaktív bemutatókkal igyekezett még közelebb hozni a gyerekekhez ezen szakmák szépségét, különlegességét és ismereteit.
Iskolánk tanulói lelkesen, becsülettel nagy erőbedobással helyt álltak életük első, ilyen különleges megmérettetésen. Mindkét csapat a középmezőnyben végzett. De számukra nem az elért eredmény volt a fontos, hanem az esemény nyújtotta élmény és a továbbtanulásuk előtt a minél szélesebb tájékozódási lehetőség.

Valuska Judit 8.osztályos osztályfőnök

Énekkari fellépés

Iskolánk énekkara október végén, Boconádon a katolikus iskola lelki napján, Pélyen a település ünnepi búcsúi miséjét követően adott örömteli, nagysikerű koncertet a helyi katolikus templomban. Mindkét szereplést lázas felkészülés, a műsorban szereplő dalok szövegének tanulása, az énekek és zenei kíséret összhangjának gyakorlása előzte meg.
A lelki napon az iskola tanulói, tanárai fogadtak, majd láttak vendégül bennünket. Ezt követően a helyi plébános vezetésével átmentünk a templomba, ahol felkészültünk a koncertre. A köszöntő és bemutatkozás után megszólaltak a szebbnél szebb énekek, amit a hallgatók őszinte tapssal köszöntek meg. A műsor végén jóleső érzés volt a hallani a helyi plébánostól azt a gondolatot, hogy az itt hallott műsort nagyon sok előkészítő munka, szorgalom, gyakorlás előzhette meg. Gratulált a gyerekeknek.
Vasárnap Pélyre mentünk, itt ekkor tartották a búcsút. Megtisztelő volt számunkra az, hogy az ünnepi mise után léphettünk fel a zsúfolásig megtelt templomban. Itt is szívélyes fogadtatásban részesültünk. Megnéztük a Törőcsik Mária Emlékmúzeumot, majd átvonultunk a templomba felkészülni, beénekelni, technikai próbát tartani. A mise után a köszöntő következett, majd kezdetét vette a koncert. Az elhangzott dalokat a közönség lelkes tapssal fogadta. Jóleső érzés volt látni, ahogyan hallgatták a gyermekeink átélt énekét, szólóját. Örültünk mi is, hogy részesei lehettünk ennek a búcsúi ünnepnek. A koncert után ebéd, finom süti várta a gyerekeket. Megköszönve a szívélyes vendéglátást búcsút vettünk, majd „szél hozott, szél visz el” integetéssel elindultunk hazafelé.
A műsort betanította és közreműködött: Nagyné Baráth Ágnes, Fejes János, Surányi István.

Surányi István

1956. október 23-i ünnepség az iskolában

Iskolánkban hagyomány, hogy minden felsős osztály megemlékezik egy-egy nemzeti ünnepről. Az 1956-ban lejátszódó történelmi eseményekről való méltó megemlékezés, az idén a 8. osztályosok feladata volt. Műsorukban felidézték annak az időszaknak a legfontosabb történéseit és sok-sok képes-hangos bejátszással igyekeztek minél közelebb hozni, szemléletesen felidézni a megjelent diákok és vendégek részére az „az1956. október 23-a körüli” hangulatot és eseményeket.
Műsoruk zárásaként piros-fehér-zöld selyem anyagot mozgattak zenére és a végén óriási nemzeti színű zászlót raktak ki belőle. A Szózat elhangzása után a megjelent vendégek és minden osztály képviselőjének kíséretében elhelyeztük a tisztelet koszorúját az iskola falán lévő emlékoszlopnál.
1520359423.jpg1520359433.jpg1520359443.jpg

Október 6.

Október 6. Megemlékezés
Iskolánkban minden évben megemlékezünk az aradi vértanúk emléknapjáról. Hagyományosan a 6. osztály készül ünnepi műsorral, így volt ez ebben az évben is. Tanulóink igyekeztek méltó módon megjeleníteni a 168 évvel ezelőtti szomorú napok eseményeit, amelyeket a mai napig nem feledhetünk. Fontosnak tartottuk bemutatni azt is, hogy a tragikus sorsú 13 tábornok áldozata nem volt hiábavaló. Azzal, hogy felidéztük hősies tetteiket, mi is kései utódok átérezhettük kicsiny hazánk iránti szeretetünket és felelősségünket. Köszönet a 6. osztálynak és Surányi István tanár úrnak a szép műsorért.
Zsigmond Marianna
1520359031.jpg1520359043.jpg1520359055.jpg

Kisbefőzés

A Nagy befőzés napja 2017. október 7- én szombaton került megrendezésre, amely a községünk egyik kiemelt turisztikai rendezvénye. Ezen a napon az iskola diákjai és szülei is saját programot szerveznek, amelynek a címe: Kisbefőzés. A cím jól kifejezi a nap hangulatát, minden a téli tartósításról, a szüretről, a betakarításról szól, amely a közösségi együttlétet, szórakozást, mulatságot és munkát jelentett régen és ma egyaránt. A nap szlogenje: „Sütés, főzés, füstölés, savanyítás, préselés. Minden, ami egy kiskonyhában történik, hogy tele legyen a kamrája”
A gyermekek és szüleik előzetes feladatokat kaptak:- fel kellett készülni a tartósítási módszerekből, verset kellett írni, össze kellett gyűjteni minél több féle termést, meg kellett tanulni egy verset és egy népdalcsokrot, kínáló falatokat, süteményeket sütni, savanyúságokat, madárijesztőt készíteni.
Szombaton reggel már 8 órától lázas készülődés kezdődött a piactéren, ahol a csoportok saját standjaikat készítették és díszítették, a szülők el kezdték főzni az ebédet, felkerült a KISBEFŐZÉS felírat, megszólalt a hangulatteremtő zene.
A standokra az ősz termései kerültek: gyümölcsök, zöldségfélék, gabonafélék igen ízléses kivitelben. A szülők finom süteményeket, befőtteket, savanyúságokat hoztak és elkészítették a madárijesztő bábokat, a madárijesztő szépségversenyre.
Nagyon jó volt látni a különböző korosztályok együttműködését, a gyermekek és szüleik lelkesedését a feladatok megoldása során. A gyermekeket pihenésként Galagonya bohóc szórakoztatta. A látogatók szavazatokat adhattak le a madárijesztőkre. Ebéd előtt táncházat tartottunk, amelybe a gyerekek és a szülők is bekapcsolódtak és egy igazi szüreti mulatság hangulata alakult ki.
A program zárásaként megebédeltünk, a szülők finom pincepaprikást főztek, amelyhez a közösen készített „KISBEFŐZÉS SAVANYÚSÁGÁT” a csalamádét fogyasztottunk.

A rendezvény képeit megnézhetjük az iskola Facebook oldalán, illetve a következő linken elolvashatjuk a versíró versenye készül igazán nagyszerű alkotásokat!

Versek >>

1520358430.jpg1520358453.jpg1520358465.jpg

Pályaválasztás 2018.

Kedves Szülők!Kedves Gyerekek!

A 8. osztályos tanulók pályaválasztásának segítése érdekében iskolánk honlapján megtalálhatóak az Egri Főegyházmegye tíz középiskolájának beiskolázási felhívásai.
IDE KATTINTS

E-ellenőrző

Tisztelt Szülő!

Iskolánkban elérhetővé vált az E-ellenőrző.

A felületet elérheti az alábbi linken:
petrovaykataltisk.ekreta.hu
Az oldal használatával kapcsolatban hasznos információkat talál a felhasználói kézikönyben.
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=2424861

FELHÍVÁS-"Emlék-Kép-Más program"

Kedves Szülők!
Kedves Gyerekek!

Iskolánk részt vesz az EFOP-3.3.3.-VEKOP-16-2016-00001 „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” című pályázatban a kistérségünk településeivel (Besenyszög, Kőtelek, Tiszasüly, Szászberek) együttműködve.

A program két részből áll:
1. "Közösségeink kultúrája-Kultúránk közösségei" utazó kiállítás, amely a saját településünk közösségét mutatja be.
2. Emlék-Kép-Más program, amely helyi gyűjtésre buzdít mindenkit. KÉRJÜK TEHÁT, HOGY A MÉG FELLELHETŐ ÉRTÉKES FOTÓKAT, DOKUMENTUMOKAT, LEVELEKET, KÉPESLAPOKAT HOZZÁTOK BE AZ ISKOLÁBA, azokat digitalizáljuk és egy adatbázist hozunk létre, amely a település múltjának feldolgozás során hasznosítható lesz és esetleg folyamatosan bővíthető. A jövő helytörténeti kutatóinak megőrizzük ezeket a tárgyakat.

A cél, hogy erősítsük a kötődést a szülőfalunkhoz, a helyi közösségekhez.

A résztvevők jutalomban részesülnek majd.
A legjobb gyűjtők önkéntes zsűri értékelése alapján kiránduláson vehetnek részt.

Izgalmas keresgélést, jó gyűjtőmunkát kívánok nektek!
Nézzétek meg az alábbi kisfilmet is, amely remélem elég kedvcsináló lesz számotokra!
https://www.youtube.com/watch?v=VJUBJDt7Wek#action=share
1515094051.jpg

Téli szünet

A téli szünet 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. december 22.
(péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3. (szerda).
1513585892.jpg

Karácsonyi koncert

2017. december 22 – én
18 órai kezdettel
a Petrovay György Katolikus Általános Iskola énekkara és tanári kara, Fejes János - atya közreműködésével
KARÁCSONYI KONCERTET
ad a Nagykörűi Római Katolikus Templomban,
melyre szeretettel meghívjuk.
1513585880.jpg

Adventi Gálaműsor

Szeretettel meghívjuk Önöket
a Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola hagyományos

Adventi Gálaműsorára

2017. december 18-án 14 órai kezdettel.

Az ünnepi műsoron fellépnek az Alapfokú Művészeti Iskola néptáncos növendékei.

Műsoruk címe: Betlehemi csillag!Áldott Ünnepeket kívánnak
a Művészeti Iskola oktatói és diákjai!
1513585851.jpg

Új év kezdődött a Petrovayban

Új év kezdődött a Petrovayban.
Június 15-én azt gondoltuk mindannyian, hogy VÉGTELEN vakáció veszi kezdetét. A naptár lapjai azonban gyorsan augusztust mutattak és sárgulni kezdő levelek a búcsúzó fecskék jelezték, itt a szeptember, kezdődik a tanév.
Szeptember 4-én immár 6. alkalommal csendült fel a Veni Sancte dallama. A Szent lelket hívtuk segítségül, akitől bölcsességet és kitartást kértünk az előttünk álló feladatainkhoz. A munka pedig nem kevés.
Minden osztályfőnök megtartotta az első szülői értekezletet, ahol ismertette az év eseményeit, kihívásait, bízva abban, hogy aktív támogatókra találunk, hiszen a gyermekek fejlődése és előrehaladása tudásban és lelkiekben közös cél és feladat.
A legfiatalabbak szinte hihetetlen gyorsasággal beilleszkedtek az iskolai életbe. Szeptember 11-én pedagógusaink és az egyházközség közös lelki napon vehetett részt. Kovács József Jászapáti káplán és iskola lelkész tartott biztató előadást, erősítve mindannyiunkat a hit megélésében.
Szeptember 18-án 50 fővel Kecskemétre kirándultunk, a Mercedes gyárba tettünk látogatást. Lenyűgözve csodáltuk meg a XXI. század robot technikáját.
Szeptember 15-én Dr. Kádár Annamária pszichológus, tréner tartott előadást a személyiség típusokról. Sajnos kevesen tudtak eljönni, erre az előadásra, pedig mindenki magára ismerhetett a sok személyesen megélt élményekkel fűszerezett, magas színvonalú előadásban.
Szeptember 27-én a művelődési ház által szervezett Mesemondó versenyen vettek részt a tanítványaink. A tartalmas délutánt nagy izgalom és lelkesedés jellemezte.
Másnap az iskolában a próza után a zenei tehetségek kaptak lehetőséget a bemutatkozásra, az immár hagyományos Népdaléneklő versenyen. Büszkék lehetünk a csengő hangú gyerekekre, akiknek volt bátorságuk kiállni és megmutatni mire is képesek.
Köszönet a felkészítőknek munkájáért mindkét versenyen. Vágóné Horváth Máriának és Surányi István tanár úrnak a szervezésért.
Szeptember 29-én hagyományteremtő céllal rendeztük meg a Magneficat Katolikus Iskolák Kórustalálkozóját. Besenyszögről, Jászapátiról és Kőtelekről érkeztek a kórusok. Tartalmas szép nap volt. Tiszta gyermekhangok dicsérték Istenanyját, minden zenei műfajban.
A zenei bemutatók után sétát tettek a faluban, a helyi gyerekek Balogh Győzőné Irénke néni vezetésével csuhé virágokat készítettek. 12.00 órakor Úrangyala imádságot végeztünk el. Lipták Péter az egyházközség világi elnökétől kaptunk kedves lelki útravalót. Finom ebéddel zártunk.
Köszönjük a Műv-háznak a szíves vendéglátást.
A munka pedig folytatódik és bízunk benne továbbra is ilyen dolgosan.
Zsigmond Marianna

1509544093.jpg1509544109.jpg1509544119.jpg

Hittan tábor – Eger

Már másodjára vehetünk részt az egri ének-hittan táborban. Az aktív ministránsok, az énekkari tagok, Fejes János atya és tanáraink kapták meg a lehetőséget, hogy itt lehessenek.
Iskolánk öt éve katolikus, énekkar pedig már évtizedek óta működik intézményünkben. A templomban minden évben legalább kétszer szoktunk koncertet adni. Most éppen a búcsúi koncertre készülünk.
Napunk többnyire énekkari próbákból, éneklésből állt, de azért más programjaink is voltak bőven. Meglátogattuk Eger nevezetességei közül néhányat. Voltunk a pincerendszerben, a csillagvizsgálóban, jót fürödtünk a helyi strandon, jót játszottunk az Érsekkertben, nagyon szerettünk a Dobó téren és környékén sétálni, fogócskázni, fagyizni. Másodjára vagyunk itt, de még mindig találtunk bőven Egerben felfedeznivalót, és még mindig nem néztünk meg mindent. A szállásunk a Szent József kollégiumban volt, abban a részben, ahol a mi csapatunk kényelmesen elfért. Nagyon szerettünk itt lenni, azért is, mert nem kellett sokat gyalogolni, minden nevezettesség és program a közelben volt.
Rendszeres napi program volt a reggeli torna, a reggeli mise és esti imádkozás.
Minden gyereknek kellett vezetni egy tábori naplót, hogy később is emlékezzen arra, hogy milyen szép dolgok történtek vele, és akár több év múlva is emlékezzen ezekre a napokra.
Nagyon kedves vendéglátásban volt részünk! Köszönet azoknak, akik lehetővé tették nekünk ezeket a napokat! Reméljük, még máskor is jöhetünk ebbe a szép városba!
Barát Adél táborozó

Hittan tábor – Eger

Lelkemtől lelkemig

Iskolánk énekkaros diákjai és ministránsai, pályázati pénzből jutottak el ismét Egerbe, a zenés hittan táborba.
Itt a feladatunk egyrészt az, hogy felkészüljünk a nyár végén tartandó búcsúi hangversenyünkre a nagykörűi templomban, másrészt minél jobban megismerjük Eger nevezetességeit.
Első nap az énekkari próba után végigmentünk az Eger városa alatt húzódó pincerendszeren, ami nagy élmény volt.
Másnap a varázstoronyban rengeteg fizikai eszközzel ismerkedtünk meg játékos módon. Még a csillagos égboltot is láttuk a planetáriumi vetítésen, bejártuk a világegyetem számunkra látható és nem látható részét. Fantasztikus képet kaptunk a múltunkról és a jövőnkről. A periszkóposan működő távcsővel pedig megfigyeltük Eger belvárosát.
Délután csúszdáztunk és fürödtünk a strandon. Persze énekkari próbáink is voltak. Este az Érsekkertben hatalmasat fociztunk. Harmadnap, mint mindig a reggeli zenés tornával kezdtük a napot, majd a reggeli mise után egész délelőtt énekkari próba volt.
A harmadik napon, a Szent István Rádió műsorkészítését is bemutatták nekünk töviről-hegyire, majd riportot készítettek velünk a „Határtalanul” program erdélyi kirándulásáról. Nagyon tetszett a stúdió és a fantasztikus felszerelés. Késő délután az énekkari gyakorlás után Arany János: Fülemüle című előadását néztük meg az Agria Nyári Játékok gyerekszínházában a Dobó István Gimnázium udvarán.
Este vetélkedőn mérték össze tudásukat csapataink ügyességi, stratégiai, activity és vicces feladatokkal. Rengeteget nevettünk. A vetélkedő másnap is folytatódott a csapatok produkcióinak bemutatásával.
A tábornak köszönhetően a teljes műsor összeállt. A szólisták és az egész énekkar egy kis otthoni finomítás után készen áll a búcsúi templomi koncertünkre. Énekünket erősíti Fejes János atya gitáron, Surányi István tanár úr zongorán, és az egész produkciót összetartja Nagyné Baráth Ágnes igazgató néni, aki vezényel.
Köszönjük a kísérő tanáraink, és egy lelkes szülő Editke vigyázó figyelmét, ők szintén aktívan énekelnek velünk.
Sajnos gyorsan elérkezett az utolsó nap reggele. A torna, a mise és a reggeli után összecsomagoltunk, majd megtartottuk az utolsó énekkari próbánkat.
Ebéd után sajnos fel kellett szállnunk arra a buszra, amely elindult velünk hazafelé. Viszlát, Eger, reméljük jövőre is találkozunk veled!
Túri Bence, Túri Panna táborozók

1509541046.jpg1509541060.jpg1509541071.jpg

MAGNIFICAT KÓRUSTALÁLKOZÓ 2017.

A Petrovay György Katolikus Általános Iskola
azEFOP-1.3.5-16-2016-00635 számú, Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével a Petrovay György Katolikus Általános iskolában című pályázatának keretében
MAGNIFICAT katolikus iskolák kórustalálkozójátrendezi meg, melyre szeretettel meghívja az Önök intézményét is.
A találkozó időpontja: 2017. szeptember 29.
Helyszíne: Művelődési Ház, Nagykörű
Program:
900-915 Vendégek köszöntése, közös ének (Magasztalja lelkem az én Uramat)
915-930 A Magnificat imádság születésének története
930-1100 A kórusok bemutatkozása
Közben: szünet
1100-től Séta a faluban idegenvezetéssel
Esős idő esetén: kézműves foglalkozás és quiz játék
1200-től Úr angyala imádság és közös ének a Templomban
Dal címe: Wolf Péter – Ave Maria
1230-tól Ebéd
1400-tól A program zárása

Szent Ágoston mondása szerint: „Aki szépen énekel, kétszeresen imádkozik”, e gondolat jegyében szervezzük meg a kórustalálkozót.
Célunk, hogy Kisboldogasszony havában közösen dicsérjük Isten Anyját, Máriát, a kórusok által elhangzó, remélhetőleg minél több és különböző zenei stílusú énekkel.
1506323857.jpg

Hulladékgyűjtés 2017.

ÁRAINK (/kg):
PET palack 10 Ft
Vas 40 Ft
Papír 15 Ft
Alumínium 240 Ft
Sárgaréz 600 Ft
Vörösréz (tiszta) 1000 Ft
Sörös doboz 170 Ft
Akkumlátor 180 Ft

Helyszín: NAGYKÖRŰ, Rákóczi út, az asztalosüzem udvara

Időpont:
2017. szept. 30. (szombat) 9.00-18.00
2017. okt. 1. (vasárnap) 9.00-14.00

Használt autógumikat és hűtőszekrényt nem veszünk át!

1506323508.jpg

TANSZERLISTA 2017/18 tanév

A 2017/18 tanév tanszerlistái elérhetőek az alábbi linken:
http://www.petrovaykataltisk.hu/dok/Tanszerlista_2017_2018.pdf
1503316949.jpg

TANKÖNYVOSZTÁS

A tankönyvosztás ideje:

2017. augusztus 23. (szerda)
2017. augusztus 25. (péntek)
2017. augusztus 29. (kedd)
Mindhárom nap 8-tól 14 óráig

Duró-Fehér Beatrix, tk. felelős
1502268987.jpg

Helytörténeti családi vetélkedő

A Petrovay Gy. Katolikus Általános Iskola és a nagykörűi Plébánia szeretettel meghívja Önt és kedves családját 2017. július 21-én 18 órakor kezdődő helytörténeti családi vetélkedőre, melynek helyszíne a TEMPLOMKERT.
Téma: Nagykörű és az egyház története

Mindenkit szeretettel várunk!

A program az EFOP-1.3.5-16-2016-00635 pályázat keretében valósul meg.
1500445738.jpg

Hagyományőrző nap - A nagykörűi Búcsú napja

2017. július 23.- vasárnap

A Petrovay Gy. Katolikus Általános Iskola és a nagykörűi Plébánia szeretettel meghívja Önöket hagyományőrző napjára, melynek helyszíne a TEMPLOMKERT.
Programok:
9 óra – Búcsúi Nagy mise körmenettel
10.30 – Régi idők búcsúja – kézműves és helyi termékek vására
Cirkuszi játszótér
Sárkánykészítés
Lufihajtogatás
Népi mesterségek – fazekas, kovács, fafaragó
Óriáscsúszda
Közben :
12 óra – „Jó ebédhez szól a dal”
13 óra – Közös ebéd
18 óra – Imperfectum koncert

Mindenkit szeretettel
várunk!


A program az EFOP-1.3.5-16-2016-00635 pályázat keretében valósul meg.
1500313158.jpg1500313209.jpg1500313313.jpg

Búcsúi Koncert

Szeretettel meghívjuk
a Petrovay György Katolikus
Általános Iskola énekkarának
2017. július 22-én (szombaton)
19:00 órakor
kezdődő Búcsúi koncertjére.

A műsor tartalma:
- egyházi dalok, spirituálék
- musical részletek
- ifjúsági énekek
- kórusművek, népszerű dallamok

Az énekeket, dalokat betanították és közreműködnek: Nagyné Baráth Ágnes igazgató, Surányi István zenetanár és Fejes János plébános gitáron.

Helye: Római Katolikus Templom, Nagykörű

Mindenkit szeretettel várunk!
1500312954.jpg

Tanévzáró és Ballagás

2017. június 17-én tartottuk meg az ünnepélyes tanévzárónkat, és a nyolcadik osztályosok ballagását. A tanulók gyönyörűen feldíszítették iskolánkat, a termeket, a folyosókat, a bejáratot. Így vártuk a vendégeket és a búcsúzó nyolcadikosokat.
A hetedik osztályosok tarisznyával, egy szál virággal és útravaló gondolatokkal engedték útjukra a végzős diákokat.
A nyolcadikosok a ballagási dalokat énekelve teremről teremre járva vettek búcsút attól az épülettől, amely nyolc éven át második otthonuk volt. Elköszöntek iskolatársaiktól, pedagógusaiktól is.
Az ünnepség az udvaron folytatódott.
A nyolcadikosok két verssel fejezték ki meghatódottságukat, majd összegezték a nyolc év történéseit. Ezután a hetedikesek búcsúztak tőlük verssel, beszéddel, tartalmas idézetekkel, majd a végzősök eskütételére és közös énekére került sor.
Nemcsak a nagy diákok, hanem az első osztályosok is nagyon örültek a vakációnak. Erről egy verset mondtak, majd Nemes Nagy Ágnes: Tavaszi felhők című megzenésített versét adták elő az énekkarral. Szólót énekelt Molnár Lili.
Nagyné Baráth Ágnes főigazgató asszony tanévértékelő beszédében számot adott az év fontosabb eseményeiről, eredményeiről, majd oklevelekkel jutalmazta a kiválóan teljesítő tanulókat.
Búcsúzó diákjaink a ballagási ünnepség lezárásaként léggömböket engedtek fel. Ezek a lufik a gyerekek vágyait, kívánságait jelképezték.
A 2016/17-es tanév ezzel lezárult. Mindenkinek jó pihenést kívánunk!!!

Baloghné Kollár Judit
1499771725.jpg

2017.06.15-én megtartottuk a Katolikus Templomban tanévzáró szentmisénket. A gyerekek nagyon aktívan bekapcsolódtak a szentmisébe. Örömmel vették át a meghirdetett versenyek eredményeiért járó díjakat. Fegyelmezettel és figyelemmel hallgatták a követ

Kedves kollégák és diákok!

Azt hiszem, a legkedveltebb iskolai ünnep egy normálisan fejlődő diák számára mindenképpen a tanévzáró ünnepség. Emlékszem, mennyire vártam ilyenkor arra, hogy az igazgató néni végre kimondja, amit ilyenkor szokás, és hogy milyen fergeteges öröm fogadta mindig azt a bizonyos mondatot. Ígérem, ezúttal már nem kell sokat várni rá. Ági nénitől hamarosan hallhatjátok!

Kedves Atya!
Köszönjük a támogatást és együttműködést. A gyóntatásokat, az első áldozók felkészítését és a szent misék levezetését. Mind alkalommal tanultunk valamit, mely által értékesebb emberekké válhattunk.
Kedves Kollégáim!
Mindenkinek megköszönöm ebben a tanévben nyújtott kitartó és áldozatos munkáját, mely olykor nagy türelmet és önuralmat kívánt meg tőlünk. A mögöttünk lévő tanévre visszagondolva először a hálaadás szava kell, hogy elhangozzék. Köszönjük meg a napi munkához kapott erőt, kitartást, a nehézségekben is megtapasztalt támogatást és bátorítást. Köszönöm tanárainknak, munkatársaimnak azt, hogy hűségesen végezték szolgálatukat, köszönöm türelmüket, odaszánásukat
Azt szeretnénk, hogy katolikus iskolánkban továbbra is a szolgálat legyen jelen, a mostani divatos szolgáltatás szemlélettel szemben.

Kedves gyerekek!
Kívánom, hogy tartalmasan, vidám hangulatban teljék nyári szünet, vigyázzatok magatokra, egymásra, hogy szeptemberben mindannyian együtt köszönthessük az új tanévet! Még néhány napot aludnotok kell, hogy halljátok Ági nénitől azokat a bűvös elbocsájtó szép szavakat, illetve hogy kezetekbe fogjátok az egész éves munkátokért járó bizonyítványotokat. De ne izguljatok, gyorsan elszalad ez a pár nap, ahogy az egész tanév év is nagyon gyorsan elrepült.

Kedves nyolcadikosak!
Én kaptam azt a megtisztelő feladatot, hogy így magunk között, kistemplomunkban búcsúzóul néhány szót szóljak hozzátok. Bízom benne, hogy a jövőben is találkozunk még itt,ezen a helyen, de hiába is nehéz kimondanunk, általános iskolásként ez az utolsó alkalom, hogy tanévzáró ünnepségünk alkalmából együtt lehetünk.
Búcsúzóul Egy meseszerű történetet mondok. Egy asszony azt álmodta, hogy a piacon betért egy teljesen új üzletbe, és legnagyobb meglepetésére Istent találta a pult mögött.
– Mit árulsz itt? – kérdezte.
– Mindent, amit a szíved kíván – válaszolta Isten.
Alig mervén hinni a saját fülének, az asszony elhatározta, hogy a lehető legjobb dolgot fogja kérni, amit emberi lény csak kívánhat.
– Lelki békét, szeretetet és boldogságot, szilárd hitet, erős jellemet, türelmet és empátiát, alázatot, bölcsességet és félelemtől való szabadságot akarok – mondta, majd kis idő múlva még hozzátette – nemcsak magamnak, hanem minden embernek a földön.
Isten mosolygott:
– Kedvesem, azt hiszem félreértettél – mondta.
– Mi nem gyümölcsöt árulunk itt. Csak magokat.
Mi is 8 éve igyekeztünk, hogy ezeket a bizonyos magokat gyümölccsé érleljük bennetek.
A ballagás az első olyan életforduló, ami után más közösségbe kerülsz. Remélem, hogy az itt töltött idő alatt sikerült a jellemed alapjait úgy alakítani, hogy erős egyéniséggé válva ne sodródj a tömeggel. Legyél büszke, hogy tartást kaptál, és tudod, hogy életed minden pillanatában élvezed a Gondviselés kegyelmét.
Attól még nem igazi „Petrovays” valaki, hogy ide jár. Igazi „Petrovays” az, aki abból él és azzal él, amit ez az iskola ad, aki számára vonatkozási pont, meghatározó életalakító közösség az, amiben a napjait tölti.
Nem igaz az, ami mindenhonnan hallatszik, hogy átlagemberekre van szükség. Nem igaz, hogy együtt kell úszni a céltalanok, tartásnélküliek áradatával. Pisztráng életmódot kell vállalnotok! A pisztráng ragaszkodik a legtisztább vizekhez, és az ár ellen úszik.
Szavahihetően, felelősségtudattal, elkötelezetten kell jelen lennetek az emberek között.
Követelményeket elsősorban önmagatokkal szemben állítsatok. Ne szégyelljétek, amit magatokkal visztek, hanem vállaljátok bátran akkor is, ha tapasztaljátok, hogy eldurvult a világ.
Jó utat gyerekek és szerencsés megérkezést!

Mári Noémi
tagintézmény-vezető
1499771580.jpg

Te Deum a Petrovayban

A 2016-2017-es tanév utolsó tanítási napján iskolánk tanulói és pedagógusai a templomban gyűltek össze, hogy hálát adjanak az elmúlt 10 hónap ajándékaiért. Az év első napján a Szentlelket hívtuk segítségül, az első szavunk az Istené volt, most a befejező gondolatainkat is Isten elé vittük. A gyerekek ünneplőben érkeztek erre az alkalomra a búcsúzó 8. osztály az első padokban foglalt helyét, hiszen ők utoljára voltak velünk a szentmisén. A diákjaink látták el a liturgikus szolgálatot. Nagy örömünkre van 5 állandó ministránsunk, is. Mári Noémi tagintézmény-vezető kedves szavakkal idézte fel a tanév örömeit, feladatait, megköszönve mindenki munkáját. Végül a ballagókhoz szólt egy rövid, de tanúságos történettel, amely egy csoda boltról szólt, ahol az értékes tulajdonságok magvait árulták. Kiemelte, hogy az iskola is csak magocskákat tudott adni az elmúlt 8 évben, most a fiatalokon a sor, hogy gyümölcsöt teremjen. Emlékeztetőül minden búcsúzó kapott egy kis batyut, benne magokkal. Az egyetemes könyörgéseket végzőseink olvasták fel, ahol kifejezték köszöneteiket mindenkinek, aki segítette őket eljutni az életüknek ehhez a forduló pontjához. A szentmise végén jutalmak átadására került sor. Vágóné Mara értékelte a Művelődési házzal közös olvasás vetélkedő legjobbjait, majd a szépíró verseny jutalmait adta át Nagyné Baráth Ágnes igazgató nő. A legbuzgóbb ministránsokat is dicséretben és ajándékban részesítettük, bíztatva a többieket a példájuk követésére.
Köszönjük Fejes János atyának az egész éves szolgálatát és töretlen hitét abban, hogy érdemes folytatni a megkezdett munkát, bízva abban, hogy Isten teszi teljessé a bennünk megkezdett jót!
Zsigmond Marianna
1499771169.jpg1499771180.jpg1499771192.jpg

Szépíró verseny

A SZÉPÍRÓ VERSENY az utolsó tanítási héten került megrendezésre, melyen az alsó tagozatos gyermekek vettek részt. Immáron hagyománnyá vált iskolánkban ez a program, ahol bemutathatják a tanulók a szép betűalakítás és a tetszetős íráskép tudományát. A zsűri minden osztályból három helyezettet választott ki. Az első helyezettek aranytollat, a második helyezettek ezüsttollat, a harmadik helyezettek pedig bronztollat kaptak. A díjakat oklevelek kíséretében a tanévzáró szentmisén vehették át a győztesek.
1. osztály: I. Nagy Szabolcs
II. Molnár Lili Kata
III. Majzik Bence
2. osztály: I. Szabó Amanda
II. Ócsai Flóra
III. Szabó Szilvia
3. osztály: I. Marsi Milán
II. Sipos Dorina
III. Lázók Csilla
4. osztály: I. Farkas Laura
II. Kohajda Benjámin
III. Fodor László
Gratulálunk nekik!

Surányi Jánosné
1499770938.jpg

Gyárlátogatás a Mercedes-Benz Gyárban

Óriási lehetőségben volt része iskolánk tanulóinak. Vezetőink a nyolcadik osztály számára gyárlátogatási lehetőséget szereztek a kecskeméti Mercedes-Benz Gyárba. Sokat kellett várnunk, hogy engedélyt kapjunk a belépésre. A gyárlátogatás nagyon szigorú szabályok mellett, csakis előre egyeztetett időpontban és szervezett csoportok számára lehetséges. A program reggel 12:00-tól kezdődött és 14:30-kor fejeződött be. A belépéskor szigorú ellenőrzésen mentünk keresztül. Az autógyár-komplexumot szakszerű idegenvezetés mellett és a gyár biztonsági szolgálatának kíséretével járhattuk csak végig. A látogatás és az előtte lévő rövid előadás alkalmával több igazi érdekességet is megtudhatunk a világ egyik legelismertebb autómárkájáról és sok-sok éves sikereinek titkairól is. Döbbenetes, hogy az üzem felépítéséhez másfél millió köbméternyi talajt kellett megmozgatni, és 82 ezer négyzetméternyi aszfalt utat, illetve 38 ezer négyzetméternyi zúzott köves utat építeni. Elképesztő, hogy a kecskeméti gyárba eddig beépített 35 ezer tonna acélból öt Eiffel-tornyot lehetett volna emelni. A gyár területén másfél millió négyzetmétert füvesíttek. A komplexumnak saját óvodája, bölcsődéje, étterme, illetve vasúti hálózata van. Az egész rendszer megközelítőleg 2400 millió forintból épült. A beruházást a legutolsó pillanatig titokban tartották. Nagyon tetszett a gyerekeknek, hogy minden részfolyamatot bemutattak a karosszéria préselésétől, egészen a gyártósorról való lekerülésig. Fantasztikus volt látni az óriási robotokat, minden lépés lenyűgözött bennünket. Voltak pillanatok, amikor egy tudományos-fantasztikus filmben éreztem magam, valahol a 25. században. Önműködő, önvezérlő robotok dolgoztak, érzékelve, védve a dolgozókat és a látogatókat. Az elmúlt évek folyamatos kapacitásbővítésének köszönhetően a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. közel 4.000 munkavállaló számára biztosít munkahelyet, 2012 óta több mint 500.000 darab autó gördült le a gyártósorról. A Mercedes honosította meg a duális képzést hazánkban. A 2011 óta sikeresen működő program hosszú távon kínál kiváló, versenyképes ismereteket a szakközépiskolától egészen a főiskoláig, ezáltal biztos karrierlehetőséget. A duális szakképzésre és a duális főiskolai képzésre is sokszoros túljelentkezés van, ami szintén annak bizonyítéka, hogy a régió egyik legvonzóbb munkaadójának tartják a kecskeméti gyárat. A Mercedes-Benz konglomerátum kiemelt figyelmet fordít a régió fejlődésére, valamint a jövő generációjának, és a hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportoknak az oktatására, illetve sport, kultúra és szociális ügyek fejlesztésére. A gyerekek elvarázsolva érezték magukat, csodálattal, érdeklődéssel figyelték a munkafolyamatokat. A német technológia és precizitás ötvözete lenyűgözte a látogatókat. A Mercedes-Benz Gyár megtekintését bátran javaslom mindenkinek, aki szeretne látni egy 21. századi csodát!

Veres Zsolt
1499770673.jpg1499770701.jpg

Képzőművészeti vizsga

A képzőművészeti záróvizsgák az utolsó képzőművészeti órák ideje alatt zajlottak. A rendelkezésre álló idő az óra időtartama volt. A feladatok a korosztályokhoz mérten voltak igazítva.
A témák a következők voltak:
A rajz vizsga időpontja 2017. június 12.
1-2. osztály
téma: „A kedvenc állatom” (lehet mitológiai, vagy kitalált figura is)
technika: Tetszőleges (lehet pasztell, színes ceruza, zsírkréta, filc stb.)
3-4. osztály
téma: „Kiegészítős feladat” (a megadott séma alapján az ábra másik felét kell kipótolni)
technika: Tetszőleges (lehet pasztell, színes ceruza, zsírkréta, filc stb.)
5-6. osztály
téma: „Betűszerkesztés” (a megadott méretek alapján egy talpas antikva betű szerkesztése)
technika: Tetszőleges (lehet ceruza, filc stb.)
7-8. osztály
téma: „Iniciálé készítés” (a megadott méretek alapján egy talpas antikva betű szerkesztése és belőle iniciálé készítése)
technika: Tetszőleges (lehet pasztell, színes ceruza, zsírkréta, filc stb.)
A vizsga időtartama alatt a szabadon választott technika engedélyezett volt. A feladatsor összeállításánál ügyeltem a kreativitás kiaknázására, és arra is, hogy lehetőség szerint a kevésbé kreatív, vagy gyengébb tanulók is a képességeikhez mérten meg tudják oldani a feladatokat. A tanév során hasonló feladatok előfordultak már.
Az 1-2. osztály kiválóan teljesítette a vizsgakövetelményeket, kreatív megoldások születtek, mind az anyaghasználat, mind pedig a témaválasztás terén. Ebbe a csoportba sok motiválható, a képzőművészetre fogékony tanuló jár.
A 3-4. osztály a kiegészítős feladat során némelyik esetben akadályba ütközött. Itt közel nem egyforma képességű tanulók járnak egy csoportba. Ez a feladattípus jó megfigyelőképességet, türelmet és precizitást igényel. Egyes tanulóknál valamelyik képesség hiánya rontotta a feladatmegoldás minőségét.
Az 5-6. osztály esetében is hasonló volt a helyzet, mint a 3-4. osztálynál. A gyengébb képességű tanulók kevésbé precízen oldották meg a feladatot. Némelyiküknél a vonalzóhasználat is gondot okozott. A betűszerkesztési feladat esetében a pontatlanság további hibákat okoz, ami majd az egész feladat megoldására rányomja a bélyegét.
A 7-8. osztálynál szintén betűszerkesztés volt a feladat csak a kész betűt iniciálévá kellett alakítani. Az ő esetükben az idő rövidsége okozott gondot egyes tanulóknál, de többé-kevésbé befejezték a feladatot. A gyengébb képességű tanulóknál a szerkesztési rész nehézséggel járt, de idővel ők is leküzdötték az akadályt. Kreatív megoldásokban nem volt hiány, ötletes munkák születtek. Ez a csoport a képzőművészet iránt fogékony, érdeklődő, könnyen motiválható, így nem meglepő a sok eredményes munka.
Török Tamás

Informatika verseny


Ebben az évben is megrendeztük a hagyományos informatika versenyünket. Kiválóan felszerelt teremben, gyors gépekkel dolgozhattak a gyerekek. Játékos, tréfás, elgondolkodtató feladatok összeállítására törekedtem. Osztályonként párokat alakítottunk ki, majd a csoportok lelkesen hozzákezdtek a témakörök megoldásához. Ez első probléma egy csapatra jellemző szimbólum megtervezése volt, a diákok nagy figyelmet fordítottak a rajzokra, hiszen tudják, egy szimbólumnak, egy márkajelzésnek óriási promóciós, akár történelmi jelentősége is lehet. A következő feladatban programozási ismereteikről tettek tanúbizonyságot a gyerekek, egy kicsi teknőst kellett irányítani algoritmusok segítségével. A harmadik lépésben a számítógép, illetve az egyik legfontosabb hardver elem, az alaplap részeit kellett megnevezni. Ezután a jövő számítógépét, vagy robotját kellett megtervezni. Rendkívül érdekes, ötletes munkákat kaptam. A tervezés után tréfás önéletrajzot kellett készíteni Word program segítségével, képekkel megtűzdelve, precízen megformázva. Végül az Excel táblázatkezelő programban matematikai, statisztikai problémát oldottak meg a gyerekek, a megoldásokat szép diagramok segítségével tették szemléletessé a tanulók. A versenyt egy érdekes szimulációs játékkal zártuk, melynek az eredményét beszámítottuk a vetélkedőbe. A diákok nagyon élvezték a feladatokat. Örültem, hogy gyorsan, precízen, kreatívan dolgoztak. Mindenki sikerélményekkel gazdagodva tért haza. Jövőre még színesebbé, érdekesebbé próbálom tenni az informatikai kompetíciót. Remélem sikerül kiterjeszteni a vetélkedő határait, más iskolák tanulóit is szeretném bevonni a versenybe. Minden résztvevőnek nagyon köszönöm az aktív munkáját!
Veres Zsolt

Határtalanul

HAT-16-01 sz. pályázat keretében a Petrovay Gy. Kat. Ált Iskola, AMI és Óvoda nagykörűi és kőtelki tagintézményének 27 tanulója a Határtalan program keretében 5 napos kirándulást tett Erdélyben megismerve természeti kincseit (Tordai hasadék, Békás szoros, Királyhágó, Gyimesi-havasok) és a történelmi városok (Nagyvárad, Csíkszereda, Csíksomlyó, Gyimesbükk, Korond, Parajd, Bözödújfalu, Farkaslaka, Marosvásárhely, Kolozsvár) nevezetességeit.
Különös hangulatot adott a kirándulásnak, hogy több programot Kőtelek testvérfalujának Hármasfalu és Makfalva diákjaival közösen szerveztünk.

1499770246.jpg

Sportesemény az iskolánkban

Iskolánkban évek óta hagyomány, hogy a tanév vége felé sportnapot rendezünk. Az idei spotnapunkat 2017. május 23-án, a változatosság kedvéért a focipályára szerveztük. Eredeti terveink szerint több korosztályt, szülőket, nagyszülőket szerettünk volna megszólítani és elcsábítani egy kis játékos mozgásra. Hagyományosan lett volna futóverseny, sportjátékok osztályok között, sor- és váltóversenyek és újdonságként szerettük volna kipróbálni a floorballt, egy golyósjátékot és egy sajátságosan értelmezett, vicces „cseresznyeszedést”.
Ahogy a tavalyi évben jól bevált, minden osztály szabadtűzön, bográcsban készítette volna el az ebédjét a szülők bevonásával. A nap programjába szerepelt egy élsportoló élménybeszámolója és a „Matiné” együttes koncertje.
Sajnos az időjárás közbe szólt. Az egész éjszakai esőzést követően a sportpálya nem volt alkalmas a rendezvény megtartására. A gyerekek rendkívül csalódottak voltak, de az égiek ellen nem tudtuk felvenni a versenyt! Ebben ők nyertek!
De...!!! Mi mégsem adtuk fel olyan könnyen! A közös bemelegítést megtartottuk a tornateremben, a felsősök kedvéért kétszer is. A testnevelő kollégámmal együtt összeállítottunk egy akadálypályát és a testnevelés órákon minden osztálynak többször is teljesítenie kellett. A sportolóval való találkozást nem mondtuk le. Két olimpikonnal találkozhattak a gyerekek. 10 órától az alsósok, 11 órától a felsősök Juhász Adrián és Simon Béla képes élménybeszámolóját élvezhették, akik a Riói olimpián férfi kormányos nélküli kettes evezésben a kilencedik helyen végeztek. Juhász Adrián személye különleges abban is, hogy szülei jó néhány éve Nagykörűben élnek illetve 1 éve egy Csataszögi tanyán.
A félig sportosra sikerült napunkat egy jó hangulatú, vidám koncert zárta, a „Matiné” együttes segítségével.
Az elmaradt spotprogramjainkat és a közös bográcsozást, terveink szerint az utolsó héten szeretnék bepótolni! Természetesen számítunk majd a szülők, nagyszülők részvételére, segítségére!
Valuska Judit
1498553807.jpg1498553818.jpg1498553827.jpg

Művészeti vetélkedő

X. Komplex Művészeti Vetélkedő
Az idén tizedik alkalommal került megrendezésre a Komplex Művészeti vetélkedő a Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola szervezésében. Az alkotók az előre megadott témában, három különböző alkotói műfajban, ezeken belül a képzőművészek három, a fogalmazók egy korcsoportban mérhették össze a tehetségüket, tudásukat. A nevezhető korcsoportok: I. 3-4. osztály (3 fő), II. 5-6. osztály (3 fő), III. 7-8. osztály (3 fő) volt.
A Petrovay György Katolikus Általános, Alapfokú Művészeti Iskolából az I. és a II. korcsoportban neveztünk tanulókat. A III. korcsoport tanulói sajnos a közelgő vizsgáik miatt nem tudtak részt venni a versenyen. A vetélkedő műfaji kategóriái a rajzolás, festés és a szobrászat, dombormű voltak. A művészeti vetélkedő témája idén „A fa ezer arca” volt. A témában vártak alkotásokat, amelyekhez előzetes inspiráló gondolatokat is mellékeltek a pályázati kiírásban. Az alkotás folyamán előre elkészített vázlatokat, terveket lehetett használni. A szervezők rajzlapot, rajztáblát és agyagot biztosítottak a résztvevőknek, a többi eszközt a résztvevőnek kellett magával hoznia. A megnyitó után az alkotókat több osztályterembe szétosztották kategóriák szerint, az alkotás alatt a felkészítőtanárok nem lehettek bent. Mialatt folyt az alkotómunka a felkészítőtanárokról is gondoskodtak, különböző programokon, konzultáción lehetett részt venni. Az alkotómunka 10.00-13.00-ig tartott, majd ebédszünet következett. 13.00-tól az eredményhirdetés kezdetéig különböző városi túrákon lehetett részt venni, amely érintette a Szolnoki Művésztelepet, a Damjanich János Múzeumot, a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtárat és a Sorkatona Múzeumot.

Idegenvezetés a művésztelepen.
Mi a művésztelepre látogattunk el, ahol idegenvezetést is kaptunk. Megismerhettük a Szolnoki Művésztelep múltját, jelenét, és a jövőbeli elképzeléseit. Időközben találkozhattunk egy-két alkotóval is, és megtekinthettünk egy szobrász és egy festő műtermet is.


Látogatás a művésztelepen.

Szabó György szobrászművész műtermében.
A túra után zajlott az eredményhirdetés, ahol kategóriánként, egyes esetekben nem csak első három, hanem több, illetve megosztott- és különdíj is gazdára talált.
Izgalmas pillanatok, kezdődik az eredményhirdetés.


A versenyen az ország legjobb művészeti iskolái és általános iskolái mérették meg magukat. Úgy érzem, hogy a tanulóink ilyen erős mezőnyben is jól teljesítettek. Helyezést ugyan nem hoztunk haza, de kiváló alkotások születtek. A versenyen készült alkotásokból kiállítás nyílt, és a facebookon is megtekinthetők.1498553101.jpg1498553119.jpg1498553130.jpg

Óvodai látogatás

A nagycsoportos óvodások, iskolába való beíratása, és a már beíratott gyerekek iskolai látogatása után, alsós munkaközösségünk látogatott el az óvodába.
Az ősszel iskolába lépő gyerekeket egy foglalkozáson figyelhettük meg, a megszokott helyükön, az óvó nénik oltalmazó szárnyaik alatt. A bemutatkozás után a tavaszról, és az időjárásról beszélgettek. Megfigyeltük beszédkészségüket, kiejtésüket, beszédkedvüket és társaikkal való kapcsolatukat.
Bemutattak mozgással kísért népi gyermekdalt, majd virágokat készítettek nekünk, kedves meglepetésnek.
Az óvoda- iskola átmenet megsegítése érdekében, munkaközösségünknek ez a látogatás volt a koronája, éves munkánk lezárásaként.
Surányi Jánosné
1497203409.jpg1497203434.jpg1497203452.jpg

Virágos május


Immár hagyomány intézményünkben, hogy május hónapban virágültetést szervezünk tanulóink és a kedves szülők bevonásával. Hisszük, hogy a megszépült környezet segít abban, hogy kellemesebben teljenek az itt töltött órák.
Első lépésként a virágok helyét készítették elő szorgos kezek, bizony jól jött a felnőttek segítsége ebben a folyamatban. Eközben előkerültek a virágládák is és elkezdődött a színes virágpalánták ültetése. Minden osztály kivette a részét a feladatból, nem kellett nagyon noszogatni senkit. A gyerekek még arra is figyeltek, hogy szemét se rontsa el a lassan kialakuló, szemet gyönyörködtető látványt.
A munkában meg szomjazókat ízletes gyümölcslé és szörp várta.
Az eredmény jó érzéssel töltött el minden résztvevőt és bizakodhatunk abban, hogy jövőre is virágos lesz a május. Köszönjük a szülők támogatását, munkáját és lelkesítő jelenlétét.
Zsigmond Marianna
1497203277.jpg1497203291.jpg1497203327.jpg

Idegen nyelvi mérés

2017. május 17‐én az Oktatási Hivatal előírása alapján iskolánk 6. és 8. évfolyamos tanulói angol nyelvi mérésen vettek részt. A mérés az egész országban, azonos időpontban, azonos körülmények között, azonos feladatokkal zajlott. Az idei volt a harmadik ilyen mérés, a feladatsort minden olyan 6. és 8. osztályos diáknak ki kellett töltenie, aki első idegen nyelvként angolul (vagy németül) tanul. A mérés célja, hogy a felső tagozatos tanulók nyelvtudásáról statisztikai jellegű adatokat biztosítson, tehát képet adjon a nyelvismeret országos szintjéről. Az idegen nyelvi mérés szintmeghatározásai a Közös Európai Referenciakeret (KER) leírásain alapulnak. 6. évfolyamon a mérés az A1 szintnek, 8. évfolyamon a mérés az A2 szintnek felel meg. Az idegen nyelvi mérés tesztfüzetei két részből állnak: olvasott szöveg értését és hallott szöveg értését mérő feladatokból. A feladatok értékelése központilag meghatározott javítókulcs alapján történik. A diákok teljesítményét a két mért készség együttesen határozza meg. Ahhoz, hogy a megfelelő szintet teljesítsék, a maximálisan elérhető pontszám 60%-át kell elérniük. A feladatok megoldása során semmilyen segédeszköz (pl. szótár) nem volt használható.
Boros Éva

Esély órák

JNSZ Megye Esély Szociális Közalapítványa JNSZ Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház jóvoltából alsó tagozatos diákoknak esélyórák megtartására került sor 2017. 05. 04-én. A tanulók „érzékenyítése” 4 tanítási órán keresztül zajlott érdekes és hasznos témákat érintve.
Hallhattak előadást az idős korról. Megtudhatták, hogy az öregedés nem egy betegség, hanem az élethez hozzátartozó biológiai folyamatok összessége, mint az alvás, mozgás, emésztés. Az öregedés elkerülhetetlenül bekövetkezik, annak ütemét és esztétikai megjelenítését lehet megváltoztatni, amiben a gyerekek is sokat tehetnek.
Megismerkedhettek a gyerekek a mozgássérültek életével. Boncolgatták hogyan lesz valaki mozgássérült? A mozgássérült embereknek nehezebb-e megoldani a mindennapi dolgokat, mint az ép embereknek? Nagyon érdekes volt számukra, amikor azokat az eszközöket mutatták be, melyek segítik a mindennapi életüket pl: az öltözködésben, közlekedésben. Tudatosult a gyerekekben, hogy türelem és akarat kell ahhoz, hogy mindent meg tudjanak csinálni a mozgássérült emberek, hiszen nem szeretik kiszolgáltatva érezni magukat.
Volt egy óra arról is, hogy szembesítették a gyerekeket, hogy hogyan ítélnek meg valakit első ránézésre. Hat tanuló képe közül kellett kiválasztaniuk azt a gyermeket, akit szívesen befogadnának az osztályba új osztálytársnak. Ezután a tanulók jellemzéséből ki kellett találni ki kicsoda? Természetesen nagyokat nevettek tévedéseik kapcsán. Az órát izgalmassá tették a kockázatos állítások, (A lányok általában…, A fiúk általában…., Az öreg emberek általában…) melyet a tanulóknak kellett befejezniük. Természetesen nem maradhatott el a mese sem. Tanulságos kis történetet hallhattak a tanulóink A varjú meg a páváról.
A vakok és gyengén látók életét is közelebbről megismerhették a gyerekek. Bemutatták nekik, hogyan kell vezetni egy vak embert, miben és hogyan segít neki a kutyája. Foghattak a kezükben vakok számára készült karórát. Megismerhették a gyerekek a Braille-írást, a kidomborított pontokból álló jeleket az ujjbegyeikkel meg is tapogathatták a foglalkozás során. Nagyon fontos szabály is elhangzott az órán, mely szerint vakvezető kutyát engedély nélkül simogatni nem szabad, hiszen ő dolgozik, amikor a gazdáját vezeti. Különböző konyhai és fürdőszobai eszközök fel és megismerése tette érdekessé a foglalkozást. Az óra végén maradt idő arra is, hogy a gyerekek megismerkedjenek és megsimogassák a Vacak névre hallgató vakvezető kutyával.
Mári Noémi
1498553351.jpg1498553365.jpg1498553379.jpg

Anyák napja

Nagy megtiszteltetés érte a 2. osztályos tanulókat 2017. május 7-én. A vasárnapi mise keretein belül lehetőségük volt a templomban megjelent édesanyákat, nagymamákat felköszönteni anyák napja alkalmából. A színvonalas műsorban közreműködött még: Túri Bence, Baráth Adél és Túri Panna 6. osztályos tanuló is. Túri Panna egy megható köszöntővel üdvözölte a vendégeket. Ezt követték a gyönyörű versek és érzelmes dalok, énekek. Köszönjük az énekkar tagjainak, hogy szép hangjukkal emelték műsor színvonalát. Zárásként jelképes ajándékkal lepték meg a gyerekek a szülőket, nagyszülőket.
Azokat az édesanyákat, akik nem tudtak megjelenni a templomban a második osztályosok meghívták az iskolába is. Izgatottan várták, a hétfői nap folyamán az érkező vendégeket. Május második hetében a többi alsó évfolyamon is méltó módon megünnepelték az anyák napját.
A másodikos tanulók és pedagógusaik nem feledkeztek meg az idősekről sem. Izgatottan készültek az Idősek Otthonába, hogy kellemes perceket nyújtsanak az itt élő embereknek. Az otthon lakói nagyon hálásak voltak az előadott műsorért.
Mári Noémi

1497202865.jpg1497202887.jpg1497202907.jpg

Az első tanítási órán

Április 24-én a már iskolába beíratott nagycsoportos óvodások, ellátogattak az 1. osztályba és részt vettek egy tanítási órán.
A rendhagyó elsős- óvodás óra játékos, mozgásos feladattokkal kezdődött, majd párokban feladatokat oldottak meg. A feladatok az állatokkal voltak kapcsolatosak. Nagy lelkesedéssel és figyelemmel végezték a munkát. A legnagyobb sikere a számlálással megoldandó műveleteknek volt. Ékesen bizonyították iskolaérettségüket, fegyelmezettségükkel, feladattudatukkal „rászolgáltak” az iskolai életre. Az óra után az óvodások kisétáltak az udvarra, kipróbálták az udvari játékokat, majd a néptánc órára is benéztek és egy közös táncot eljártak az iskolásokkal.
Várjuk őket szeretettel szeptemberben.
Surányi Jánosné
1496166361.jpg1496166377.jpg1496166389.jpg

Elsősök beiratkozása

Április 21-én délután megtörtént a beiratkozás iskolánk leendő első osztályába. Szüleikkel kézen fogva érkeztek a csillogó szemű, néha még kicsit megszeppent iskolaérett kisgyermekek. Miután ügyesen elmondták a személyi adataikat, hivatalosan is iskolánk beiratkozott elsős diákjai lettek. Az óvoda részéről G. Nagyné Récsányi Zsuzsanna óvodavezető búcsúzott tőlük, az iskolából a leendő tanító néni: Nagypál Anikó és az igazgatóság fogadta őket. Egy kis ajándékot, és egy emléklapot kaptak, hogy emlékezzenek erre a nagy napra. Belelapozhattak leendő tankönyveikbe, ismerkedhettek azzal az osztállyal, ahová pár hónap múlva járni fognak. Életük egy nagy mérföldkövéhez értek. Szeptember 1-től szeretettel várjuk őket az iskolába. Sok sikert, kitartást és boldog diákéveket kívánunk Nekik!
Nagypál Anikó tanító néni
1496166324.jpg1496166343.jpg

Énekelj a Földért!


Április 22: a Föld napja Ebből az alkalomból csatlakoztunk az Énekelj a Földért című nemzetközi összefogáshoz. Mivel nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyermekeinkből környezettudatos, a teremtett világért felelős emberek váljanak minden lehetőséget megragadunk, hogy az ügy fontosságát megértsék és megérezzék tanulóink. Ezért kapcsolódtunk be a” Jobb veled a világ „alapítvány vezetője, Bagdi Bella által kezdeményezett „Énekelj a Földért „mozgalomba. A feladatunk az volt, hogy megtanuljuk a dalt , azt közösen elénekeljük, amelyről felvételt készítsünk és feltöltsük egy közös oldalra. Minden osztály készült a napra, amikor az egész iskola együttesen énekelte a „Gyújts egy gyertyát a Földért kezdetű dalt, ezzel kifejezve, hogy felelősséget érzünk a jövőért. A folyosón gyülekeztünk és többször elénekeltük a dalt, ennek során átélhettük a filmforgatások hangulatát és nehézségét. A lelkesedés egyre nagyobb volt és a végén büszkeség töltött el mindenkit, hogy egy olyan összefogás részesei lehettünk, amelyhez 27országból, 900 településről, több mint 100 000magyar, 2269 csoport csatlakozott.
A részvételünkért emlék oklevelet kaptunk, amelyben megköszönték, hogy iskolánk is hozzájárult ahhoz, hogy Földünk élhetőbb és fenntarthatóbb legyen. Ne felejtjük, hogy a Földért, a környezetedért minden nap tehetünk valamit. A dal szövege jól kifejezi a mozgalom szándékát.
„Ez a Föld az otthonunk, ez a Föld, ahol lakunk,
……. tőle mindent megkapunk
Múltunk és jövőnk, őrzője a Föld…
„Legyünk a jel, a reménység, kik változást hozunk.”

Az elkészült felvétel megtekinthető: youtube.com Gyújts egy gyertyát a Földért Petrovay Katolikus Általános Iskola
Nagyné Baráth Ágnes
1496214477.jpg

Lelki nap a Szent Gellért Katolikus Általános iskolában Hevesen


A katolikus iskolák egyik legnemesebb küldetése a lelki élet ápolása, gondozása.
E feladat megvalósításához ad lehetőséget a lelki nap, melyet Április 11-én a Heves Városi Sport és Rendezvénycsarnokban tartottak több mint 500 diák részvételével. Nem kis meglepetésünkre iskolánk énekkarát is felkérték és meghívták a lelki napra.
Lelkesen és nagy szorgalommal vetettük bele magunkat a próbákba, hiszen szűk egy hónap állt rendelkezésünkre hogy felkészüljünk. A 10-12 dalból összeállított 30 perces műsorra hetente háromszor a reggeli próbákon gyakoroltuk a szebbnél szebb dalokat. Közeledve a kitűzött naphoz úgy éreztük nem fogunk szégyent vallani műsorunkkal. Három kisbusszal indultunk a kora reggeli órában a helyszínre, mivel 8 órai kezdettel, ünnepi szentmisével kezdődött a nap. Ezt követően Passiójátékot mutattak be a hevesi harmónia színjátszó csoport tagjai. Az előadást síri csendben figyelte, hallgatta a közönség. Tízórai után a diákokat színvonalas programok várták, mi pedig ez idő alatt felkészültünk a bemutatóra. Beénekeltünk, mozgáspróbát tartottunk. A hangtechnikai beállításokat Volosinovszki Tamás igazgatta, hogy műsorunk betöltse azt a hatalmas teret, ahol az 500 diák és kísérője kellemesen élvezhesse előadásunkat. Mikor ezzel végeztünk beöltöztünk a frissen kapott pólónkba, s máris szóltak, hogy várnak bennünket a színpadra.
A felkonferálás után Noémi tanár néni bemutatta csapatot, ismertette az elhangzó dalok címét, majd Ági tanár néni vezényletével kezdetét vette a félórás műsor. Gitáron Fejes Atya, Keyboardon Surányi István tanár úr közreműködött. Ahogy teltek a percek, úgy éreztük, a közönség tetszéssel fogadja a dalokat, a csengő szóló énekeket. Egy-egy dalnál a diákok is bekapcsolódtak az éneklésbe. Az Ocho- Macho dalunkat mind az 500 diák énekelte velünk. A dalok végét pedig ütemes taps kísérte. Az utolsó meglepetés dalunkkal újra sikerült bevonni mind az 500 diákot a közös éneklésbe, meg is kellett ismételni a dalt. A végén csak dicséret hangzott el a gyerekek énekhangjáról, amely kórusunknak újabb hírnevet hozott.
Köszönet Fejes atyának, aki a háttérben elindította, irányította, ennek a találkozónak a létrejöttét. Köszönet a gyerekeknek a magas színvonalú szereplésért, akik fegyelmezetten teljesítették küldetésüket. Köszönet a felkészítő tanároknak, az utazást biztosító személyeknek és mindazoknak, akik hozzájárultak az énekkar sikeres felkészüléséhez.
Örültünk, hogy énekünkkel lelki feltöltődést nyújthattunk a lelki nap összes résztvevőjének. Felemelő érzés volt látni, hallani, hogy a közel 600 ember egyszerre énekel, egyszerre éli át, azt hogy mi egy közösségbe tartozunk, hogy céljaink és feladataink is egyek.
Surányi István

1496166227.jpg1496166244.jpg

„Foci-hírek” az iskolábólIntézményünk ebben a tanévben is benevezett a Bozsik Intézményi Labdarúgó programba.
A tavalyi tanévhez hasonlóan, a lányok is lelkesen vállalták a megmérettetést. Mivel lány csapatokból kevesebb van, ők nem a fiúkkal megegyező körzetbe kerültek, nekik a Fegyvernek Orczy, a Fegyvernek Móra iskolákkal kellett megmérkőzni, és hogy minél többet gyakorolhassanak, versenyen kívül még a zagyvarékasi lánycsapattal is játszottak minden fordulóban.
A fiúk a Tisza-csoport tagjaként, a Besenyszög, Tiszajenő, Tiszavárkony általános iskolák csapatai ellen küzdöttek meg. Az őszi, téli és tavaszi fordulók során pontgyűjtés van. A győztes mérkőzésért 3pont, a döntetlenért 1 pont a vereségér 0 pont jár. A 3 forduló után az összeadott pontok alapján csoportonként az első helyezett iskola jut tovább a körzeti döntőbe. Minden fordulónak más-más iskola ad otthont. Így az iskolásokkal jártunk Besenyszögön, Tiszajenőn, az óvodásokkal és az 1-2-osztályosokkal Kőtelken, Jászkiséren és Jászberényben.
Az óvodásoknál ún. „Labdarúgó Fesztivált” rendeznek, ahol sok-sok ügyességi feladatot kell teljesíteni az egymás ellen játszott meccsek mellet. Nagyon hangulatos és sikeresek voltak az ovis fordulók is.
Rendkívül izgalmas, kiegyenlített mérkőzéseket tudhatnak maguk mögött az iskolások ebben az idényben. Felváltva hol a nagykörűi, hol az ellenfél csapatai nyertek. Minden fordulóban, minden korosztálynak voltak nyertes és döntetlen mérkőzései. Az utolsó, igazi majálisi hangulatban lebonyolított összecsapáson, melynek helyszíne Nagykörű volt a IV. korcsoportos (7-8-osztályos) fiúk minden mérkőzést megnyertek ugyan, de sajnos az összesítésben mégsem jutottak tovább.
Végeredmény az összesítés után: Lányok 3. helyezett - 1ponttal csúsztunk le a második helyről.
II. korcsoport (1-2. osztályosok) 3. helyezett- 1ponttal csúsztunk le a második helyről.
III. korcsoport (3-4. osztályosok) 2. helyezett, IV. korcsoport (7-8. osztályosok) 2. helyezett.
Volt olyan tanév, amikor egyik, másik korosztályban sikerült kivívni a továbbjutó helyet, az idén sajnos nem. Jövőre újra megpróbáljuk!! Hajrá Nagykörű!!

Valuska Judit

Nyílt hét

Nyílt hét az iskolában
Nyitott múzeumok, nyitott templomok, nyitott iskolák…
Mit jelent egy intézmény számára a nyitottság? Azt, hogy nem félünk megmutatni, hogyan működünk, milyenek vagyunk, milyenek a hétköznapjaink.
Iskolánkban immár hagyomány, hogy április hónap során egy tanítási hetet nyitottá teszünk a szülők számára. Minden osztály választ azon a héten tanítási napot, amikor megnyitja ajtaját a szülők előtt. Nemcsak jelképesen, hanem valóságosan is. Mi ezt tettük áprilisban. Az érdeklődők bejöhettek a tanítási órákra, betekintést nyerhettek a tanítás-tanulás folyamatába, módszereibe, láthatták nemcsak a pedagógusokat munka közben, hanem gyerekeiket is az órai helyzetekben. Megtapasztalhatták, mennyire aktívak, mennyire tájékozottak, mennyire kreatívak csemetéik.
S ha eléggé nyitottak voltak maguk a szülők is, bekapcsolódhattak a tanulás folyamatába, végigjárhatták az ismeretek elsajátításának sokszor rögös, nehéz útját.
Köszönjük a szülők érdeklődését, a pedagógusok és a tanulók munkáját, mindegyik fél nyitottságát, pozitív hozzáállását. Ez az egymásra figyelés, ez az együttműködés a közös és eredményes munka záloga.

Veresné Németh Judit

1496166114.jpg1496166138.jpg1496166153.jpg

Tavaszi szünet

A tavaszi szünet 2017. április 13-tól 2017. április 18-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. április 12. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. április 19. (szerda).
1491853292.jpg

Diákigazolvány igénylés

A Diákigazolvány igénylés módja:
(leendő elsősöknek, új tanulóknak, illetve azoknak,
akik elhagyták az igazolványukat)

1. lépés az Okmányirodában
Az igénylés megkezdése előtt a területileg illetékes Okmányirodába (Szolnok, Széchenyi krt. 22., tel: 56/503-876) időpontot kell kérni arra, hogy a gyerekről elkészítsék a diákigazolványhoz szükséges igazolványképet. Ez a folyamat díjmentes, fizetni nem kell.
Mindenképpen érdemes odatelefonálni, mert előfordulhat, hogy nem is kell időpontot kérni.
Az okmányirodában be kell mutatni az alábbi iratokat:
• gyermek születési anyakönyvi kivonat és lakcímkártya vagy
• egyéb érvényes személyazonosító okmány (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány) és lakcímkártya
• szülő lakcímkártyája
Az iratok ellenőrzésre kerülnek a személyi adat- és lakcímnyilvántartás alapján, majd az igénylő egy NEK adatlapot kap az ügyintézőtől, melyen az adatok, a fénykép és eredeti aláírás szerepel.
A NEK (Nemzeti Egységes Kártyarendszer) adatlap része a 16 karakterből álló NEK azonosító, mely a diákigazolvány igénylési folyamatában kap szerepet, ezért ennek megőrzésére az igénylőnek fokozottan ügyelnie kell!
Amennyiben elveszik, úgy az adatlapról másolat kérhető az okmányirodában.

2. lépés az iskolában
Az óvoda összegyűjti az Okmányiroda által elkészített NEK-adatlapot, majd az iskola megigényli a diákigazolványokat. A NEK-adatlapok leadásának határideje az óvodában: 2017. MÁJUS 15. Ekkor az iskola egy 60 napig érvényes igazolást ad ki, amely idő alatt ez mindenben helyettesíti az igazolványt.

2016. január 1-től a DIÁKIGAZOLÁNY IGÉNYLÉSE TELJES MÉRTÉKBEN DÍJMENTES.

2017. 02-05-től az elkészült igazolványok lakcímre postázása megszűnt, minden diákigazolvány az általános iskolába kerül kiküldésre.
1491463452.jpg

ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁS A 2017/18-AS TANÉVRE

… a legtöbb, amit a gyermekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak …


ISKOLAI BEIRATKOZÁS
PETROVAY GYÖRGY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, AMI, ÓVODA

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény értelmében
Tanköteles a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.
A tankötelezettség kezdetén minden gyermeket iskolába kell íratni. A tankötelezettség teljesítéséről a szülő köteles gondoskodni.

Beiratkozás helye és ideje:
Petrovay György Katolikus Általános Iskola
2017. április 21. 14.00-17.00 óráig

A beíratáshoz az iskola kéri :
• a szülő személyi igazolványát,
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és lakcímkártyáját,
• az óvoda szakvéleményét,
• a gyermek TAJ kártyáját,
• illetőleg, ha a gyermek nem járt óvodába akkor a nevelési tanácsadó véleményét,
• a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd-, továbbá más fogyatékos gyermek esetén a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleményét.
A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik.
A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt.
Általános iskolában felvételi vizsga nem szervezhető.
Az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja. Jogszabály, továbbá az iskola házirendje egyes jogok gyakorlását az első tanév megkezdéséhez kötheti.

A kötelező felvételt biztosító iskola igazgatója a járási hivataltól kapott nyilvántartás, a kijelölt iskola a megküldött szakértői vélemény vagy a járási hivatal határozata alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalt, ha a gyermeket az iskolába nem íratták be.
Ha a gyermeküket nem a kőteleki és nem a nagykörűi iskolába szeretnék beíratni, akkor ezt jelenteni kell abban az iskolában, ahová tartoznak (Petrovay György Katolikus Általános Iskola-Nagykörű, Szent Gellért Katolikus Általános Iskola-Kőtelek). A kiválasztott nem nagykörűi, nem kőtelki iskolába a beiratkozás időpontja előtt kérelmet kell benyújtaniuk. Ebben a gyermek adatai mellett tanácsos röviden ismertetni választásuk indokait. Ha a gyermek felvételt nyert más körzeten kívüli intézménybe, úgy, a körzetileg illetékes iskolának haladéktalanul be kell jelenteni, az erről szóló határozatot (befogadó nyilatkozatot) el kell juttatni. Mivel az iskola igazgatójának értesítenie kell a gyermek, tanuló lakóhelye,
ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalt, ha olyan gyermeket, tanköteles tanulót vett fel vagy át, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem a nevelési-oktatási intézmény körzetében van.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a beíratás rendjét a gyermekek érdekében szíveskedjenek betartani!!
1491459217.jpg

CSERESZNYEVIRÁG KATOLIKUS0 ÓVODA BEIRATKOZÁS 2017/18 nevelési évre

Beíratás időpontja: 2017. április 24.- május 19-ig.
Beíratás helye: Cseresznyevirág Katolikus Óvoda, Nagykörű Május 1 út 7.
Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
 a szülő és a gyermek személyazonosságát, és lakcímét igazoló okmányok
 a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 a gyermek TAJ kártyája
 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultsági határozata
 a nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást igazoló okmányok
Értesítés óvodai felvételről 2017. június 16 –i határidővel.

Felhívjuk azon tisztelt szülők figyelmét az óvodai beíratásra, akiknek gyermeke 2017. augusztus 31.-ig betölti a 3. életévét, valamint akiknek gyermeke 2017. augusztus 31.-ig betölti az 5. életévét a jelentkezést tegyék meg, kötelező jelleggel a 2011. CXC. Köznevelési Törvény 8.§ szabályainak értelmében. A beiratkozás elmulasztása esetén felszólításra kerül sor.
Várjuk továbbá azoknak a 2,5 éves gyermekeknek a jelentkezését is, akik 2016. szeptember 01-től, 2017. február 28.-ig fokozatosan töltik be a 3. életévüket.

Nagykörű 2017. március 17. G Nagyné Récsányi Zsuzsanna
Tagintézmény vezető
1490823030.jpg

SZENT KINGA KATOLIKUS ÓVODA BEIRATKOZÁS 2017/18 nevelési évre

Beíratás időpontja: 2017. április 20 - május 20.

Beíratás helye: Szent Kinga Katolikus Óvoda, Kőtelek, Zrínyi M u 10-12.

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
. a gyermek születési anyakönyvi kivonata, valamint lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa
. szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája,
. a gyermek TAJ kártyája,
. a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok, a gyermek fejlődésével kapcsolatban keletkezett dokumentumok, szakértői vélemények,
. az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket igazoló dokumentumok,
. a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultsági határozata,
. a nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást igazoló okmányok.

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése alapján a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2014. szeptember 1. előtt születtek. Várjuk továbbá azoknak a gyermekeknek a jelentkezését, akik 2018. február 28.-ig betöltik a 3. életévüket.

A beíratás elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után!
. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet: „(7) A kijelölt óvoda vezetője a megküldött szakértői vélemény vagy a járási hivatal határozata alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be.”
Óvodánk vállalja a NKT. 4. § 25. pontja alapján azoknak az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű, ill. különleges bánásmódot igénylő tanulóknak a nevelését, akik a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos.

Az óvodai felvételről az óvodavezető dönt, és erről írásban értesíti a szülőt. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja, legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap.
Értesítés óvodai felvételről: 2017. június 20.
Az óvodavezető felvételt elutasító határozatával szemben jogorvoslattal lehet élni, melyet a döntést hozó óvoda címére kell egy példányban benyújtani, a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül.

A gyermekek csoportba való beosztása:
. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet: „(11) Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett - az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 28. §-ában meghatározott feltételekkel összhangban - az óvodavezető dönt.”


Kőtelek 2017. március 29.
Győri Imréné, tagintézményvezető
1490822981.jpg

Párbeszéd a gyermekutaztatás szabályairól (felkérés konzultációra)

Tisztelt Szülők!

A tragikus veronai buszbaleset után a kormány megvizsgálta, hogy szükség van-e a jogszabályok szigorítására. A lehetséges szigorításokkal kapcsolatban a kabinet szeretné kikérni a magyar állampolgárok véleményét, különös tekintettel a gyermeket nevelő szülőkre. A párbeszéd elősegítésére a kabinet internetes konzultációt indított. A március 20-ig kitölthető online kérdőív elérhető az alábbi oldalon:
https://konzultacio.kormany.hu/

Kérjük, mondják el Önök is véleményüket a lehetséges módosításokkal és szigorításokkal kapcsolatban. Véleménynyilvánításukat előre is köszönjük.

Üdvözlettel: Emberi Erőforrások Minisztériuma

ALAPÍTVÁNYI BÁL előtti FŐPRÓBA

A Petrovay György Katolikus Általános Iskola
Alapítványi Bálja előtt nyilvános, jelmezes főpróbát tart, melynek

Időpontja:
2017. február 17. (péntek) 17.30 óra
Belépő: 500,- Ft

Mindenkit szeretettel várunk!
1486805545.jpg

FARSANG 2017

Időpont: 2017. FEBRUÁR 10. 13:00-19:00

Helyszín: Petrovay György Katolikus Általános Iskola tornaterme

Programjaink:
- EGYÉNI JELMEZESEK FELVONULÁSA
- OSZTÁLYOK FARSANGI MŰSORA
- TOMBOLA
- KARAOKE
- BÜFÉ, ZENE, TÁNC

Belépők:

Külsősöknek: 300 Ft
A suli diákjainak: 100 Ft

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
1486462428.jpg

ALAPÍTVÁNYI BÁL 2017.

A Petrovay György Katolikus Általános Iskola
ismét megrendezi már hagyománnyá vált
Alapítványi Bálját, melynek

Időpontja: 2017. február 18. 1800 óra
Helye: Általános Iskola, Nagykörű


Az Alapítványi Bál programja:
1800 órától Köszöntő
Az általános iskolások műsora
1900 órától Vacsora
Tombolahúzás
Élő zene, tánc

A belépőjegyek elővételben 2.800 Ft/fő egységáron, a helyszínen 3.000 Ft/fő áron kaphatóak.
Az elővételes jegyek az Általános Iskola Gondnokságán, a pártolójegyek a következő helyszíneken kaphatóak:
Általános Iskola Gondnoksága, Csataszögi Önkormányzat, Hunyadfalva – Bolt.

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
1486375388.jpg

Vízkereszt, Jézus Krisztus megjelenésének ünnepeVízkeresztet január 6-án ünnepli a katolikus egyház parancsolt ünnepként. Az epifánia („epiphania Domini”, az „Úr megjelenése”) néven is ismert vízkereszt Jézus Krisztus megjelenésének ünnepe. A magyar vízkereszt elnevezés az ilyenkor hagyományosan végzett vízszentelésből eredeztethető.
Alexandriai Szent Kelemen számolt be arról, hogy január 6-án már a gnosztikus Bazilidesz (II. század) követői megünnepelték Jézus keresztségét, mert azt vallották, hogy az ember Jézus a keresztségkor vált Isten Fiává. E napot az egyiptomiak a Nílus vize ünnepeként ismerték, mely szerint e napon merítettek a Nílus vizéből és megszentelték azt. A III. század során az egyházatyák tisztázni akarták az ünnep hittani tartalmát.

A IV. század elejétől kezdődően lett ez a nap liturgikus ünneppé és ennek szokása gyorsan elterjedt előbb keleten, majd nyugaton. A keresztények körében 312–325 között kezdett terjedni mint Krisztus születésének, keresztségének, a kánai menyegzőnek és a Háromkirályok (napkeleti bölcsek) látogatásának ünnepe. Később az ünnep elsődleges témája Keleten Urunk keresztsége (erre emlékeztet a vízszentelés) és Nyugaton a Háromkirályok látogatása lett. A római egyház szertartásai szerint ezen a napon vizet és tömjént szenteltek. A víz megszentelésének, azaz megkeresztelésének szertartásából ered a magyar vízkereszt elnevezés is.

Az ünnep görög neve – epifánia, megjelenés – utal arra, hogy Isten megjelenik dicsőségében. Vízkereszt ünnepe emlékeztet arra, hogy Jézus Krisztusban Isten megjelent, eljött közénk és elhozta nekünk az üdvösséget. Vízkeresztkor Jézus három megjelenésére emlékezünk:
A keleti egyházakban sokáig egyet jelentett a születés és az epifánia ünnepe. Jézus születése által Isten megjelent a világban. A napkeleti bölcsek által a pogányokhoz is eljutott a Megváltó születésének örömhíre.

Jézus megkeresztelkedésekor a Jordán folyónál a mennyei Atya szózata kinyilatkoztatta a szeretett Fiút és a Szentlélek galamb képében alászállt Krisztusra. A teljes Szentháromság kinyilatkoztatta önmagát az emberiség előtt. Ezzel új tartalmat is adott a víz általi keresztség tisztulásának, hogy a Messiás Szentlélekkel fog megkeresztelni.

Jézus első csodájával a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét: „Kinyilatkoztatta dicsőségét, s tanítványai hittek benne” (Jn 2,11). Ebben a csodában Isten megmutatja dicsőségét, hogy az embernek segíteni akar, meg akarja megmenteni és végül meg akarja váltani. Az ember válasza a hit, az Istenbe vetett bizalom.

Vízkeresztkor kezdődik meg a házszentelések időszaka. A házszentelés szertartása során a pap az újonnan megáldott szenteltvízzel meghinti a lakásokat, házakat; valamint megáldja a benne lakókat, dolgozókat. Szokás szerint a házszentelés után az ajtóra fölírják az évszámot és a népi értelmezés szerint a Háromkirályok nevének (Gáspár, Menyhért, Boldizsár) kezdőbetűit: 20 + G + M + B + 17. Más értelmezés szerint a három betű a latin áldásformula kezdőbetűi: Christus Mansionem Benedicat („Krisztus áldja meg e házat”).

Vízkereszt ünnepe megmutatja, hogy Isten minden emberhez eljött. A megváltó Jézus születésével Isten vállalja az emberi életet és később a szenvedést is, hogy ezzel elhozza minden ember számára az üdvösséget, az örök élet reményét. A parancsolt ünnepen nyissuk meg szívünket a megjelenő Istennek, aki megmutatja magát nekünk. Az új esztendő minden napját kísérje Isten segítsége és áldása!


1486325259.jpg1486325280.jpg1486325309.jpg

Történelem verseny

Ebben a tanévben történelem versenyünk témájául az 560 évvel ezelőtt lezajlott Nándorfehérvári diadalt választottuk. A 3 fős csapatoknak előre megadott szakirodalomból kellett felkészülniük és előzetes feladatként egy 5 perces riport- videót vagy egy rajzot kellet készíteniük . Örömömre két csapat videót készített, amelyben feltérképezték, hogy Nagykörű lakosai mennyire tájékozottak a témában, tudják-e, hogy miért szól a déli harangszó. Nagyon sok jó választ örökítettek meg a felvételeken.
A versenyen 9 csapat vett részt , amelyet 2016. december 9-én tartottunk. Sokféle feladattal kellett megbirkózniuk a gyerekeknek: térképismeret, képfelismerés, villámkérdések, képkirakó, igaz-hamis, fogalom- magyarázat , 3 haranghang közül fel kellett ismerni a nagykörűi templom harangját. Legnehezebbnek tűnt, de a legváltozatosabb és legkreatívabban sikérült a szónoklat feladat, amikor Hunyadi János emberi és hazafiúi nagyságát kellett méltatni a csapatok képviselőinek.
Az első forduló eredményei : I. hely:7o. lány csapat és a 8. o lány csapat
II. hely: 8.o fiú csapat és 6. o lány csapat
III. hely : 6. o vegyes csoport
A második fordulót dec. 12-én tartottuk, ahol a kőtelki és a nagykörűi háziverseny első és második helyezettjei vettek részt. A témakör ugyanaz volt, de ebben a körben már a korabeli hadsereg jellemzőiről, a török és magyar zászlók és fegyverek ismeretéről, a csata részletes menetéről, a fontos szereplőkről is számot kellett adni a versenyzőknek. A zsűri nagy elismeréssel fogadta azokat a beszámolókat, amelyet a csapatok korabeli nyelvezetben írtak a csatáról.
A második forduló eredményei : I. 8.o lányok (Balogh Ilka,Veres Ágnes, Gregor Szonja)
II.8.o.fiúk (Rüff József,Rácz Sándor,Hajba Ferenc)
III.7.o lányok(Bozóki Barbara,Dobó Delinke, Tóta Nóra)

Rendhagyó történelem óra

2016. december 15-én a 7.és 8. osztályos tanulók rendhagyó történelem órán vehettek részt a Rákóczifalvai Kuruc Hagyományőrző egyesület tagjainak köszönhetően. Az egyesület az első világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából felkutatták az első halálos áldozat történetét,aki a magyar volt és szűkebb hazánkból Jász-Nagykun –Szolnok megyéből származott. Mint megtudtuk az előadott jelenetből és előadásból, hogy az abádszalóki születésű Kovács Pál volt a nagy háború első áldozata.Kovács Pál 1913. október elsején vonult be sorkatonai szolgálatra a 68. szolnoki gyalogezredhez rendfokozat nélkül bakának, hivatalos megnevezéssel gyalogosnak. A szarajevói merénylet után a katonák 1914. július 28-án indultak el a zimonyi kaszárnyából a határfolyó, a Száva partjára. Ott vonultak őrségbe, s másnap arra ébredtek, hogy a szerbek hajnalban fölrobbantották a Monarchiát Szerbiával összekötő hidat. A robbanást mindkét oldalról heves puskatűz követte, így gyakorlatilag ekkor kezdődött meg az első világháború.
A tűzpárbajban már a reggeli órákban kevésnek bizonyult a muníció és ezért Kovács Pál és Bíró Gábor közlegényeket parancsnokuk hátraküldte egy láda töltényért. A nehéz láda árokba emelésekor először Kovács Pált érte szerb golyó: fejlövést kapott és azonnal meghalt. Pillanatokon belül Bíró Gábor is megsebesült, majd tüdőlövésébe egy órán belül ő is belehalt.
Ezt a történet bizonyára minden diák megjegyezte , mert a vendégeink nagy átéléssel jelenítették meg az eseményeket. A korabeli ruhák , a hangulatot erősítő tárogató- és citerajáték igazi élményt jelentett mindenkinek. Köszönjük , hogy az egyesület díjmentesen látogatott el az iskolánkba.
1486325034.jpg

Karácsonyi flashmob


Szolnokon megálmodtak egy olyan rendezvényt, ahol méltó módon juttathatják kifejezésre karácsonyi üzenetüket a szervezők. Mondták: „nagy kincs az összefogás és az együttműködés, valamint hogy ennek a két eszmének minden korban és minden korosztály számára létjogosultsága van.”
Énekkarosainkat nagy megtiszteltetés érte, hiszen felkérést kaptunk a jótékonysági és szórakoztató eseményen való részvételre. Feladatunk az volt, hogy megtanuljuk a Los Angelesben élő Balázs Ádám zeneszerző által írt Karácsonyi álom című dalát, és előadjuk annak refrénjét 2016.december 17-én 16.30-kor Szolnokon, a Plázában megrendezett flashmob rendezvényen. Mi is az a flashmob? Egy villámcsődület, ahol egyre többen és többen kapcsolódnak bele az éneklésbe. Művészek, civilek, fogyatékkal élő fiatalok, szolnoki és Szolnok megyei diákok, felnőttek. Ez így történt ezen a rendezvényen is. Több száz fő szereplő énekelt együtt a Plázában, ezzel is erősítve az összefogás és együttműködés eszméit.
Nagy izgalommal készültünk a délutánra. A flashmob helyszínén az utasításoknak megfelelően elvegyültünk a tömegben és vártuk azt a pillanatot, amikor énekelhetünk a többiekkel. Arra azonban ügyelnünk kellett, hogy ne vegyék észre a Pláza látogatói, hogy mire készülünk. Talán ez volt a legnehezebb feladat. Az éneklést követően a Zagyva cukrászdában sütiztünk egyet. Nagyon kellemesen telt el ez a szombat délután.

Érdekesség:
Az eseményről akadálymentesített, angol, német és spanyol nyelven feliratozott videoklip készült, https://www.youtube.com/watch?v=_8luyGqtpJ4 mely a világ Rotary-klubjainak segítségével, 2016. december 20-tól minden olyan országban megosztásra kerül, ahol klub található. Említettem ez egy jótékonysági rendezvény volt, a Curie Alapítvány több mint negyed évszázados múlttal rendelkezik a fiatalok tehetséggondozásában és oktatásfejlesztésében. Minden évben tehetségkutató versenyeket rendeznek és komoly eredményeket érnek el. Sajnos a 2017. évi országos versenyük megrendezése veszélybe került finanszírozási problémák miatt. A rendezvénnyel őket segítettük az adománygyűjtésben. Mári Noémi

Néptáncgála

Betlehemi csillagok c. néptáncgála
2016. december 20.-án a művészeti iskola néptáncosai Luca naptól vízkeresztig terjedő időszak népszokásait zenés, táncos, dramatikus előadásban dolgozták fel és mutatták be.
A félév zárásaként egy szép hangulatos műsorral ajándékozták meg a közönséget, amelyben a vidámság mellett a lélekemelő pillanatok segítették a karácsonyi hangulat megteremtését.
A tornateremben a képző tanszék diákjainak munkáit is megtekinthették a látogatóink.

Nagyné Baráth Ágnes
1486324767.jpg1486324785.jpg

Színházlátogatás KecskemétenIskolánk tanulói egy pályázat keretében lehetőséget kaptak arra, hogy Kecskemétre látogatva egy színházi előadáson vehessenek részt.
Bár a kirándulás napján az időjárás nem kényeztetett el bennünket, mégis nagy izgalommal, kíváncsisággal indultunk el az iskola előtt várakozó autóbuszokkal.
A program eléggé érdekes volt. Először Kecskemét városának főterén tettünk egy rövid kirándulást. Eljutottunk a város templomába, a kecskeméti Urunk mennybemenetele társ-székesegyház (közismert nevén Nagytemplom) épületébe, mely a város és a Kiskunság legnagyobb temploma. Megnézhettük a városházát, beülhettünk a tanácsterembe, megcsodálhattuk annak festményeit, faragott bútorzatát, gyönyörködhettünk a harangjátékban, közben pedig idegenvezetőnk megismertetett bennünket az alföldi hírös város történetével.
Következő állomásunk a kecskeméti rajzfilmstúdió volt. A program során a stúdiót és a rajzfilmkészítés néhány műveletét mutatták be diákjainknak, majd rövid filmvetítés következett. Betekintést kaptunk a vágás folyamatába is.
Ezek után egy természettudományi kiállítást tekintettünk meg, majd egy órás szabad program következett.
Délután 17 órára jutottunk el a kecskeméti Katona József Színház Kelemen László Kamaraszínházába, ahol Szente Vajk rendezésében a Kacsóh Pongrác –Bakonyi Károly–Heltai Jenő jegyezte János vitéz című daljátékot nézhettük meg. A mű természetesen Petőfi Sándor azonos című elbeszélő költeményét veszi alapul, bár a feldolgozás, a díszlet egy kissé rendhagyó volt. A rendezőt valószínűleg a labdarúgó EB ihlethette meg, hiszen mind a díszletben, mind a jelmezekben láthattunk erre utalást. Kukorica Jancsi és a szépséges Iluska története nagy hatással volt a közönségre.
A daljáték 1904-ben megírt szövegkönyvén nem változtattak, így a dallamvilág ismerős volt, de az alapszituáció egy egészen más világba helyeződött, egészen szokatlan, újszerű volt. A mű mondanivalójára azonban könnyen ráérezhettek a gyerekek.
Eredményes, mozgalmas, sokszínű, érdekes napot zárhattunk október 21-én.

1486324328.jpg1486324366.jpg1486324387.jpg

Október 6.Ez a dátum: október 6. kevés magyarázatra szorul. A 167 évvel ezelőtt történt esemény pedig mára szomorú emlékezésre ad okot.
Miután Világosnál a magyar csapatok 1849-ben letették a fegyvert, befejeződött az 1848/49-es szabadságharc. A császári haditörvényszék ítélete alapján Aradon kivégezték a magyar honvédsereg 13 tábornokát, Pesten pedig Magyarország első alkotmányos miniszterelnökét, gróf Batthyány Lajost.
Ők a nemzet vértanúi.
Rájuk emlékeztek meg iskolánk hatodik osztályos tanulói 2016. október 6-án. A gyerekek színvonalas, felkészült, fegyelmezett, komoly előadásukkal méltóképpen idézték fel az aradi Golgota hőseinek emlékét.
Köszönjük nekik és felkészítő pedagógusuknak ezt a színvonalas és felemelő megemlékezést!

1486324213.jpg

Karácsonyi hangverseny

December 21-én hagyományos karácsonyi koncertet adott az iskola énekkara.
A cudar hideg ellenére megtelt a templom ami feledtette ezt a téli kellemetlenséget.
A hangverseny végén óriási tapsot kapott az énekkar - köszönet érte és bízunk benne, hogy mindenki élménnyel és szeretettel teli szívvel ment haza.A koncert

További képek >>Angol nyelvi verseny a Pertovayban


2016. november 16-án angol nyelvi versenyt rendeztünk iskolánkban a felső tagozat számára. A huszonöt jelentkezőnek egy-egy (évfolyamonként különböző) feladatlapot kellett megoldaniuk. A verseny az alábbi eredménnyel zárult:


5. évfolyam                6. évfolyam             7. évfolyam          8.évfolyam

I. Csőke Dávid            I. Barát Adél             I. Tóta Nóra             I. Balogh Ilka

II. Mozsár Virgínia       II. Túri Bence          II. Bozóki Barbara     II. Hajba Ferenc

III. Molnár Viktor        III. Nagy Géza         III. Rüff Sándor        III. Rácz Sándor


A résztvevők véleménye a versenyről

„Nagyon jó, izgalmas és érdekes volt.”
„Érdekes volt. Jövőre is jelentkezek, remélem jobban fog sikerülni.”
„Fölmérhettük a tudásunkat. Jók voltak a feladatok. Jól éreztem magam!”
„Nehezek voltak a feladatok kicsit.”
„Nagyon jó volt és izgalmas. És remélem, máskor is lesz.”
„Az angol verseny számomra nehéz volt, mert voltak olyan feladatok, amiket nem nagyon értettem, de egyébként jó volt, jól éreztem magam.”
„A feladatok ötletesek voltak, énekelgetni is lehetett, a légkör jó volt, a csoki sem maradt el. Szerintem még sok ilyet lehet tartani.”
„A verseny a számítottnál jobb volt. Azt hittem, hogy picit unalmas lesz, de nem, mert jól voltak összeállítva a feladatokés az első feladatnál még énekeltem is.”
„A legjobb feladat az ételekkel kapcsolatos volt. A baj az volt, hogy túl lassú vagyok, ezért nem jutottam el a feladatsor végére.”
„Én először azt hittem, hogy rossz lesz, de igazából pozitívan csalódtam, mert nem voltak nehezek a feladatok, hanem inkább a fejünket kellett törni hozzá és még a társaság is jó volt.”
„A zenés feladat volt a legjobb. De az utolsó is tök jó volt, mivel Messi és Ronaldo szereplet benne.”
„A legjobb feladat, ami tetszett, az a zenés volt.”
Verseny közben

További képek a versenyről >>
Télapó

Nagy-nagy jövés-menés volt itt tegnap este.
Sok csillogó szempár a Télapót leste.
Milyen ajándékkal lesz tele a csizma,
– Vajon az lesz benne, mit kértem álmaimba’?
Sok kis szempár lesi, sok kis szív sóvárog,
– látom a télapót, vagy hiába várok?
Hallom a sok csengőt, csilingel a szánon?
Fenn tudok maradni, vagy elnyom az álom?
Nem esett a hó sem, így a szán nem csúszik.
– Jön majd a télapó! – anyu így búcsúzik.
Álom varázs kúszik sóvárgó szemekre,
s reggel sok ajándék vár a sok gyerekre.

(Aranyosi Ervin: Itt járt a Télapó)További képek >>Kisbefőzés


Október 08-án ismét Nagybefőzés volt Nagykörűben.

Immár 3. éve iskolánk is aktívan részt vesz a falu őszi rendezvényén, mint Kisbefőzés!
Az egész iskola kivonult, rengeteg izgalmas programmal töltöttük a napot.
Volt lekvárfőzés, termény-szobrászat, vetélkedő és bűvész, közös tánc és versírás...
Tartalmas nap volt, már készülünk jövőre, még több ötlettel!

A rendezvény képeit megnézhetjük az iskola Facebook oldalán, illetve a következő linken elolvashatjuk a versíró versenye készül igazán nagyszerű alkotásokat!
Versek >>

Ebédbefizetés

Tisztelt Szülők!

A szeptember havi étkezési díj befizetésére október 11-én (kedden) 9:00 – 14:00 óráig van lehetőség.
1475568184.jpg

KÉPZÉSI LEHETŐSÉG!

Kedves Szülők!
A Win Investor Kft. megkereste intézményünket, hogy a GINOP-6.1.2 pályázat keretein belül ingyenes alapfokú számítástechnikai képzést tartana az intézményben, amennyiben a jelentkezők száma eléri a 15 főt.
Röviden összefoglalva:
- Korosztály: 16-65 éves korig, csoportlétszám: maximum 15 fő
- Hallgatói önrész: 0 Ft (teljesen ingyenes mindenkinek)
- Óraszám összesen: 35 oktatási óra (általában heti 2 alkalommal – pl. kedd és csütörtök -, alkalmanként 2x vagy 3x 45 perc, ezzel az intenzitással 3 hét a képzés ideje. Ettől lehet eltérő is.
Képzés témája:
- a számítógépes alapismereteken túl az E-napló rendszer magabiztos használata. Az E-napló ismerete a szülők részéről elengedhetetlen a gyermekük tanulási folyamatának nyomon követéséhez. A képzés hiánypótlás azon szülők számára, akiknek korábban nem volt lehetőségük közelebb kerülni a számítástechnika világához. De lehetőség azoknak is, akik szeretnék ez irányú alapfokú ismereteiket frissíteni, rendszerezni, elmélyíteni
Kizáró feltételek:
- nem vehet részt egyidőben másik támogatott informatikai képzésen
- nem lehet államilag finanszírozott képzésen tanuló (középiskola, gimnázium, felsőoktatási intézmény)
Lehetőség a folytatásra:
- Aki a képzésbe bekapcsolódva kedvet kap a számítógép még szélesebb körű használatához és szeretné az ismereteit még tovább bővíteni, annak lehetősége van újabb 35 órás képzésen teljesen ingyenesen részt venni. Ez a képzés már túlmutat az alapokon és az E-napló használatán. Érinti a szövegszerkesztés, böngészés, levelezés és még néhány nagyon hasznos és fontos informatikai terület áttekintését, növelve ezzel a hallgató munkaerő piaci értékét.
Ha bármilyen kérdése felmerülne, keresse őket bizalommal akár telefonon, akár e-mailben az alábbi elérhetőségeinken:
Érdeklődni: Win Investor Zrt. - 5000 Szolnok, Kolozsvári utca 3.
Tel.: 56/413-086, +36/30-453-3428, Fax.: 56/413-087
Email.:oktatas@wininvestor.huWeb.: www.wininvestor.hu
Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: Hétfőtől-Péntekig 9:00-18:00 h
JELENTKEZÉSI LAP kérhető az iskola titkárságán.

ÁLLÁSHIRDETÉS

A Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda (5065 Nagykörű, Rákóczi út 22-24.) pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama: határozott idejű

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda - Szent Kinga Katolikus Tagóvodája (Kőtelek)

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 2011. évi CXC. törvény (Nkt.), illetve a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (Vhr.) rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Szakirányú végzettség,
• Diploma,
• Magyar állampolgárság; Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; Képesítést igazoló oklevél másolat; Europass önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör azonnal betölthetőek.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 30.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai vagy elektronikus úton.
Postai cím: Petrovay György Katolikus Általános Iskola, AMI, Óvoda, 5065 Nagykörű, Rákóczi u. 22-24.
Emailcím: petrovaykataltisk@gmail.com

TANÉVNYITÓ

A tanévnyitó időpontja: 2016. augusztus 31. (szerda) 18,00 óra
Helye: Nagykörűi Római Katolikus Templom

A tanévnyitón való részvétel mindenki számára KÖTELEZŐ!
Megjelenés ünnepi öltözetben.

Az első tanítási nap:
2016. szeptember 1. 8,00 óra
1471587660.jpg1471587669.jpg

TANKÖNYVOSZTÁS 2016/2017

A tankönyvosztás ideje:

2016. augusztus 22. (hétfő) 13-tól 17 óráig
2016. augusztus 23. (kedd) 8-12 óráig és 13-tól 17 óráig

Bővebb információ a Közérdekű információk-Tankönyv menüpontban
1471587414.jpg

ANYA-LÁNYA KLUB

A közeledő Anyák Napja alkalmából
2016. április 27-én (szerdán) 16 órakor megrendezésre kerül a következő
Anya-Lánya Klub, amelynek helyszíne a nagykörűi Művelődési Ház.

Program:
- közös sütés-főzés Margitka nénivel
- ajándékkészítés Sziráki Évával és Kiss Lajosnéval
- kötetlen beszélgetés

Minden kedves Nagymamát, Édesanyát és Lányaikat várjuk!
1461145707.jpg1461145723.jpg

ALAPÍTVÁNYI BÁL előtti FŐPRÓBA

A Petrovay György Katolikus Általános Iskola
Alapítványi Bálja előtt nyilvános, jelmezes főpróbát tart, melynek

Időpontja:
2016. április 22. (péntek) 17.30 óra

Belépő: 500,- Ft

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
1460974952.jpg

"NAGY VÁRHÁBORÚK" történelem verseny eredménye

I. helyezett: TINÓDI LANTOS SEBESTYÉN csapat, Csapat tagjai: Gregor Szonja, Hajba Ferenc, Rácz Sándor

I. helyezett: LOSONCZY ISTVÁN csapat, Csapat tagjai: Balogh Ilka, Rüff József, Veres Ágnes

II. helyezett: SZONDI GYÖRGY csapat,Csapat tagjai: Gregor A. Laura, Molnár Péter, Pongrácz Benjámin

III. helyezett: JÁNOS ZSIGMOND csapat, Csapat tagjai: Bozóki Barbara, Dobó Delinke, Rüff Sándor

IV. helyezett: HABSBURG FERDINÁND csapat, Csapat tagjai: Balogh Krisztofer, Botos Zoltán,Rácz Márkó

V. helyezett: NYÁRI LŐRINC csapat,Csapat tagjai: Sipos Tamás, Túri Bence, Túri Panna

VI. helyezett: JURISICS MIKLÓS csapat, Csapat tagjai: Barát Adél, Czikó Bettina, Tőtös A. Klaudia

VII. helyezett: DOBÓ ISTVÁN csapat, Csapat tagjai: Békési Virág, Mozsár Veronika, Túró Bianka

Mindenkinek köszönjük szépen a részvételt! Gratulálunk!

Táblásjáték "Hárompróba" iskolai verseny

A táblásjáték szakkör 3-5.osztályos korcsoportjában rendezett "Hárompróba" verseny első helyezettjei: Farkas Laura 3. osztályos tanuló, Marsi Boglárka 5. osztályos tanuló és Mozsár Péter 5. osztályos tanuló. A végső győztes Mozsár Péter lett.
Gratulálok a gyereknek!

Köszönöm a szakkörös gyerekek egész éves részvételét!

Sánta-Fatér Noémi tanárnéni
1460706530.jpg1460706545.jpg1460706584.jpg

ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁS A 2016/17 TANÉVRE

… a legtöbb, amit a gyermekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak …


ISKOLAI BEIRATKOZÁS
PETROVAY GYÖRGY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, AMI, ÓVODA

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény értelmében
Tanköteles a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.
A tankötelezettség kezdetén minden gyermeket iskolába kell íratni. A tankötelezettség teljesítéséről a szülő köteles gondoskodni.

Beiratkozás helye és ideje:
Petrovay György Katolikus Általános Iskola
2016. április 15. 14.00-17.00 óráig

A beíratáshoz az iskola kéri :
• a szülő személyi igazolványát,
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és lakcímkártyáját,
• az óvoda szakvéleményét,
• a gyermek TAJ kártyáját,
• illetőleg, ha a gyermek nem járt óvodába akkor a nevelési tanácsadó véleményét,
• a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd-, továbbá más fogyatékos gyermek esetén a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleményét.
A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik.
A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt.
Általános iskolában felvételi vizsga nem szervezhető.
Az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja. Jogszabály, továbbá az iskola házirendje egyes jogok gyakorlását az első tanév megkezdéséhez kötheti.

A kötelező felvételt biztosító iskola igazgatója a járási hivataltól kapott nyilvántartás, a kijelölt iskola a megküldött szakértői vélemény vagy a járási hivatal határozata alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalt, ha a gyermeket az iskolába nem íratták be.
Ha a gyermeküket nem a kőteleki és nem a nagykörűi iskolába szeretnék beíratni, akkor ezt jelenteni kell abban az iskolában, ahová tartoznak (Petrovay György Katolikus Általános Iskola-Nagykörű, Szent Gellért Katolikus Általános Iskola-Kőtelek). A kiválasztott nem nagykörűi, nem kőtelki iskolába a beiratkozás időpontja előtt kérelmet kell benyújtaniuk. Ebben a gyermek adatai mellett tanácsos röviden ismertetni választásuk indokait. Ha a gyermek felvételt nyert más körzeten kívüli intézménybe, úgy, a körzetileg illetékes iskolának haladéktalanul be kell jelenteni, az erről szóló határozatot (befogadó nyilatkozatot) el kell juttatni. Mivel az iskola igazgatójának értesítenie kell a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalt, ha olyan gyermeket, tanköteles tanulót vett fel vagy át, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem a nevelési-oktatási intézmény körzetében van.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a beíratás rendjét a gyermekek érdekében szíveskedjenek betartani!!
1459850386.jpg

CSERESZNYEVIRÁG KATOLIKUS ÓVODA BEIRATKOZÁS 2016/17 nevelési évre

Beíratás időpontja: 2016. május 02.- május 20-ig.

Beíratás helye: Cseresznyevirág Katolikus Óvoda, Nagykörű Május 1 út 7.

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
 a szülő és a gyermek személyazonosságát, és lakcímét igazoló okmányok
 a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 a gyermek TAJ kártyája
 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultsági határozata
 a nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást igazoló okmányok
Értesítés óvodai felvételről 2016. június 20 –i határidővel.

Felhívjuk azon tisztelt szülők figyelmét az óvodai beíratásra, akiknek gyermeke 2016. augusztus 31.-ig betölti a 3. életévét, valamint akiknek gyermeke 2016. augusztus 31.-ig betölti az 5. életévét a jelentkezést tegyék meg, kötelező jelleggel a 2011. CXC. Köznevelési Törvény szabályainak értelmében. A beiratkozás elmulasztása esetén felszólításra kerül sor.
Várjuk továbbá azoknak a 2,5 éves gyermekeknek a jelentkezését is, akik 2016. szeptember 01-től, 2017. február 28.-ig fokozatosan töltik be a 3. életévüket.

Nagykörű 2016. március 16. G Nagyné Récsányi Zsuzsanna
Tagintézmény vezető
1459510435.jpg

SZENT KINGA KATOLIKUS ÓVODA BEIRATKOZÁS 2016/17 nevelési évre

Beíratás időpontja: 2016. április 20 - május 20.

Beíratás helye: Szent Kinga Katolikus Óvoda, Kőtelek, Zrínyi M u 10-12.

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
. a gyermek születési anyakönyvi kivonata, valamint lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa
. szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája,
. a gyermek TAJ kártyája,
. a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok, a gyermek fejlődésével kapcsolatban keletkezett dokumentumok, szakértői vélemények,
. az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket igazoló dokumentumok,
. a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultsági határozata,
. a nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást igazoló okmányok.

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése alapján a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2013. szeptember 1. előtt születtek. Várjuk továbbá azoknak a gyermekeknek a jelentkezését, akik 2017. február 28.-ig betöltik a 3. életévüket.
A beíratás elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után!

Az óvodai felvételről az óvodavezető dönt, és erről írásban értesíti a szülőt. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja, legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap.
Értesítés óvodai felvételről: 2016. június 20.
Az óvodavezető felvételt elutasító határozatával szemben jogorvoslattal lehet élni, melyet a döntést hozó óvoda címére kell egy példányban benyújtani, a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül.

Kőtelek 2016. április.1 Győri Imréné
Tagintézményvezető
1459509594.jpg

Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk!

Kedves Szülők és Gyerekek!

A tavaszi szünet 2016. március 24-től március 29-ig tart.
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. március 23. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap március 30. (szerda).
1458719035.jpg

ALAPÍTVÁNYI BÁL 2016.

A Petrovay György Katolikus Általános Iskola
ismét megrendezi már hagyománnyá vált
Alapítványi Bálját, melynek

Időpontja: 2016. április 23. 1900 óra
Helye: Általános Iskola, Nagykörű


Az Alapítványi Bál programja:
1900 órától Köszöntő
Az általános iskolások műsora
2000 órától Vacsora
Tombolahúzás
Élő zene, tánc

A belépőjegyek elővételben 2.500 Ft/fő egységáron, a helyszínen 3.000 Ft/fő áron kaphatóak.
Az elővételes jegyek az Általános Iskola Gondnokságán, a pártolójegyek a következő helyszíneken kaphatóak:
Általános Iskola Gondnoksága, Csataszögi Önkormányzat, Hunyadfalva – Bolt.

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
1458653163.jpg

TÖRTÉNELEM VERSENY 2016.

Kedves Gyerekek!
Tudtátok, hogy az idén emlékezünk az 450 évvel ezelőtti szigetvári csata hőseire? 1566-ban Zrínyi Miklós és katonái példát mutattak elszántságból és hősiességből. Ebből az alkalomból házi versenyre hívlak benneteket, amelynek témája

NAGY VÁRHÁBORÚK

Időpontja: 2016. április 14. 14:00 óra

Várjuk 3 fős csapatok jelentkezését.
Előzetes feladatok:
- készítsetek egy rajzot/plakátot valamelyik várról (Eger, Drégely, Temesvár, Szigetvár, Szolnok, Kőszeg), amit a versenyen be kell mutatnotok
- nézzetek utána, hol találták meg a hódító törökök szultánjának, Szulejmánnak a sírját, amely az elmúlt év nagy régészeti szenzációja volt.

Felkészülésre használjátok a kiadott tananyagot, a Képes Történelmi Atlaszt és az 5. és 6. osztályos tankönyvek ide illő leckéit.

Jó felkészülést, jó munkát kívánok:
Ági tanár néni
1458652838.jpg1458652858.jpg

"ISKOLÁBA KÉSZÜLÖK" rajzverseny

Kedves iskolába induló Gyermekek!

Rajzversenyt hirdetek, melynek címe
ISKOLÁBA KÉSZÜLÖK!

Szeretném, ha mindannyian beneveznétek a rajzversenyre és a rajzaitokat elhoznátok az iskolába a beiratkozás napján.

Jó munkát kívánok!

Zsóka tanító néni
1458652668.jpg1458652681.jpg1458652702.jpg

Szülői Munkaközösség értekezlete

Tisztelt SZMK tagok !

Szeretettel meghívjuk Önöket a Szülői Munkaközösség következő megbeszélésére, melynek

Időpontja: 2016. március 31. (csütörtök) 17:00 óra
Helye: Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Nagykörű, biológia tanterem

Téma:
- Az alapítványi bállal kapcsolatos feladatok, teendők

Megjelenésére feltétlenül számítunk!
Nagyné Baráth Ágnes és Mári Noémi
1458652478.jpg

Szülői Munkaközösség értekezlete

Tisztelt SZMK tag !


Szeretettel meghívjuk a Szülői Munkaközösség következő megbeszélésére, melynek

Időpontja: 2016. január 27. (szerda) 1700 óra

Helye: Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Nagykörű, biológia tanterem

Téma:
- A 2015/16-os tanév I. félévének értékelése
- A II. félév előttünk álló feladatainak megbeszélése
- Farsang, Alapítványi Bál

Megjelenésére feltétlenül számítunk!Nagyné Baráth Ágnes és Mári Noémi
1453199985.jpg

Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Békés, Boldog, Új Esztendőt kívánnak a Petrovay György Katolikus Általános Iskola és Óvoda dolgozói és tanulói

1450249918.jpg

Adventi vásár

A december 13-i adventi vásári forgatagban derekasan helytálltak gyerekeink. Nagyon jó hangulatban telt és köszönet a támogató adományozóknak. A vásár gyümölcseit, amint elkészültek meg fogjuk mutatni. Köszönet érte! Judit néni
1450249828.jpg

Tisztelt Szülők!

A november havi étkezési díj befizetésére december 14-én (hétfőn) 9:00 – 13:00 között, illetve december 15-én (kedden) 9:00 - 15:00 óráig van lehetőség.
1450249741.jpg

MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívjuk Önöket
a Petrovay György Katolikus Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola hagyományos

Adventi Gálaműsorára

2015. december 14-én 14 órai kezdettel.

Az ünnepi műsoron fellépnek az Alapfokú Művészeti Iskola néptáncos növendékei.

Műsoruk címe: Betlehemi csillag!

Áldott Ünnepeket kívánnak
a Művészeti Iskola oktatói és diákjai!

MEGHÍVÓ

2015. december 18 – án
18 órai kezdettel
a Petrovay György Katolikus Általános Iskola énekkara és tanári kara

KARÁCSONYI KONCERTET
ad a Nagykörűi Római Katolikus Templomban,
melyre szeretettel meghívjuk.
Gitáron közreműködik Dobó Dalma és Szabó László.
1450249293.jpg

MEGHÍVÓ

Kedves Szülők! Kedves Érdeklődők!
2015. december 4-én, pénteken 14:30 órakor az Országos Gyermekvédő Liga vezetője, elnöke, Matusek M. Zsuzsanna tart előadást az általános iskolában az internetezés veszélyeiről.
Mindenkit szeretettel várunk!
1449133947.jpg

Október 1. - A zene világnapja

1443713989.jpg

HULLADÉKGYŰJTÉS 2015

HULLADÉKGYŰJTÉS

ÁRAINK:
PET palack 14 Ft
Vas 30 Ft
Papír 14 Ft
Alumínium 250 Ft
Sárgaréz 600 Ft
Vörösréz (tiszta)800 Ft
Sörös doboz 170 Ft


Helyszín: NAGYKÖRŰ, Rákóczi út, az asztalosüzem udvara

Időpont:
2015. szept. 26. (szombat) 9.00-17.00
2015. szept. 27. (vasárnap) 9.00-14.00


Használt autógumikat és hűtőszekrényt nem veszünk át!
1442393695.jpg

TANÉVNYITÓ

2015. AUGUSZTUS 31. (hétfő) 17,30 óra
Tanévnyitó szentmise
Helye: Nagykörű Római Katolikus Templom
Gyülekező: Templomkertben


A megjelenés ünnepi öltözetben (fehér ing, sötét nadrág, sötét szoknya) a tanévnyitó rendezvényen KÖTELEZŐ!

A tanév első tanítási napja:
2015. szeptember 01. (kedd) 8,00 óra
Iskolavezetés
1440350860.jpg1440350879.jpg

TANKÖNYVOSZTÁS 2015/2016

A tankönyvosztás ideje:
2015. augusztus 26. (szerda)
9-től 12 óráig és 14-től 18 óráig
2015. augusztus 27. (csütörtök)
9-től 12 óráig és 14-től 18 óráig


Lőrinczné Sz. E. Judit, tk. felelős
1440350980.jpg1440350998.jpg

MEGHÍVÓ BÚCSÚI KONCERT

Szeretettel meghívjuk
a Petrovay György Katolikus
Általános Iskola énekkarának
2015. július 18-án (szombaton)
18:00 órakor
kezdődő Búcsúi koncertjére.

A műsor tartalma:
- egyházi dalok, spirituálék
- musical részletek
- ifjúsági énekek
- kórusművek, népszerű dallamok

Az énekeket, dalokat betanították és közreműködnek: Nagyné Baráth Ágnes igazgató és Surányi István zenetanár.

Helye: Római Katolikus Templom, Nagykörű

Mindenkit szeretettel várunk!

SZERZETESEK ÉVE

Ferenc pápa meghirdette és megnyitotta a megszentelt élet évét. Mi Magyarországon a közérthetőség kedvéért a mindennapi használatban és a kommunikációnkban szerzetesek évének nevezzük.
Az év során sokféle és sokrétű programmal szeretnék azt segíteni, hogy elmélyítsük és érthetőbbé tegyük a megszentelt élet, a szerzetesi életforma gazdagságát, szépségét és persze kihívásait.
A cél az, hogy a honlapon és a facebookon szereplő kisfilmeken, a blog lehetőségén keresztül érzékelhetővé és tapasztalhatóvá tegyük: VANNAK szerzetesek, ők is EMBEREK, MEGSZÓLÍTHATÓ EMBEREK, REFLEKTÁLÓ EMBEREK és KÉSZEK MEGOSZTANI az önmagukról, az élet kérdéseiről, és nem utolsó sorban az Istenről szerzett TAPASZTALATAIKAT!
2015. szeptember 18-19-én rendezik meg a SZERZETESEK TERE programot Budapesten a Március 15-e téren, melyre az ország bármely pontjáról várnak minden kollégát és tanítványt, minden érdeklődőt. Ezen az alkalmon szeretnénk meghívni mindenkit a szerzetesek egy napjába:
- részt venni tevékenységeinkben, imádságainkban;
- bekapcsolódni beszélgetésekbe, játékba, sportba;
- tájékozódni, ismerkedni mindazzal, hogy hogyan veszünk részt a társadalom életében és formálásában, miközben mi magunk is formálódunk a társadalomban élve;
- személyesen is találkozni azokkal, akikkel a blogon keresztül már valamilyen szinten kapcsolatba léptek.
Honlapcím (www.rendbenvagyunk.hu) és egy facebook cím (facebook.com/rendbenvagyunk).
1433174405.jpg1433174416.jpg1433174426.jpg

ALAPÍTVÁNYI BÁL 2015.

„ Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezdjen el valami jót tenni, és meglátja, milyen sokan odaállnak mellé” /Böjte Csaba/

ALAPÍTVÁNYI BÁL 2015.

Immár huszadik alkalommal rendezte meg az iskolánk hagyományos alapítványi bálját 2015.április 18-án. Az elmúlt években társasági eseménnyé vált rendezvény mindig nagy kihívás a szervezőknek, hiszen a jól bevált szokások megtartása mellett törekedni kell valami új dolog bemutatására is.
Szerencsére a hagyományok nem csak az est kialakult menetében találhatók meg, hanem a szervezésben is és a segítők körében is. Sokan kötődnek iskolánkhoz, illetve Alapítványunkhoz támogatásuk, munkájuk kapcsán. Szeretnénk Őket név szerint is megemlíteni, ezzel is megköszönve, hogy lehetőségük szerint felajánlásaikkal segítették munkánkat.

Tombolatárgyat ajánlottak fel:

1. Lipták Péterné 1 db fényképezőgép
1 db ajándékcsomag
2. Nagy Szabolcs és családja 3 db x 2.000 Ft vásárlási utalvány
3. Szász József 1 festmény
4. Szabó Trafik, Nagykörű 2 db ajándékcsomag
5. Győri Imréné, Kőtelek 1 db ajándékcsomag
6. Szent Kinga Katolikus Óvoda, Kőtelek 1 db ajándékcsomag
7. Kádár Violetta és párja 1 db ajándékcsomag
8. Surányi Jánosné 2 db ajándékcsomag
9. Diákönkormányzat 2 db ajándékcsomag
10. Minyák Lászlóné 3 db ajándékcsomag
11. Darázs Keverő Kft. 2 db ajándékcsomag
12. Túri család 4 db ajándékcsomag
13. Mozsár Péter 3 db ajándékcsomag
14. Bulyáki József 7 db ajándékcsomag
15. Évi Éva Szépség, Szolnok 7 db ajándékutalvány
16. Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1 db ajándékcsomag
17. Bartos Tibor 1 db ajándékcsomag
18. András István 4 db ajándékcsomag
19. Büfés Györgyike 1 db ajándékcsomag
20. G. Nagy István 1 db ajándékcsomag
21. Galsi Zoltán 4 db ajándékcsomag
22. Kónya és Társa Bt. 4 db ajándékcsomag
23. Csataszög Községi Önkormányzat 10 db könyv
24. Lőrinczné Judit, Művészeti Iskola 1 minikönyvtár ajándékcsomag
25. 4/a osztály 1 db ajándékcsomag
26. 1. osztály 1 db ajándékcsomag
27. Grósz Tamás 1 ü darált csemege paprika
28. Kovács Géza 4 db olajos hal ajándékcsomag
29. 7. osztály 1 db ajándékcsomag
30. Molnár Katalin 1 db ajándékcsomag
31. Kertész Jánosné 1 db ajándékcsomag
32. Ökonatúra Kft. 4 db ajándékcsomag
33. Kovács Gézáné 1 db ajándékcsomag
34. Vékonyné Házi Eszter 4 db ajándékcsomag
35. Kiss Lajosné 3 db Körü Kincse ajándékcsomag
36. Molnár Zoltán 2 db ajándékcsomag
37. Hunyadfalva Községi Önkormányzat 4 ü bor
38. Szent Gellért Katolikus Általános Iskola 1 db ajándékcsomag
39. Munkácsiné Berényi Edit 1 db ajándékcsomag
40. Bozókiné Molnár Etelka 4 db ajándékcsomag
41. Bozóki Barbara 2 db ajándékcsomag
42. Bozóki Boglárka 2 db ajándékcsomag
43. Nagy Kitti 2 db ajándékcsomag
44. Miheller Műhely Tiszakécske 2 db ajándékcsomag
45. Bozóki Erzsébet 1 db ajándékcsomag
46. Nagykörű TÜZÉP 4 db ajándékcsomag
47. Molnár Krisztina 3.000 Ft értékű ajándékcsomag
48. Tóth Kornél 1 db Rubik kocka
49. Szász Judit 3 db ajándékcsomag
50. Varga György 6 db sajt
51. Volosinovszki Mihály 1 db ajándékcsomag
52. Volo-Systems Kft. 1 db ajándékcsomag
53. Hajba Gábor, Hunyadfalva 1 db ajándékcsomag
54. Rácz László 1 db fejhallgató
55. Névtelen 4 db ajándékcsomag
56. Mester Bálint 2 db sajtos ajándékcsomag
57. Fülöp Ágnes, Hunyadfalva 2 db ajándékcsomag
58. Openhouse – Debreczeni Lászlóné Kata 6 db ajándékcsomag
59. TÉBA Tüzép – Szőllősi Zoltán 1 db 10.000 Ft ért.utalvány
1 db ajándékcsomag
60. TÉBA Tüzép – Szőllősi Norbert 5 db fürdőszobai kiegészítő


Többen pénzbeni és a vacsora elkészítéséhez felhasznált természetbeni adományaikkal támogatták alapítványunkat.
1. Haladás Zrt, Surányi János 50.000 Ft
2. Sós Erika és Nagy Gábor Dekoráció biztosítása
3. Névtelen 5.000 Ft
4. Dr. Veres Nándor és Dr. Varga Judit 20.000 Ft
5. Réz-Mezei család 20.000 Ft
6. Szabó-Török Enikő 11.000 Ft
7. Bozókiné Molnár Etelka torta, dekoráció
8. Marsi Istvánné vacsora, kenyér
9. Bulyáki József pálinka a vacsorához
10. Téba Tüzép 100.000 Ft
11. TUTI ABC ásványvíz
12. Pékség 10 kg pogácsa
13. Községi Önkormányzat, Csataszög a vacsora terítéke

Pártolójegyek vásárlásával támogatták alapítványunkat:
1. Szabó Margit, Csataszög 1500,- Ft
2. Balázs József, Nagykörű 2000,- Ft
3. Pádár Mihályné, Nagykörű 1000,- Ft
4. Molnár Viola Hajnal, Nagykörű 2000,- Ft
5. Túri Tibor, Nagykörű 500,- Ft
6. Récsányi Erika, Nagykörű 500,- Ft
7. Körmendiné Tóth Éva, Hunyadfalva 500,- Ft
8. Szőllősi Attila, Hunyadfalva 500,- Ft
9. Fodor Endréné, Hunyadfalva 1000,- Ft
10. Molnár Imréné, Hunyadfalva 500,- Ft
11. Romcsek Mátyásné, Hunyadfalva 1000,- Ft
12. Vékony Józsefné, Hunyadfalva 1000,- Ft
13. Fülöp Ágnes, Hunyadfalva 1000,- Ft
14. KissIstvánné, Hunyadfalva 500,- Ft

Külön köszönetet szeretnék mondani továbbá a vacsora elkészítéséért Pizza-Verzió Kft. dolgozóinak és Marsi Istvánnénak.
A büfé üzemeltetéséért szintén Marsi Istvánnénak , valamint a ruhatárban dolgozóknak: Pádár Mihálynénak és Nagy Emilnének.
Végül, de nem utolsó sorban szeretnék köszönetet mondani azoknak is, akik értékes segítő munkájukkal támogatták rendezvényünket. Köszönöm közreműködését az Iskolaszéknek, a Szülői Munkaközösségnek, szülőknek, kollégáimnak az iskola dolgozóinak, a műsorban szereplő tanulóinknak és mindenkinek, akit esetleg kifelejtettem ebből a terjedelmes felsorolásból.

Köszönjük támogató közreműködésüket!

Nagyné Baráth Ágnes
Kádár Violetta
Surányi István
1432281085.jpg

Az Ön gyermekének van már személyazonosító igazolványa?

Tudta-e hogy a személyazonosító igazolvány…
- ingyenesen igényelhető 14 éven alatti gyermek számára?
- kiállítását minden Magyarországon élő magyar állampolgár köteles igényelni, ha nem rendelkezik útlevéllel vagy kártyaformátumú vezetői engedéllyel?
- iskolai beiratkozások alkalmával szükséges lehet?
- utazásra is feljogosít Európa számos országába?

Bővebb információ: www.kekkh.gov.hu/szig/14evalatt

ALAPÍTVÁNYI BÁL előtti FŐPRÓBA

MEGHÍVÓ

A Petrovay György Katolikus Általános Iskola az
Alapítványi Bálja előtt
nyilvános, jelmezes főpróbát tart, melynek

Időpontja:
2015. április 17. (péntek) 17.30 óra
Belépő: 500,- Ft

Mindenkit szeretettel várunk!

ISKOLAI BEIRATKOZÁS!

PETROVAY GYÖRGY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, AMI, ÓVODA

"… a legtöbb, amit a gyermekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak …"

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény értelmében
Tanköteles az a gyermek, aki az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte, és az adott év augusztus 31-ig betölti a hatodik életévét. A szülő kérésére tankötelessé válhat a gyermek akkor is, ha hatodik életévét abban az évben december 31-ig tölti be. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. A tankötelezettség kezdetén minden gyermeket iskolába kell íratni. A tankötelezettség teljesítéséről a szülő köteles gondoskodni.

Beiskolázási tájékoztató szülői értekezlet:
2015. április 10. (péntek) 15 óra, általános iskola

Beiratkozás helye és ideje:

Petrovay György Katolikus Általános Iskola

2015. április 16. 15.00-18.00 óráig

2015. április 17. 8.00-16.00 óráig


A beíratáshoz az iskola kéri :
• a szülő személyi igazolványát,
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és lakcímkártyáját,
• az óvoda szakvéleményét,
• TAJ kártyáját,
• illetőleg, ha a gyermek nem járt óvodába, akkor a nevelési tanácsadó véleményét,
a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd-, továbbá más fogyatékos gyermek esetén a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleményét.
A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik.
A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt.
Általános iskolában felvételi vizsga nem szervezhető
Az általános iskola - beleértve a kijelölt iskolát is - köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található (kötelező felvételt biztosító iskola). A kijelölt iskola, ha nem kötelező felvételt biztosító iskola, a tanuló felvételét csak helyhiány miatt tagadhatja meg. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja. Jogszabály, illetőleg az iskola házirendje egyes jogok gyakorlását az első tanév megkezdéséhez kötheti.

Ha a szülő gyermeke tankötelezettségének teljesítésével kapcsolatban, a jogszabályban előírt kötelességének nem tesz eleget, a körjegyző elrendelheti a tankötelesség teljesítését.
Ha a gyermeküket nem a kőteleki és nem a nagykörűi iskolába szeretnék beíratni, akkor ezt jelenteni kell abban az iskolában, ahová tartoznak (Petrovay György Katolikus Általános Iskola-Nagykörű, Szent Gellért Katolikus Általános Iskola-Kőtelek). A kiválasztott nem nagykörűi, nem kőtelki iskolába beiratkozás időpontja kérelmet kell benyújtaniuk. Ebben a gyermek adatai mellett tanácsos röviden ismertetni választásuk indokait. A döntésről a kötelező beíratást követően, az iskola írásban értesíti a szülőket. Ha a gyermek felvételt nyert, a körzetileg illetékes iskolának haladéktalanul be kell jelenteni, az erről szóló határozatot (befogadó nyilatkozatot) el kell juttatni.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a beíratás rendjét a gyermekek érdekében szíveskedjenek betartani!!


1428070393.jpg

MEGHÍVÓ!


2015. ÁPRILIS 10-ÉN 15 órától

Szeretettel várjuk,
a leendő első osztályos tanulók szüleit, beiskolázási tájékoztató szülői értekezletünkre.

Helyszín:
Petrovay György Katolikus Általános Iskola

1428069871.jpg

Nyílt napi MEGHÍVÓ!

2015. ÁPRILIS 13-ÁN
Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket nyílt napunkra, ahol leendő első osztályos tanító
Mári Noémi óráit nézhetik meg.

8.55-9.40 Matematika 4.a
9.50-10.35 Magyar 4.a

1428069316.jpg

Sulikóstoló óvodásoknak!

Kedves leendő első osztályos tanulók!

Szeretettel meghívunk benneteket az iskolánkba egy kukucskálásra!
Ideje: 2015.04.21.

Program:
9.20-tól Iskola megtekintése, leendő tanterem bemutatása, "játék a termünkben".
9.50-től Interaktív óra az első osztályosokkal.

Foglalkozást vezeti:
Balogné Kollár Judit
Fehér Beatrix
1428068862.jpg

Tavaszi szünet!

Tisztelt Szülők!

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap: 2015. április 1-e, szerda. Ezen a napon napközi már nincs, a gyerekek a tanítási órák után mennek haza.
A tavaszi szünet utáni első tanítási nap: 2015. április 8-a, szerda.
Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk minden családnak!
1427873851.jpg

JÉZUS ÚTJA TÉMAHÉT

KEDVES SZÜLŐK!

SZERETETTEL MEGHÍVUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT
2015. MÁRCIUS 27.-ÉN 9.30-KOR
A JÉZUS ÚTJA TÉMAHÉT ZÁRÓ RENDEZVÉNYÉRE.

Program:

Közös imádkozás.
A hét folyamán feldolgozott „A HÁROM FA LEGENDÁJA” című történet kapcsán készített kreatív munkák kihelyezése.
A történethez kapcsolódva három fa elültetése.
Galsi János plébános úr megáldja a fáinkat.
Barkaszentelés.
Az óvodások műsora.

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
Az óvoda dolgozói

SÜTEMÉNYVERSENY AZ ALAPÍTVÁNYI BÁLON

A Petrovay György Katolikus
Általános Iskola Alapítványi Bálján 2015. április 18-án
ismét meghirdetjük "A legjobb-, legszebb-, és legfinomabb" sütemény versenyét.

A rendezvény sikerét ezen házi készítésű süteményekkel is támogathatják!


Köszönettel és szeretettel várjuk a nevezőket!

ALAPÍTVÁNYI BÁL 2015.

MEGHÍVÓ

A Petrovay György Katolikus Általános Iskola
ismét megrendezi már hagyománnyá vált
Alapítványi Bálját, melynek

Időpontja: 2015. április 18. 19 óra
Helye: Általános iskola, Nagykörű

Az Alapítványi Bál programja:
19 órától Köszöntő, Az általános iskolások műsora
20 órától Vacsora, "A legjobb-, legszebb-, és legfinomabb" sütemény díjainak átadása, Tombolahúzás, Élő zene, tánc

A belépőjegyek elővételben 2.500 Ft/fő egységáron, a helyszínen 3.000 Ft/fő áron kaphatóak.
Az elővételes jegyek az Általános Iskola Gondnokságán, a pártolójegyek a következő helyszíneken kaphatóak:
Általános Iskola Gondnoksága, Csataszögi Önkormányzat, Hunyadfalva – Bolt.

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

Óvodai beiratkozás a Szent Kinga Katolikus Óvodába

Óvodai beiratkozás a 2015/16. nevelési évre

Beíratás időpontja: 2015. április 20- április 30-ig.
Beíratás helye: Szent Kinga Katolikus Óvoda, Kőtelek Zrínyi u. 10-12.
Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
 a szülő és a gyermek személyazonosságát, és lakcímét igazoló okmányok
 a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 a gyermek TAJ kártyája
 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultsági határozata
 a nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást igazoló okmányok
Értesítés óvodai felvételről június 19 –i határidővel.

Felhívjuk azon tisztelt szülők figyelmét az óvodai beíratásra, akiknek gyermeke 2015. augusztus 31.-ig betölti a 3. életévét, valamint akiknek gyermeke 2015. augusztus 31.-ig betölti az 5. életévét a jelentkezést tegyék meg, kötelező jelleggel a 2011. CXC. Köznevelési Törvény értelmében.
Várjuk továbbá azoknak a gyermekeknek a jelentkezését, akik 2016. február 28.-ig betöltik a 3. életévüket.

Kőtelek, 2015. március 12.


Győri Imréné Tagintézményvezető

Óvodai beiratkozás a Cseresznyevirág Katolikus Óvodába

Óvodai beiratkozás a 2015/16. nevelési évre

Beíratás időpontja: 2015. április 20- április 30-ig.
Beíratás helye: Cseresznyevirág Katolikus Óvoda, Nagykörű Május 1 út 7.
Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
 a szülő és a gyermek személyazonosságát, és lakcímét igazoló okmányok
 a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 a gyermek TAJ kártyája
 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultsági határozata
 a nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást igazoló okmányok
Értesítés óvodai felvételről június 19 –i határidővel.

Felhívjuk azon tisztelt szülők figyelmét az óvodai beíratásra, akiknek gyermeke 2015. augusztus 31.-ig betölti a 3. életévét, valamint akiknek gyermeke 2015. augusztus 31.-ig betölti az 5. életévét a jelentkezést tegyék meg, kötelező jelleggel a 2011. CXC. Köznevelési Törvény értelmében.
Várjuk továbbá azoknak a gyermekeknek a jelentkezését, akik 2016. február 28.-ig betöltik a 3. életévüket.

Nagykörű, 2015. március 12.


G. Nagyné Récsányi Zsuzsanna Tagintézményvezető

Farsang


Időpont: 2015. FEBRUÁR 13. 13:00
Helyszín: Petrovay György Katolikus Általános Iskola tornaterme, Nagykörű
Programjaink:
- EGYÉNI JELMEZESEK FELVONULÁSA
- OSZTÁLYOK FARSANGI MŰSORA
- TÁNCHÁZ
- TOMBOLAHÚZÁS
- FARSANGI DISCO

Belépő a farsangra:
Diák: 100 Ft, Felnőtt: 300 Ft
Discoba:
Diák: 100 Ft, Külsős: 300 Ft

Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket, testvéreket, rokonokat!
1422975217.jpg

Lelkinap a Petrovayban

2014. december 12-én nagy izgalommal figyeltük az eget, vajon lesz-e eső? Az intézményünkben már hagyományos adventi lelki nap tervezésekor beiktattunk egy fél órás udvari szünetet is. A Gondviselés ajándékaként éltük meg, hogy a 8 órakor a tornateremben kezdődő szentmise alatt besütött a nap. Éreztük, hogy Isten áldását nem hiába kértük munkánkra. Ebben az évben Kazincbarcikáról a szaléziaktól érkeztek hozzánk vendégek: iskolánk volt diákja Márkus Zoltán atya, a vietnami származású Hung Domonkos atya és Kővári László a Don Bosco iskola igazgatója. A szentmisén koncelebrált Galsi János plébános atya is." - kezdődött Zsigmond Marianna hittan tanárnő beszámolója.

„Úgynevezett "magyarázós” mise volt, azaz tudatosította bennünk Zoli atya, mit miért teszünk, mondunk. Ezt követően reggeliztek a gyerekek, majd a felsősök két teremben beszélgettek és énekeltek vendégeinkkel. A leginkább az a rövid kisfilm ragadta meg őket, ahol a kisfiú nem az ajándékot várta, hanem azt, hogy ő ajándékozhasson karácsonykor. Nagy örömmel fogadták a vietnami nyelvű énekeket is. Ezalatt az alsósok négy feladatot oldottak meg. Egy karácsonyi totót, memória kártyát és karácsonyi díszeket készítettek, valamint ügyességi próbaként célba dobtak.

A plébánosunk pedig az énekterembe várta őket, ahol liturgikus ruhákkal, eszközökkel ismerkedhettek és énekelhettek. Egy óra után csere volt, az alsósok mentek a szaléziakhoz, a felsősök pedig saját termeikben oldottak meg feladatokat. Plakátot, verset készítettek és totót töltöttek ki. Ők is jártak a plébános atyánál.

Úgy éreztem, és a gyerek visszajelzése alapján ez csak megerősödött bennem, hogy élvezték a nap minden percét, örömmel és lelkesen vettek részt a feladatokban. Ebéd után udvari szünet volt, ahol langyos szellő fújdogált, ahogy Illés próféta, úgy mi is Isten simogatását éreztük benne. A nap az alsósoknak mesével, a felsősöknek pedig vietnami beszámolóval folytatódott. Olyan lelkesen énekeltek, hogy alig bírták abbahagyni. Jó volt látni a sokszor lázadó és elégedetlenkedő kiskamaszok arcát, ahogyan belefeledkeztek az éneklésbe. Bízunk benne, hogy magukkal viszik az ének egy sorát, miszerint „nem lesz egyedül a szívem többé…”.

A nap végén még egyszer összegyűltünk elköszönni egymástól. Remélhetőleg a búcsú csak rövid időre szólt. Várjuk vissza őket! Köszönöm a nevelőtestület minden tagjának a munkáját és erőfeszítését, plébános atyának a jelenlétét a sok teendője ellenére, és természetesen a vendégeink mosolyát, optimizmusát." - fejeződött be az írás.

/Zsigmond Marianna/

Tisztelt Szülők!

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2014. december 19. péntek, a szünet utáni első tanítási nap 2015. január 5. (hétfő).
1418631959.jpg

Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Békés, Boldog, Új Esztendőt kívánnak a Petrovay György Katolikus Általános Iskola és Óvoda dolgozói és tanulói

1418631238.jpg

MEGHÍVÓ

2014. december 19 – én
17 órai kezdettel
a Petrovay György Katolikus Általános Iskola énekkara és tanári kara
KARÁCSONYI KONCERTET
ad a nagykörűi római katolikus templomban,
melyre szeretettel meghívjuk.

MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívjuk Önöket
a Petrovay György Katolikus Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola hagyományos

Adventi Gálaműsorára

2014. december 15-én 15 órai kezdettel.

Az ünnepi műsoron fellépnek az Alapfokú Művészeti Iskola néptáncos növendékei.

Műsoruk címe: Betlehemi csillag!

Áldott Ünnepeket kívánnak
a Művészeti Iskola oktatói és diákjai!

MEGHÍVÓ

Kedves Édesanyák!

Szeretettel meghívjuk Önt és lányát
2014. december 11-én, csütörtökön 16 órakor
a Művelődési Házba a soron következő anya-lánya klubbunkba.

A Karácsonyra való készülődés jegyében ajándéktárgyakat, finom falatokat készítünk.

Vendégünk lesz Gulyás Éva, a Humán Szolgáltató Központ munkatársa.

Szeretettel várjuk Önöket!
A Szervezők

Látogatás a Fővárosi Nagycirkuszba

Iskolánk és további három, az Egri Főegyházmegye fenntartásában lévő köznevelési intézmény vehet részt a Fővárosi Nagycirkusz Adventi előadásán november 28-án.
Intézményünkből 50 hátrányos helyzetű gyermek és kísérő tanár látogathatja meg térítésmentesen az előadást a Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft. nagylelkű felajánlása alapján.
Köszönjük a lehetőséget, hogy segítettek a tanulóinkat egy maradandó élményhez juttatni!

EGÉSZSÉGNAP

Szeretettel meghívjuk Nagykörűbe, a Petrovay György Katolikus Általános Iskola Egészségnapjára,
melyet 2014. október 11-én, szombaton
10 órától rendezünk meg a Piactéren.

Program ízelítő:
 zöldség-gyümölcs bemutató osztályonként
 kalácssütés
 ősztündér készítés
 miért jó a helyi termék-vetélkedő
 biciklis bemutató és kerékpáros ügyességi verseny a Gördögök jóvoltából
 táncház
 tök árverés
1412326565.jpg

NÉPDALÉNEKLŐ VERSENY

Iskolánk 2014. október 1-én /szerdán/ 14:00 órai kezdettel népdaléneklő versennyel köszönti a ZENE VILÁGNAPJÁT.

Helye: Ének-zene terem

A bemutatóra azok jelentkezzenek, akik egy-két népdalt szépen el tudnak énekelni. A felkészüléshez kérjétek az alsós tanár nénik és szaktanárotok segítségét!

Erre a napra hívjátok meg szüleiteket, ismerőseiteket.
Az ünnepségre ünnepi öltözetben jelenjetek meg!

Jó felkészülést, sikeres szereplést kívánunk!
Surányi István Nagyné Baráth Ágnes

TANÉVNYITÓ

2014. AUGUSZTUS 31. (vasárnap) 15,00 óra
Tanévnyitó Szent Mise
Helye: Nagykörű Római Katolikus Templom
Gyülekező: Templomkertben

A megjelenés ünnepi öltözetben (fehér ing, sötét nadrág, sötét szoknya) a tanévnyitó rendezvényen KÖTELEZŐ!

A tanév első tanítási napja:
2014. szeptember 01. (hétfő) 8,00 óra
Iskolavezetés

TANKÖNYVOSZTÁS 2014/2015

Szülői tájékoztató
Tankönyvellátás 2014/15

A tankönyvellátás rendje, az előző évhez hasonlóan alakul.

A tankönyvek árát tartalmazó csekket, augusztus folyamán a KELLO juttatja el Önökhöz.
A tankönyveket a tankönyvosztás két napján kaphatják meg azok a tanulók, akik a befizetést igazoló csekket leadják a tankönyvfelelősnek. Ezért kérem, hogy a csekk eredeti példányát feltétlenül őrizzék meg.

Azon tanulók jogosultak az ingyenes tankönyvellátásra, akik a normatív támogatás iránti igényüket igénylőlapon benyújtották az iskolában.

A tankönyveket, a jogosultságot igazoló okirat leadása után kaphatják meg a tanulók. A jogosultság akkor teljesül, ha az igazolás 2014. október 1-én még érvényes.

Akik a nyár folyamán megkapják a rendszeres gyermekvédelmi támogatást, vagy más okból jogosultak lesznek az ingyenes tankönyvellátásra, de csekket kaptak, kérem, ne fizessék be azt.

Ingyenes tankönyv jogosultságához szükséges igazolások

1. a tartós beteg gyermek: szakorvos által kiállított igazolás, mely 2014. október 1-jén is érvényes
2. Sajátos nevelési igényű tanuló: szakértői bizottság által kiadott szakértői vélemény
3. 3 vagy több gyermekes család gyermeke: a Magyar Államkincstártól igényelt családi pótlék igazolás, melyen minden gyermek nevét és születési dátumát fel kell tüntetni, ill. ha van olyan testvér, melynek tankötelezettsége megszűnt, a gyermek csak akkor számítható be, ha nappali tagozaton továbbtanul – erről iskolalátogatási igazolást kell kérni. Az igazoláson egyértelműnek kell lennie, hogy 2014. október 1-jén is jogosult a családi pótlékra. Az igazolás dátuma nem lehet korábbi augusztusinál.
4. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek: gyermekvédelmi kedvezmény határozat fénymásolatának leadásával, mely határozat egyértelműen igazolja, hogy 2014. október 1-jén a gyermek még jogosult a kedvezményre.

A fent felsorolt igazolásokon kívül mást elfogadni nem tudunk.


A tankönyvosztás ideje Nagykörűben:
2014. augusztus 21. (csütörtök)
9-től 14 óráig
2014. augusztus 22. (péntek)
11-től 17 óráig

Lőrinczné Sz. E. Judit
tankönyvfelelős

Meghirdetett állások az intézményben

A Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda (5065 Nagykörű, Rákóczi út 22-24.) pályázatot hirdet a 2014/2015-ös tanévre a következő munkakörök betöltésére:
- 1 fő matematika és kémia szakos tanár,
- 1 fő informatika és/vagy technika szakos tanár,
- 1 fő testnevelés - biológia vagy testnevelés bármely szakos tanár,
- 1 fő részmunkaidős TANAK-os gyógypedagógus.

A jogviszony időtartama: határozott idejű

Foglalkoztatás jellege: Teljes, illetve részmunkaidő

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és tagintézményei (Nagykörű, illetve Kőtelek)

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 2011. évi CXC. törvény (Nkt.), illetve a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (Vhr.) rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Szakirányú végzettség,
• Diploma,
• Magyar állampolgárság; Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; Képesítést igazoló oklevél másolat; Europass önéletrajz; Nyilatkozat személyes adatainak kezeléséről

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakörök előreláthatólag 2014. szeptember 1-től tölthetők be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 15.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai vagy elektronikus úton.
Postai cím: Petrovay György Katolikus Általános Iskola, AMI, Óvoda, 5065 Nagykörű, Rákóczi u. 22-24.
Emailcím: petrovaykataltisk@gmail.com

NYÁRI ÜGYELET

Tisztelt Szülő!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Petrovay György Katolikus Általános Iskola (Nagykörű) a nyári szünidő idején az alábbiak szerint tart ügyeletet:
MINDEN HÉTFŐN 8-12 óráig

A tankönyvosztás, valamint a javítóvizsgák időpontjáról később tájékoztatjuk Önöket.

Igazgatóság

KÖSZÖNŐLEVÉL

Egri Főegyházmegyei Karitász Nagykörűi Csoportja
részére


Az Petrovay György Katolikus Általános Iskola vezetősége és a gyerekek nevében ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a sok-sok finom palacsintáért, amit a Karitász Nagykörűi Csoportja az iskolai gyermeknapi rendezvényére készített.

Nagy örömet szereztek ezzel a gyerekeknek!

Köszönjük!

MŰVÉSZETI VIZSGÁK

MŰVÉSZETI VIZSGÁK
2014.

Iskolánk második félévi művészeti vizsgái a következő időpontokban lesznek:

1. Zene
2014. május 30. 12:00 órakor
Helyszín: általános iskola, Ének-zene terem

2. Képzőművészet:
alsótagozat: 2014. május 30. 14:00 órakor
felsőtagozat: 2014. május 30. 15:30 órakor
Helyszín: általános iskola

3. Néptánc:
2014. június 2. 14:00 órakor
Helyszín: Művelődési Ház

SZÜLŐI FÓRUM MEGHÍVÓ

Kedves Szülők és Gyerekek!

Szeretettel meghívjuk
Önöket és gyermekeiket
2014. május 15-én, csütörtökön
16 órakor a Művelődési Házban
megrendezendő szülői fórumunkra.

Előadást tart Volter Ildikó r.őrnagy a Szolnoki Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának képviselője
„ AZ INTERNETEZÉS VESZÉLYEI” címmel.

A résztvevőknek gyümölcstállal kedveskedünk, illetve a megjelenők között egy CD-s magnót sorsolunk ki.

Szeretettel várjuk Önöket!
A Szervezők
1399618547.jpg

Egészségnap beszámoló - Időpont: 2014. április 4.

Délután kezdődött a rendezvény. A gyerekeknek nem volt kötelező a részvétel, de ennek ellenére sokan itt maradtak. Több helyszínen folytak a programok. Lehetőség volt foci-, kosárlabda mérkőzésen részt venni. Itt sokan indultak, főleg a fiúk jelentkeztek ezekre, de voltak bátor lányok is, akik megmutatták sporttudásukat. Minden évfolyamból voltak résztvevők. Jó volt, látni, hogy ennyi gyereket meg lehetett mozgatni, látszott rajtuk a lelkesedés, örültek, hogy végre mozoghattak, és tudjuk, hogy az egészséges élethez elengedhetetlen a sportolás.

Volt még a rendezvényen „Iskolakerülő” futóverseny, melyre szintén sokan jelentkeztek. Itt leginkább az alsó évfolyamokból vettek részt a tanulók. A feladat az volt, hogy ki mennyi idő alatt futja körbe az iskolát.

Az egyik helyszínen a falu orvosa, Dr. Joó Péter beszélt az egészséges életről, a megfelelő fogápolásról. Hozott szemléltető eszközöket a gyerekeknek. Az egyik ilyen, a részeg szemüveg volt, a gyerekek felvehették, és megtapasztalhatták, hogy mennyire elveszíti az ember az egyensúlyát, ha alkoholt fogyaszt. Megmérhették a gyerekek a súlyukat, vérnyomásukat illetve hogy hány centiméteresek.

Egy másik helyszínen az egészséges táplálkozásról tölthettek ki egy tesztet, illetve egy nagy tablót készítettek az egészségről. Rajzoltak, nyírtak, ragasztottak, főleg a kicsik vettek részt ebben a feladatban. Aki ügyesen kitöltötte a tesztet, kapott egy almát.

Volt még egy helyszín, ahol játszósarkot rendeztünk be nekik. Különféle társasjátékokkal, ügyességi játékokkal játszhattak a gyerekek.

Összességében jól sikerült ez a délután. Kicsik, nagyok együtt mozogtak, okosodtak arról, hogyan éljünk egészségesen, hiszen ennek a tudása, és betartása már gyerekkorban elengedhetetlen.

Nagykörű, 2014. április 8.

Készítette: Fatér Noémi
1399371352.jpg

GÁLA

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola 2014. május 9-én,(pénteken) 16 órakor rendezi hagyományos iskolai GÁLÁJÁT, melyre mindenkit szeretettel várunk!
A rendezvényre támogatójegy: 200 Ft
Belépő:
- 400 Ft/fő /14 éves kor felett/
- 100 Ft/fő / 3-14 éves korig/
/Elővételben vásárolható: Törőcsik Katalin és Kiss Krisztina Szülői Munkaközösségi tagoknál/

Tombola: 100 Ft/db
/Elővételben vásárolható: Váradiné Szöllősi Éva és Mágáné Rácz Ágnes Szülői Munkaközösségi tagoknál/
Tombola-felajánlásukat az iskola titkárságnál adhatják le.

Büfé a műsor szünetében a helyszínen lesz.

Mindenkit nagy szeretettel és tisztelettel várunk!


Az iskola tanulói, tanárai, a Kőtelki Iskoláért Alapítvány és a Szülői Munkaközösség.
1399368819.jpg

Tavaszi szünet

Tisztelt Szülők!

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap: 2014. április 15-e, kedd. Ezen a napon napközi már nincs, a gyerekek a tanítási órák után mennek haza.
A tavaszi szünet utáni első tanítási nap: 2014. április 23-a, szerda.
Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk minden családnak!
1397033138.jpg

Iskolai beiratkozás

"… a legtöbb, amit a gyermekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak …"


ISKOLAI BEIRATKOZÁS
PETROVAY GYÖRGY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, AMI, ÓVODA

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény értelmében
Tanköteles az a gyermek, aki az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte, és az adott év augusztus 31-ig betölti a hatodik életévét. A szülő kérésére tankötelessé válhat a gyermek akkor is, ha hatodik életévét abban az évben december 31-ig tölti be. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. A tankötelezettség kezdetén minden gyermeket iskolába kell íratni. A tankötelezettség teljesítéséről a szülő köteles gondoskodni.
Beiskolázási tájékoztató szülői értekezlet:
2014. április 9. (szerda) 15.30 óra, általános iskola

Beiratkozás helye és ideje:
Petrovay György Katolikus Általános Iskola
2014. április 28. 15.00-17.00 óráig
Pótbeiratkozás:
2014. április 29. 8.00-16.00 óráig
2014. április 30. 8.00-16.00 óráig

A beíratáshoz az iskola kéri :
• a szülő személyi igazolványát,
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és lakcímkártyáját,
• az óvoda szakvéleményét,
• TAJ kártyáját,
• illetőleg, ha a gyermek nem járt óvodába akkor a nevelési tanácsadó véleményét,
a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd-, továbbá más fogyatékos gyermek esetén a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleményét.
A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik.
A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt.
Általános iskolában felvételi vizsga nem szervezhető
Az általános iskola - beleértve a kijelölt iskolát is - köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található (kötelező felvételt biztosító iskola). A kijelölt iskola, ha nem kötelező felvételt biztosító iskola, a tanuló felvételét csak helyhiány miatt tagadhatja meg. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja. Jogszabály, illetőleg az iskola házirendje egyes jogok gyakorlását az első tanév megkezdéséhez kötheti.

Ha a szülő gyermeke tankötelezettségének teljesítésével kapcsolatban, a jogszabályban előírt kötelességének nem tesz eleget, a körjegyző elrendelheti a tankötelesség teljesítését.
Ha a gyermeküket nem a kőteleki és nem a nagykörűi iskolába szeretnék beíratni, akkor ezt jelenteni kell abban az iskolában, ahová tartoznak (Petrovay György Katolikus Általános Iskola-Nagykörű, Szent Gellért Katolikus Általános Iskola-Kőtelek). A kiválasztott nem nagykörűi, nem kőtelki iskolába beiratkozás időpontja kérelmet kell benyújtaniuk. Ebben a gyermek adatai mellett tanácsos röviden ismertetni választásuk indokait. A döntésről a kötelező beíratást követően, az iskola írásban értesíti a szülőket. Ha a gyermek felvételt nyert, a körzetileg illetékes iskolának haladéktalanul be kell jelenteni, az erről szóló határozatot (befogadó nyilatkozatot) el kell juttatni.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a beíratás rendjét a gyermekek érdekében szíveskedjenek betartani!!

Logó készítő verseny és Lelki nap

1396507813.jpg1396507826.jpg

ALAPÍTVÁNYI BÁL

"Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezdjen el valami jót tenni, és meglátja, milyen sokan odaállnak mellé" /Böjte Csaba/

ALAPÍTVÁNYI BÁL 2014.

Immár tizenkilencedik alkalommal rendezte meg az iskolánk hagyományos alapítványi bálját 2014. február 22-én. Az elmúlt években társasági eseménnyé vált rendezvény mindig nagy kihívás a szervezőknek, hiszen a jól bevált szokások megtartása mellett törekedni kell valami új dolog bemutatására is.
Szerencsére a hagyományok nem csak az est kialakult menetében találhatók meg, hanem a szervezésben is és a segítők körében is. Sokan kötődnek iskolánkhoz, illetve Alapítványunkhoz támogatásuk, munkájuk kapcsán. Szeretnénk Őket név szerint is megemlíteni, ezzel is megköszönve, hogy lehetőségük szerint felajánlásaikkal segítették munkánkat.

Tombolatárgyat ajánlottak fel:

1. Nagykörűi Vadásztársaság 1 pohárkészlet
2. 8. osztály kerámia sütőtál
1 fürdőszobai készlet
1 virág kaspó
3. Surányi János 1 ajándékcsomag
4. Szász József 1 festmény
5. Nagy Szabolcs és családja 3 db 2.000 Ft-os vásárlási utalvány
6. Molnár Péter 1 falióra
1 pohárkészlet
7. Molnár Viktor 1 üvegtároló
1 pohárkészlet
8. Szalézi Kft. – Márkus Zoltán 5 db táska
9. Galsi Zoltán 1 ajándékcsomag
1 ü bor
1 ü pezsgő
1 ü Unicum
10. 3/b osztály 2 db ajándéktárgy
11. 5. osztály 1 ü bor
12. 7. osztály 1 ü cherry
13. Czikkely Zoltán 1 római sütőtál
14. Művelődési Ház, Nagykörű 1 könyv ajándékcsomag
15. Szabó Trafik, Nagykörű 1 Fütyülős ajándékcsomag
1 Unicum-os ajándékcsomag
16. Molnár Sándor és Molnár Katalin 1 ajándékcsomag
17. Bulyáki József 7 Bulyáki Pálinka-s ajándékcsomag
18. 1. osztály 1 ajándékcsomag
19. Munkácsiné Berényi Edit, Kőtelek 1 ajándékcsomag
20. Jászárokszállás és Vidéke Körzeti 1 ajándékcsomag
Takarékszövetkezet
21. 2. osztály 1 ajándékcsomag
22. Fodor Endréné, Hunyadfalva 1 teakészlet
23. Hunyadfalva Községi Önkormányzat 1 nő ajándékcsomag
1 férfi ajándékcsomag
2 gyümölcskosár
24. Vékonyné Házi Eszter, Hunyadfalva 6 ajándékcsomag
25. 3/a osztály 1 ajándékcsomag
26. Minyák Lászlóné 1 ajándékcsomag
27. Diákönkormányzat 1 torta
28. Rácz László 1 szendvicssütő
29. Túri család 2 láda alma
1 ajándékcsomag
30. Kónya és Társa Bt. 5 ajándékcsomag
31. Kiss Lajosné 1 ü pezsgő
1 ajándékcsomag
32. Szigligeti Színház, Szolnok 5 ajándékcsomag
33. Hungleríz 10 ü gyümölcsdesszert
34. Községi Önkormányzat, Csataszög 4 ü pezsgő
35. Bozókiné Molnár Etelka 2 ajándékcsomag
36. Bozóki Boglárka 2 ajándékcsomag
37. Nagy Kitti 1 ajándékcsomag
38. Bozóki László 1ü pezsgő
39. Pető Rózsa 1 festmény
40. Ruházati Bolt, Nagykörű 3 Nagykörű-s ajándékcsomag
41. Kádár Violetta 5 könyv
42. Molnár Krisztina 1 ajándékcsomag
43. Nagykörű TÜZÉP 5 ajándékcsomag
44. Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Nagykörű 2 lego
45. Fülöp Ágnes, Hunyadfalva 1 ajándékcsomag
46. Szent Kinga Katolikus Óvoda, Kőtelek 1 fűszertartó készlet
47. Lovász Tibor, Kőtelek 1 ajándékcsomag
48. Békarokka Kft., Nagykörű 3 db 5 l-es 100%-os almalé
49. UNIX autóalkatrészek 1 UNIX ajándékcsomag
50. Kovács Géza 2 olajos hal
1 ajándékcsomag
51. Molnár Zoltán, Nagykörű 1 torta

Többen pénzbeni és a vacsora elkészítéséhez felhasznált természetbeni adományaikkal támogatták alapítványunkat.
1. Darázs István 1 malac
2. Haladás Zrt. 50.000 Ft
3. Dr. Veres Nándor 30 kg marhahús
4. Nagy Gábor, Marsi István malacvágás
5. Bulyáki József pálinka
6. Lipták Péter bor
7. Bozókiné Molnár Etelka, Csataszög szervezés, ruhakészítés
8. Marsi Istvánné szervezés, vacsora
alapanyagai, vacsora készítés,
8. Dr. Joó Péter és családja 30.000 Ft
9. TUTI ABC 12 karton ásványvíz
20 l rostos üdítő
10. Pékség kenyér, pogácsa
11. Luzsi József 5.000 Ft
12. Községi Önkormányzat, Csataszög a vacsora terítéke

Süteményt sütöttek:

1. Minyák Lászlóné – „Legjobb” sütemény díja
2. Tóth Annamária
3. Majzik Attila
4. Molnár Zoltánné
5. Pádár Mihályné – „Legszebb” sütemény díja
6. Nagy Emilné
7. Szabó Istvánné – „Legfinomabb” sütemény díja
8. Mester Erika

Pártolójegyek vásárlásával támogatták alapítványunkat:
1. Molnár Zoltán és családja, Csataszög 5000,- Ft
2. Nagy Szabolcs és családja, Nagykörű 2000,- Ft
3. Szabó Istvánné, Nagykörű 3 db 500,- Ft
4. Molnár Imréné, Hunyadfalva 500,- Ft
5. Vékony Józsefné, Hunyadfalva 1.000,- Ft
6. Kiss Istvánné, Hunyadfalva 500,- Ft
7. Miheller Istvánné, Hunyadfalva 500,- Ft
8. Fülöp Ágnes, Hunyadfalva 1.000,- Ft
9. Bohács László, Hunyadfalva 500,- Ft
10. Vékonyné Házi Eszter, Hunyadfalva 2.000,- Ft

Külön köszönetet szeretnék mondani továbbá a vacsora elkészítéséért Pizza-Verzió Kft. dolgozóinak és Marsi Istvánnénak.
A büfé üzemeltetéséért szintén Marsi Istvánnénak , valamint a ruhatárban dolgozóknak: Szabó Istvánnénak, Pádár Mihálynénak és Nagy Emilnének.
Végül, de nem utolsó sorban szeretnék köszönetet mondani azoknak is, akik értékes segítő munkájukkal támogatták rendezvényünket. Köszönöm közreműködését az Iskolaszéknek, a Szülői Munkaközösségnek, szülőknek, kollégáimnak az iskola dolgozóinak, a műsorban szereplő tanulóinknak és mindenkinek, akit esetleg kifelejtettem ebből a terjedelmes felsorolásból.

Összegezve a bál bevételeit és a befolyt támogatásokat nettó 421.325 Ft bevétellel zártunk, amely az alapítvány számláját gyarapítja. Úgy gondolom, érdemes volt dolgoznunk érte, hiszen iskolánk tanulóinak tevékenységét tudjuk támogatni, színesebbé tenni ebben a tanévben is.

Köszönjük támogató közreműködésüket!
Nagyné Baráth Ágnes
Kádár Violetta
Surányi István

SZENT KINGA ÜNNEPE

MEGHÍVÓ!
Szeretettel meghívjuk a Szülőket védőszentünk Szent Kinga ünnepére
Időpont: 2014. március 05. de: 9.30

Program:

9.30: Csendes percek a csoportokban.

10.00-tól:
- Közös ima
- Ünnepi műsor a Szent Kinga fal előtt
- Megemlékezést tart Galsi János plébános úr
- Hamvazó szerdai szertartás
- Közös kézműves tevékenységek, kapcsolódva a Szent Kinga ünnephez.


Mindenkit szeretettel várunk!


Az óvoda dolgozói
és a gyerekek
1393943693.jpg

ALAPÍTVÁNYI BÁL előtti FŐPRÓBA

MEGHÍVÓ

A Petrovay György Katolikus Általános Iskola az
Alapítványi Bálja előtt
nyilvános, jelmezes főpróbát tart, melynek

Időpontja:
2014. február 21. (péntek) 17.30 óra
Belépő: 500,- Ft

Mindenkit szeretettel várunk!

Alapítványi Bál - Sütemény verseny

A Petrovay György Katolikus
Általános Iskola Alapítványi Bálján 2014. február 22-én
meghirdetjük "A legjobb-, legszebb-, és legfinomabb" sütemény versenyét.

A rendezvény sikerét ezen házi készítésű süteményekkel is támogathatják!


Köszönettel és szeretettel várjuk a nevezőket!

ALAPÍTVÁNYI BÁL

MEGHÍVÓ

A Petrovay György Katolikus Általános Iskola
ismét megrendezi már hagyománnyá vált
Alapítványi Bálját, melynek

Időpontja: 2014. február 22. 18 óra
Helye: Általános iskola, Nagykörű

Az Alapítványi Bál programja:
18 órától Köszöntő, Az általános iskolások műsora
20 órától Vacsora, "A legjobb-, legszebb-, és legfinomabb" sütemény díjainak átadása, Tombolahúzás, Élő zene, tánc

A belépőjegyek elővételben 2.000 Ft/fő egységáron, a helyszínen 2.500 Ft/fő áron kaphatóak.
Az elővételes jegyek az Általános Iskola Gondnokságán, a pártolójegyek a következő helyszíneken kaphatóak:
Általános Iskola Gondnoksága, Csataszögi Önkormányzat, Hunyadfalva – Bolt.

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívjuk a Petrovay György Katolikus Általános Iskola, AMI és Óvoda által rendezett karácsonyi ünnepségre a nagykörűi római katolikus templomba december 21-re:
11:00 Karácsonyi szentmise és Betlehemes
17:00 Karácsonyi koncert
1387466769.jpg

MEGHÍVÓ


Szeretettel meghívjuk Önöket a Petrovay György Katolikus Általános Iskola Alapfokú Művészetiskola

Adventi Gálaműsorára

2013. december 16-án 14 órai kezdettel.

• A gálaműsor alkalmával megtekinthetők a Művészeti Iskola képzőművészeti szakának alkotásai.

• Bemutatkozik a Bóbita bábcsoport

• Fellépnek a néptánc szak diákjai az óvodás korosztálytól kezdődően.

Műsoruk címe: Menjünk mi is Betlehembe !

Áldott Ünnepeket kívánnak a Művészeti Iskola oktatói és diákjai!

Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Békés, Boldog, Új Esztendőt kívánnak a Petrovay György Katolikus Általános Iskola és Óvoda dolgozói és tanulói

TANÉVNYITÓ

2013. SZEPTEMBER 01. (vasárnap) 15,00 óra
Tanévnyitó Szent Mise
Helye: Nagykörű Római Katolikus Templom
Gyülekező: Templomkertben

A megjelenés ünnepi öltözetben (fehér ing, sötét nadrág, sötét szoknya) a tanévnyitó rendezvényen KÖTELEZŐ!

A tanév első tanítási napja:
2013. szeptember 02. (hétfő) 8,00 óra

TANKÖNYVOSZTÁS

FELHÍVÁS!

A tankönyvosztás ideje:
2013. aug. 23. és 2013. aug. 26.
Mindkettő nap 9-12 óráig és
14-től 17 óráig

A tankönyveket az alábbi dokumentumok bemutatásával tudjuk kiadni:
Fizetős diákok esetén: csak a befizetett csekk,
Ingyenes diákok esetén: a kedvezményről szóló érvényes igazolás ellenében tudunk tankönyvet kiadni!

Csak azokat az igazolásokat fogadhatjuk el, melyek érvényesek a szeptemberi tanévkezdéskor is! Az igazolásokat vagy másolataikat az iskolában kell hagyniuk.
Igazolás nélkül az ingyenes könyveket nem tudjuk biztosítani!

A kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő érvényes okiratok bemutatása szükséges:
- a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás (bérjegyzék, pénzintézeti számlakivonat, postai igazolószelvény); a nagyobb testvér részéről /aki nem a mi iskolánkba jár/ iskolalátogatási igazolás kell!
- tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás, vagy magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás,
- sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye,
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat.

Lőrinczné Sz. E. Judit
tankönyvfelelős

Iskolakezdési utalvánnyal is kifizethetők a tankönyvek!

A Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (KELLO) több kafetéria-szolgáltatóval is megállapodást kötött annak érdekében, hogy a munkáltató által béren kívüli juttatásként adható iskolakezdési utalvány is felhasználható legyen a tankönyvek kifizetésére. A KELLO által minden iskolás gyermek nevére kipostázott díjbekérőt 2013. augusztus 1-jétől a kijelölt postahivatalokban, valamint a kialakításra kerülő KELLO-pontokon Iskolai Erzsébet-utalvánnyal, Sodexo Iskolakezdési utalvánnyal, Posta Paletta Iskola utalvánnyal, Edenred Ticket Service beiskolázási utalvánnyal, illetve Puebla beiskolázási utalvánnyal is ki lehet majd egyenlíteni. A KELLO-pontokon pedig az OTP Cafeteria kártyát is elfogadják majd. A befizetési határidő július 31-ről augusztus 15-re módosult.

Rengeteg család számára jelent majd könnyebbséget, hogy országszerte összesen 27 ponton a munkáltató által béren kívüli juttatásként adható iskolakezdési utalvánnyal is lehetőség lesz kifizetni a tankönyvek árát. Szinte az összes hazai kafetéria-szolgáltató: az Erzsébet Utalványforgalmazó Kft., a Sodexo, a Posta Paletta, a Puebla, az Edenred utalványai valamint az OTP Cafeteria kártya – ez utóbbi postahivatalokban nem, kizárólag a KELLO-pontokon - felhasználható tankönyvvásárlásra.

A Magyar Posta Zrt-vel kötött megállapodásnak köszönhetően megyeszékhelyenként egy-egy, míg Budapesten két kijelölt postahivatalban lesz lehetőség az utalványos fizetésre. Postai befizetés esetén nagyon fontos, hogy a korábban, levélben kapott fehércsekk mellett a mellékelt díjbekérőt is magukkal vigyék az érintett szülők. Másrészt a Könyvtárellátó augusztus 1-jéig országszerte 7 helyen - Budapesten, Debrecenben, Győrben, Miskolcon, Pécsett, Szegeden és Zalaegerszegen - úgynevezett KELLO-pontokat alakít ki, ahol a csekk befizetése mellett általános személyes ügyintézésre is lehetőség lesz. A kihelyezett ügyfélszolgálati irodákban a tankönyvekkel kapcsolatos teljes körű ügyintézésre, hiányzó díjbekérő pótlására, a Könyvtárellátó webshopjában rendelt könyvek, taneszközök átvételére és általános tájékozódásra nyílik majd mód.

A tankönyvek árának befizetési határideje augusztus 15. Azonban a határidő lejárta után is lehetőség van kiegyenlíteni a tankönyvek ellenértékét, ebben az esetben a befizetés tényét a tankönyvek átvételekor, az iskola felé kell igazolni.

A postai elfogadóhelyek részletes listája:

Budapest 112. posta; 1114 Budapest XI. Fehérvári út 9-11.; Budapest
Budapest 62. posta; 1062 Budapest VI. Teréz körút 51.; Budapest
Debrecen 1. posta; 4026 Debrecen Múzeum utca 3.; Hajdú-Bihar megye
Eger 1. posta; 3300 Eger Széchenyi út 22.; Heves megye
Győr 1. posta; 9000 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 46.; Győr-Moson-Sopron megye
Kaposvár 1. posta; 7400 Kaposvár Bajcsy-Zsilinszky utca 15.; Somogy megye
Kecskemét 1. posta; 6000 Kecskemét Kálvin tér 10-12.; Bács-Kiskun megye
Miskolc 1. posta; 3525 Miskolc Kazinczy út 16.; Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Nyíregyháza 1. posta; 4400 Nyíregyháza Bethlen Gábor utca 4.; Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Pécs 1. posta; 7621 Pécs Jókai utca 10.; Baranya megye
Salgótarján 1 posta; 3100 Salgótarján Fő tér 3.; Nógrád megye
Szeged 1. posta; 6700 Szeged Széchenyi tér 1.; Csongrád megye
Szekszárd 1. posta; 7100 Szekszárd Széchenyi utca 11-13.; Tolna megye
Szolnok 1. posta; 5000 Szolnok Baross utca 14.; Jász-Nagykun-Szolnok megye
Székesfehérvár 1. posta; 8000 Székesfehérvár Kossuth utca 16.; Fejér megye
Szombathely 1. posta; 9700 Szombathely Kossuth Lajos utca 18.; Vas megye
Tatabánya 1. posta; 2800 Tatabánya Fő tér 30.; Komárom-Esztergom megye
Veszprém 1. posta; 8200 Veszprém Kossuth Lajos utca 19.; Veszprém megye
Zalaegerszeg 1. posta; 8900 Zalaegerszeg Ispotály köz 1.; Zala megye
Békéscsaba 1. posta; 5600 Békéscsaba Munkácsy út 6-8.; Békés megye
A KELLO pontok részletes listáját augusztus 1-jéig tesszük közzé weboldalunkon.

Üdvözlettel:
Könyvtárellátó Nonprofit Kft.

A TANKÖNYVEKRŐL

Tisztelt Szülők!

A 2013/2014-es tanévben az új törvényi rendelkezések szerint a diákok az alábbiak szerint fogják megkapni tankönyveiket:
1. A nyári szünetben a fizetős diákok szülei egy csekket/díjbekérőt fognak kapni a KIR-ben rögzített lakcímükre a számukra megrendelt tankönyvlista alapján.
Ezért nagyon fontos, hogy ha lakcímükben változás következett be, akkor azt mihamarabb jelezzék az általános iskola valamelyik elérhetőségén.

2. A csekket a megadott határidőig be kell fizetni, illetve a bizonylatot meg kell őrizni a tankönyvosztásig.
Csak a befizetett csekk és a kedvezményről szóló érvényes igazolás ellenében tudunk tankönyvet kiadni!
Csak azokat az igazolásokat tudjuk elfogadni, amelyek érvényesek a szeptemberi tanévkezdéskor is.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a fizetős diákok részére kiküldött díjbekérők fizetési határideje július 31-ről augusztus 15-re változott! Tájékoztatjuk továbbá, hogy a KELLO (Könyvtárellátó Nonprofit Kft.) előkészíti annak a lehetőségét, hogy az ország különböző pontjain a díjbekérők ellenértéke iskolakezdési utalvánnyal kiegyenlíthető legyen. A pontos és részletes információkat 2013. július 15-ig a KELLO közzé teszi honlapján (www.kello.hu). Kérjük az érdeklődő szülőket ennek megfelelően tájékoztatni szíveskedjenek.

3. A KELLO minden esetben a diák nevére állítja ki a számlát, a törvényi rendelkezések értelmében cégnévre nem állítható ki ÁFA-s számla.

A tankönyvek átvételének pontos időpontjáról tájékoztatást fogunk közzétenni az iskola honlapján, Facebook oldalán, valamint az iskola bejáratánál.

Még egyszer szeretnénk fölhívni a szülők figyelmét, hogy nagyon fontos az iskola tájékoztatása, ha lakcímváltozás történik a gyermeküknél, továbbá abban az esetben is ha a kedvezményes tankönyvre való jogosultságban, a fizetési státuszban változás következik be Pl.: „fizetősből” ingyenes lesz, s erről igazolással is rendelkeznek, ne fizessék be a csekket! Erről további fontos információk találhatók iskolánk honlapján a Közérdekű információk – Tankönyv címszó alatt!

Ha befizették, visszautalásra kerül az összeg. Ha ingyenesből fizetős lesz, módosítania kell az iskolának a tanuló adatait és a módosítás alapján kerül kiküldésre a befizetendő csekk.
Ezért minden esetben fontos az iskola tájékoztatása!

Nyári ügyelet

Tisztelt Szülő!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Petrovay György Katolikus Általános Iskola (Nagykörű) a nyári szünidő idején az alábbiak szerint tart ügyeletet:
MINDEN KEDDEN 8-12 óráig

A tankönyvosztás, valamint a javítóvizsgák időpontjáról később tájékoztatjuk Önöket.

Igazgatóság

A nyári időjárás veszélyei

Kedves Tanulók!

Kérjük kattintsatok az alábi linkre vagy másoljátok be a böngészőbe annak érdekében, hogy biztonságosan teljen a nyári vakációtok!

Üdvözlettel: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_video_index2&vid=35

KÉRDŐÍV

Kedves Szülő!

Az iskolai elektronikus adminisztrációs rendszerek elterjedésével együtt jár a fejlesztés igénye, az Ön igényeinek figyelembe vételéhez szükségünk van a véleményére. Ezért készítettünk egy, a személyes adatokat nem tartalmazó kérdőívet, amelynek kitöltés kb. 10 percet vesz igénybe.

A kérdőív célja, hogy a kapott adatok elemzésével a szülők jobb tájékoztatása, az iskolai adminisztráció egyszerűsítése érdekében az elektronikus oktatás-adminisztrációs rendszerek olyan módon fejlődhessenek, amelyek hatékonyabbá tehetik az iskola és a szülők közötti információáramlást, csökkenthetik az iskolai adminisztrációs terheket.A kérdőív kitöltése során gyermeke iskolájának azonosításához kérem, hogy a következő kódot használja: 1171A kérdőív elérhetősége (kitöltéshez kattintson rá, vagy másolja a böngészőbe):

https://docs.google.com/forms/d/1TMqb4LI6187vZ6dP_155DMgJQA9So8d1dFmlwM_htSs/viewformSegítségét köszönjük!Üdvözlettel:

az Oktatási Adatcsere Központ munkatársai

ANYA-LÁNYA KLUB

Kedves Édesanyák!

Szeretettel meghívjuk Önöket és gyermekeiket, 2013. május 30-án, csütörtökön 17.00-kor a látogatóközpontba. A soron következő anya-lánya klubunkba, amely a gyermeknapi hangulat jegyében fog eltelni. Közös együttlétünk ideje alatt lehetőségünk nyílik a kisgyermekkorról és a kiskamaszkorról beszélgetni. A gyermeknaphoz kapcsolódóan kézműves használati tárgyakat, fonom szendvicskrémeket és limonádét készítünk.

Sok szeretettel várjuk Önöket!

A Szervezők

Innovatív fejlesztések

A Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény, Óvoda
egy rendezvénnyel nyitotta az "Innovatív fejlesztések" c. pályázat megvalósítását.

EGÉSZSÉGNAP 1.
a TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0507 keretében

2013. április 26. péntek, a projekt megnyitása... részletesen: satóközlemény.doc

NEPOMUKI SZENT JÁNOS ÜNNEPSÉG

Kedves Szülők és Gyerekek!

Sok szeretettel meghívjuk Önöket és gyermekeiket május 11-én szombaton, 19.30-kor a tiszai fényúsztatásra.
Gyülekező a Majzik Viktor úti Nepomuki Szent János szobornál. Együttlétünket egy közös Szent János dicsérettel kezdjük, majd énekléssel és keszegsütéssel folytatjuk.
Számítunk részvételükre!

ANYA-LÁNYA KLUB

Kedves Édesanyák!

Szeretettel meghívjuk Önöket és leányaikat, 2013. május 2-án, csütörtökön 17.00-kor a látogatóközpontba, a következő anya-lánya klubbunkba, amely az anyák napi készülődés jegyében fog eltelni. Közös együttlétünk ideje alatt lehetőségünk nyílik a gyermekvállalás felelősségéről beszélgetnünk. Az anyák napjához kapcsolódóan kézműves ajándékokat készítünk és finom süteményeket kóstolhatunk meg.

Sok szeretettel várjuk Önöket!
A Szervezők

CSALÁDI SPORT ÉS EGÉSZSÉGNAP

Kedves Szülők!


2013. április 26-án, pénteken korábbi hagyományainkhoz híven, CSALÁDI SPORT ÉS EGÉSZSÉG NAPOT tart iskolánk a községi SPORTPÁLYÁN.
Gyülekező péntek reggel 7.45-kor a sportpályán.
Mindenki hozzon magával: mély tányért, kanalat, poharat, szalvétát.
Kevés ennivalót hozzanak magukkal a gyermekek, mert a közös tízóraira csak 10 óra után kerül sor.
Megjelenés kényelmes sportruházatban és akinek van, nagykörűi pólóban.
A program kb. 14 óráig tart, a hunyadfalvi és csataszögi gyermekek a 14 órás autóbusszal mennek haza.
Szeretnénk, ha minél több Szülő venne részt a sportnapon, mert a versenybe ez is beleszámít.
Reméljük, hogy egy hasznos és kellemes napot tölthetünk együtt: szülők-gyermekek-pedagógusok!

Ha péntek reggel esik az eső, tanítás van!

osztályfőnökök

SÜTEMÉNYVERSENY

A Petrovay György Katolikus
Általános Iskola Alapítványi Bálján 2013. április 13-án
meghirdetjük "A legjobb-, legszebb-, és legfinomabb" sütemény versenyét.

A rendezvény sikerét ezen házi készítésű süteményekkel is támogathatják!


Köszönettel és szeretettel várjuk a nevezőket!

ALAPÍTVÁNYI BÁL előtti főpróba

MEGHÍVÓ

A Petrovay György Katolikus Általános Iskola az
Alapítványi Bálja előtt
nyilvános, jelmezes főpróbát tart, melynek

Időpontja:
2013. április 12. (péntek) 17.30 óra
Belépő: 500,- Ft

Mindenkit szeretettel várunk!

ALAPÍTVÁNYI BÁL

MEGHÍVÓ

A Petrovay György Katolikus Általános Iskola
ismét megrendezi már hagyománnyá vált
Alapítványi Bálját, melynek

Időpontja: 2013. április 13. 17 óra
Helye: Általános iskola, Nagykörű

Az Alapítványi Bál programja:
17 órától Köszöntő, Az általános iskolások műsora
19 órától Vacsora, "A legjobb-, legszebb-, és legfinomabb" sütemény díjainak átadása, Tombolahúzás, Élő zene, tánc

A belépőjegyek elővételben 2.000 Ft/fő egységáron, a helyszínen 2.500 Ft/fő áron kaphatóak.
Az elővételes jegyek az Általános Iskola Gondnokságán, a pártolójegyek a következő helyszíneken kaphatóak:
Általános Iskola Gondnoksága, Csataszögi Önkormányzat, Hunyadfalva – Bolt.

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

A CSÚNYA BESZÉD NAGGYÁ TESZ!?

Minden kedves ismerősünknek ajánljuk új kampányoldalunkat a kulturált beszédért a facebookon! Címe: A csúnya beszéd naggyá tesz? Ha egyetértesz, egyetért célkitűzésünkkel csatlakozzon az oldalhoz: http://www.facebook.com/pages/A-cs%C3%BAnya-besz%C3%A9d-naggy%C3%A1-tesz/434449726639101?fref=ts! Köszönjük!

KARÁCSONYI KONCERT

MEGHÍVÓ

2012. december 20-án
17 órai kezdettel
a Petrovay György Katolikus Általános Iskola
énekkara és tanári kara
KARÁCSONYI KONCERTET
ad a nagykörűi római katolikus templomban,
melyre szeretettel meghívjuk.

Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Békés, Boldog, Új Esztendőt kívánnak a Petrovay György Katolikus Általános Iskola és Óvoda dolgozói és tanulói


KARÁCSONYI PROGRAMOK

MEGHÍVÓ

A KARÁCSONYI ünnepkörrel kapcsolatosan iskolánk a következő programokat szervezi:

2012. dec. 17.(hétfő) 16 óra
Adventi műsor a néptáncosok előadásában a tornateremben

2012. dec. 20. (csütörtök) 17 órától
Templomi karácsonyi koncert, melyen fellép az iskolai énekkar

2012. dec. 21. (péntek) 11 órától
Betlehemes játék és karácsonyi szentmise a nagykörűi római katolikus templomban

Rendezvényeinkre szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

MENJÜNK EGYÜTT BETLEHEMBE

MEGHÍVÓ

A Petrovay György Katolikus Általános Iskola
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
néptánc és képzőművészet szakos növendékei
tisztelettel meghívják Önt és kedves családját a

MENJÜNK EGYÜTT
BETLEHEMBE
című karácsonyi zenés-táncos ünnepi előadásukra.

Időpont:
2012. DECEMBER 17.
HÉTFŐ 16.00 óra

Helyszín:
Általános Iskola tornaterme

Lelki nap és játszóház


Tisztelt Szülők!


2012. december 7-én LELKI napot tartunk az iskolában. Gyülekező 7.45-kor a templomban.

A nap további részében akadályversenyen és koncerten vesznek részt a gyerekek.

A program 14 óráig kötelező! 14 órától 15.30-ig játszóház (karácsonyi díszek készítése) lesz, ahol Szülők is részt vehetnek. A gyerekek pénteken iskolatáskát ne hozzanak, de a nem napközisek ennivalóról és innivalóról gondoskodjanak.

osztályfőnökök

Hamarosan megújul a honlapunk!

Pár nap, és iskolánk honlapja újraindul!

HATÁRTALANUL 2012. "AZ EZERARCÚ ERDÉLY"


Petrovay György Katolikus Általános Iskola és tagintézménye
BGA-12-HA-01-0571 SZ. PÁLYÁZAT
ÚTINAPLÓ: ⇨ megtekintés
VIDEO: ⇨ megtekintés
KÉPEK:⇨ megtekintés
FACEBOOK LINK: ⇨ megtekintés
Petrovay György Katolikus Általános Iskola, AMI, Óvoda és Szent Gellért Katolikus Általános Iskola tagintézménye
HATÁRTALANUL 2016. "Ezer éves múltunk történelmi emlékei és természeti Kincsei Erdélyben"
HAT-16-01-0726 sz. pályázat
Határtalanul
VIDEÓ
KÉPEK
Facebook link


HATÁRTALANUL 2015. "ERDÉLY NÉPMŰVÉSZETE"
HAT-15-05-0703 sz. pályázat
Határtalanul
Videó
Képek
Facebook link
Útinapló 2015
Copyright © Petrovay György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda 2018 | web:KataPorta.net